Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #1

Корисні
копалини
України
Підготувала
учениця 11 класу
Махновська Вікторія


Слайд #2
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #2

Мінерально-сировинні ресурси України
КОРИСНІ КОПАЛИНИ
(≈50 видів;
родовищ: розвідано >7000, розробляється ≈4500)
1. ПАЛИВНІ
2. РУДНІ
3. НЕРУДНІ
(для тепла та енергії)
(для металургії)
– кам'яне вугілля

– буре вугілля

– нафта
– природний газ

– торф

– залізні руди

– марганцеві руди

– ртутні руди

– нікелеві руди

– золото

– багатокомпо-
нентні солі


– титанові руди
– уранові руди

А. Хімічна сировина
– кухонна сіль

– калійна сіль

– самородна сірка

Б.Будівельна сировина
– каолін (біла глина)

– граніт

– вапняк

– крейда

В. Технічна сировина
– графіт

– мінеральні води


Слайд #3
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #3

КОРИСНІ КОПАЛИНИ: ПАЛИВНІ
Львівсько-Волинський басейн
ДОНБАС
Придніпровський басейн
1
2
3
2- Прикарпатський
3- Причорноморсько- Кримський
Нафтогазоносні басейни:
1- Донецько-Дніпровський
Шебелинка
Єфремівське
Долина
Джанкойське
Глібівське
Голіцинське
- кам'яне вугілля
- буре вугілля
- нафта
- природний
газ
- торф
3


Слайд #4
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #4

Кам'яне вугілля
Антрацит – найбільш якісний сорт вугілля
3
Кам'яне
вугілля


Слайд #5
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #5

3
Буре вугілля
Лігніт – низькоякісне буре вугілля
Буре вугілля
Буре вугілля менш якісне, ніж кам'яне.
При спалюванні воно дає вдвічі менше тепла, оскільки утворилося значно пізніше, ніж кам'яне: у палеогеновий період кайнозойської ери.


Слайд #6
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #6

3
Україна забезпечує потреби у нафті за рахунок власного видобутку лише 7-8%.
Видобуток нафти


Слайд #7
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #7

3
Торф
Торф
Торф утворюється на болотах з відмерлих решток мохів. Це низькоякісне паливо, але цінне органічне добриво.


Слайд #8
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #8

4
Магнетит (магнітний залізняк) Fe3O4
Залізні руди
Основним мінералом, який містить залізну руду є магнетит, або магнітний залізняк.
В Україні розвідано 83 родовища залізних руд. В межах нашої держави зосереджено 9% світових запасів цієї сировини.


Слайд #9
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #9

Гематит (червоний залізняк) Fe2O3
4
Залізні руди
Іншим мінералом, який містить залізну руду є гематит, або червоний залізняк.


Слайд #10
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #10

Гематит (червоний залізняк) Fe2O3
4
Залізні руди
Залізні руди мають здебільшого магматичне походження й утворилися у докембрійський час у межах Українського щита.


Слайд #11
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #11

Джеспіліт – залізна руда
4
В Україні часто зустрічається джеспіліт метаморфічного походження, який являє собою чергування прошарків магнетиту та гематиту.
Багатими вважаються залізні руди, які містять понад 50% корисної речовини;
Середніми – 20-50% ;
Бідними – до 20%.
Залізні руди
Залізо


Слайд #12
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #12

4
Залізні руди
Лімоніт (бурий залізняк) FeO
Лімоніт, або бурий залізняк має осадове походження, пов'яне з діяльністю залізобактерій на дні давнього моря. Це бідні руди зі вмістом металу (20-22%).


Слайд #13
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #13

Відвали пустої породи після збагачення кам'яного вугілля
Піролюзит (МnО2) – марганцева руда
Марганцеві руди
Марганцеві руди використовуються при виплавці сталі як добавка для надання їй певних властивостей. Утворення цих руд пов'язують з пізнім палеогеном на дні давнього морського басейну, що вкривав південь Українського щита. В умовах теплого і вологого клімату поверхня базальтів (які містять до 1% Mn) руйнувалась.
4


Слайд #14
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #14

Псиломелан – марганцева руда
4
Марганцеві руди


Слайд #15
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #15

4
Кіновар (HgS)– ртутна руда
Ртутні руди


Слайд #16
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #16

Нікелева руда
4
Нікелеві руди


Слайд #17
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #17

Ільменіт (FeTiO3) – титанова руда
4
Титанові руди


Слайд #18
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #18

Золотий пісок
Самородок золота
Золото
4
Золото


Слайд #19
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #19

5
Кухонна сіль (NaCl)
Кухонна сіль


Слайд #20
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #20

5
Самородна сірка
Кристали сірки (S)


Слайд #21
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #21

Українські граніти
5
Рожевий граніт
Сірий граніт
Гранатовий граніт
Граніт


Слайд #22
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #22

За промисловим використанням всi кориснi копалини подiляються на металiчнi ( руди рiзноманiтних металiв ), неметалiчнi ( будматерiали, хiмiчна сировина, мiндобрива, вогнетривкi i абразивнi матерiали ) i горючi ( вугiлля, торф, горючi сланцi i т.п. ). До особливої групи вiдносяться пiдземнi води.


Слайд #23
Презентація на тему «Корисні копалини України» (варіант 2) - Слайд #23

Дякую за увагу! :-)


Завантажити презентацію