Презентація на тему «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення» - Слайд #1

Робота на тему: «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення»
виконала учениця 11-А класуПологівської гімназії «Основа»Остроушко Валерії


Слайд #2
Презентація на тему «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення» - Слайд #2

Об'єктами забруднення (акцепторами забруднених речовин) є основні компоненти екотопу (місце існування біотичного угруповання):
ВОДА
АТМОСФЕРА
ГРУНТ
Опосередкованими об'єктами забруднення (жертвами забруднення) є складові біогеоценозу:
РОСЛИНИ І ТВАРИНИ
ГРИБИ
МІКРООРГАНІЗМИ


Слайд #3
Презентація на тему «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення» - Слайд #3

Втручання людини в природні процеси в біосфері, котре викликає небажані для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за наступними видами забруднень:
інгредієнтне забруднення
стаціально-деструкційне забруднення
біоценотичне забруднення
параметричне забруднення
Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т. п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом.


Слайд #4
Презентація на тему «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення» - Слайд #4

Джерела викидів довкілля


Слайд #5
Презентація на тему «Класифікація забруднень довкілля та джерела забруднення» - Слайд #5

Одну з вдалих класифікацій забруднення запропонував Р. Пірсон. Вона включає тип забруднення, його джерело, наслідки та засоби контролю. За цими ознаками виділяються наступні типи забруднювачів, а саме:
1. Стічні води
2. Носії інфекції
3. Радіоактивні речовини
4. Твердий стік
5. Органічні кислоти та солі
Прийнято розрізняти антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватись біологічними процесами та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші надходять до природних кругообігів речовин і тому швидко зникають або піддаються руйнуванню біологічними агентами. Другі не включаються до природних кругообігів речовин, а тому руйнуються організмами у харчових ланцюгах.
Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими-небудь природними, часто катастрофічними, причинами (виверження вулканів, селеві потоки тощо), і антропогенні, які виникають у результаті діяльності людини.


Завантажити презентацію