Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4.08 на основі 13 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #1

Кислотні дощі
Підготувала:учениця 11 А класу Коваленко Альона


Слайд #2
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #2

Кислотні осідання ( дощі, тумани, сніг) - це осідання, кислотність яких вище нормальної. Мірою кислотності є значення pH (водневий показник).
Дощова вода в чистому повітрі має pH=5,6. Чим нижче значення pH, тим вище кислотність. Якщо кислотність води нижче 5,5, то осідання вважаються кислотними.


Слайд #3
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #3

Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами, як діооксид сірки (SO2) і різних оксидів азоту (NOx). Ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом, у результаті діяльності металургійних підприємств і електростанцій, а також при спалюванні вугілля і деревини.
Тим часом природні надходження в атмосферу оксидів азоту зв'язані головним чином з електричними розрядами, при яких утвориться NО, згодом — NO2.


Слайд #4
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #4

Діоксид сірки, що потрапив в атмосферу, перетерплює ряд хімічних перетворень, що ведуть до утворення кислот. Частково діоксид сірки в результаті фотохімічного окислювання перетворюється в триоксид сірки : SO3: 2SO2 +О2 → 2SO3
який реагує з водяною парою атмосфери, утворюючи аерозолі сірчаної кислоти:
SO3 + Н2О → H2SO4.
утворить аерозоль сірчистої кислоти і зображують умовною формулою Н2SO3: SO2 + H2O → H2SO3.
Сірчиста кислота у вологому повітрі поступово окисляється до сірчаної:
2H2SO3 + O2 → 2H2SO4.


Слайд #5
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #5

Наслідки
врожайність багатьох сільськогосподарських культур знижується на 3–8% внаслідок ушкодження листя кислотами;
кислі опади спричиняють вимивання з ґрунту кальцію, калію й магнію, що викликає деградацію фауни та флори;
деградують і гинуть ліси ;
отруюється вода озер і ставків, у яких гине риба ;


Слайд #6
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #6

зникнення комах у водоймах призводить до щезнення птахів і тварин, які ними живляться;
зникнення лісів у гірських районах (Карпати) зумовлює збільшення кількості гірських зсувів і селів;
різко прискорюється руйнування пам'ятників архітектури, житлових будинків, особливо тих, що оздоблені мармуром, вапняком;
вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричиняє захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #7

Реакція світової громадськості
Вперше проблема кислотних дощів стала предметом серйозного обговорення на ХХVIII Генеральній асамблеї Міжнародного союзу з теоретичної та прикладної хімії (ІЮПАК), що проходила в Мадриді у вересні 1975.
У 1983р. вступила в силу "Конвенція про транскордонне забруднення повітря на велику відстань", в якій зазначено, що країни повинні прагнути до обмеження і поступового зменшення забруднення повітряного середовища, включаючи забруднення, що виходять за межі своєї держави.
У липні 1985р. в Хельсінкі 20 держав Європи та Канада підписали Протокол про 30%-ве зниження викидів оксидів сірки на території цих держав або їх транскордонних потоків на території сусідніх держав. Проблема охорони атмосферного повітря від забруднень відображена і в Законі Росії про охорону навколишнього середовища (2002р.).


Слайд #8
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #8

Як зробити повітря чистим і уникнути кислотних дощів:
Очищення вугілля до його надходження в топки ТЕС від піриту;
Озеленення місті сіл;
правильне планування житлових і промислових районів у межах міста;
Регулювання двигунів внутрішнього згорання в автомобілі, встановлення на них спеціальних каталізаторів, що нейтралізують чадний газ до СО.
Зменшення кількості ТЕС за рахунок будівництва більш потужних, забезпечених новітніми системами очищення й утилізації газу та пилу. 
Заміна вугілля та мазуту для ТЕС на екологічно чисте паливо – газ. 


Слайд #9
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #9

Висновок
Отже, як ми бачимо кислотні дощі приносять велику шкоду людству по всьому світу: пошкоджуються статуї, будівлі, метал автомобілів; гине риба, водні рослини і мікроорганізми в озерах і річках. Для боротьби з кислотними дощами необхідно направити зусилля на скорочення викидів кислотоутворюючих речовин вугільними електростанціями. А для цього необхідно: використання низько сірчисте вугілля чи його очищення від сірки; установка фільтрів для очищення газоподібних продуктів; застосування альтеpнативних джерел енергії. Більшість людей залишається байдужими до проблеми кислотних дощів.


Слайд #10
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 3) - Слайд #10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!