Презентація на тему «Коксування»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #1

Коксування


Слайд #2
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #2

Основний метод переробки кам'яного вугілля - це коксування, або суха перегонка. Коксування кам'яного вугілля відбувається без доступу повітря при температурі 1000–1200 °С.


Слайд #3
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #3

При коксуваннi кам'яного вугiлля отримують продукти: кокс, коксовий газ, кам'яновугiльну смолу, сирий бензол, надсмольну воду та солi амонiю (сульфат амонiю).


Слайд #4
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #4

Кокс використовують в металургiї, а також для газифiкацiї, виробництва карбiду кальцiю, електродiв, як реагент та паливо в рядi галузей хiмпромисловостi.


Слайд #5
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #5

До коксу, який широко використовують в металургiї, поставленi високi вимоги:
вiн повинен мати високу механiчну мiцнiсть;
Кокс повинен мати теплотворну здатнiсть не меншу за 31500 – 33500 кДж/кг;


Слайд #6
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #6

Показниками якостi коксу є його горючiсть та реакцiйна здатнiсть.


Слайд #7
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #7

Сьогодні існує декілька різновидів горизонтальних камерних печей для коксування.


Слайд #8
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #8

Попереднє нагрівання вугілля і шихт дозволяє збільшити їх щільність на 15-30 % і значно підвищити сипучість за рахунок зменшення вологості і зміни властивостей поверхні зерен.


Слайд #9
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #9

У останні роки особлива увага приділяється розробці безперервних методів отримання коксу:
безперервне коксування вугілля без брикетування;
отримання формованого коксу з брикетів.


Слайд #10
Презентація на тему «Коксування» - Слайд #10

Вивчення впливу тиску газу на властивості коксу показало, що між тиском і параметрами міцності коксу, його виходом і реакційною здатністю існує пряма залежність.