Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #1

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #2
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #2

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #3
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #3

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #4
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #4

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #5
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #5

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #6
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #6

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #7
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #7

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #8
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #8

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #9
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #9

Категорія збалансований розвиток, її еволюція.
Виконали
ліцеїстки 45 групи
Рудюк Людмила ,
Гуменюк Аліна


Слайд #10
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #10

Дотримання принципів раціонального природокористування дозволить розробити заходи з охорони довкілля, відновити порушені взаємозв'язки в екосистемах, запобігати загостренню екологічних ситуацій.


Слайд #11
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #11

Принципи раціонального природокористування
“Нульовий рівень” споживання природних ресурсів.
Відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону.
Збереження просторової цілісності природних систем у процесі їх господарського використання
Збереження природно обумовленого кругообігу речовин у процесі антропогенної діяльності.
Погодження виробничого і природного ритмів.
Пріоритетність екологічної оптимальності на довгострокову перспективу під час визначення економічної ефективності


Слайд #12
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #12

Принципи раціонального природокористування
“Нульовий рівень” споживання природних ресурсів.
Відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону.
Збереження просторової цілісності природних систем у процесі їх господарського використання
Збереження природно обумовленого кругообігу речовин у процесі антропогенної діяльності.
Погодження виробничого і природного ритмів.
Пріоритетність екологічної оптимальності на довгострокову перспективу під час визначення економічної ефективності


Слайд #13
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #13

Саморегуляція природної системи — властивість природноїсистеми до відновлення внутрішніх параметрів і структур післяяких-небудь природних або антропогенних змін


Слайд #14
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #14

Саморегуляція природної системи — властивість природноїсистеми до відновлення внутрішніх параметрів і структур післяяких-небудь природних або антропогенних змін


Слайд #15
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #15

Саморегуляція природної системи — властивість природноїсистеми до відновлення внутрішніх параметрів і структур післяяких-небудь природних або антропогенних змін


Слайд #16
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #16

Конференція ООН із питань довкілля та розвитку, що про-ходила в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., стала визначною по-дією. На ній були присутні голови 179 держав та представникибагатьох країн, міжнародних та неурядових організацій. Ця конфе-ренція продемонструвала, що людство більше не може розглядатидовкілля окремо від економічного розвитку. На конференції булоухвалено всесвітню програму дій «Порядок денний на ХХІ ст.» нанаступні 100 років. Програма має досягти у світовому масштабідвох цілей: чисте довкілля та стабільна економіка для всіх народівсвіту. Цей історичний документ — вичерпний погляд на збалан-сований (сталий) розвиток. Декларація, прийнята в Ріо, міститьбазові принципи, на яких мають ґрунтуватися майбутні рішеннята державна політика.


Слайд #17
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #17

Основні принципи збалансованого (сталого) розвитку(Декларація Ріо-де-Жанейро з довкілля та розвитку, 1992 р.)
 Кожен має право на здорове та продуктивне життя в гармонії
з природою. Теперішнє та прийдешні покоління мають рівні права на це.
 Охорона довкілля має розглядатись як невід'ємна частина
будь-якого процесу розвитку.Кожна країна має право використовувати власні ресурси, не
здійснюючи вплив на довкілля за межами своєї території. Забруднювач повинен відшкодувати збитки, завдані довкіллю
(принцип «забруднювач платить»).Економічна діяльність має бути поєднана з принципом реалі-
зації запобіжних заходів у сфері охорони довкілля.


Слайд #18
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #18

Держави повинні співпрацювати у сфері охорони довкілля.
 Скорочення масштабів бідності та несправедливих стандартів
життя в різних частинах світу є інтегральною частиною зба-лансованого (сталого) розвитку.Держави повинні обмежувати та усувати моделі незбалансо-
ваного виробництва і споживання та сприяти впровадженнювідповідної демографічної політики.Найефективніший спосіб розв'язання екологічних проблем —
залучення всіх зацікавлених осіб. Держави повинні розвиватита заохочувати поінформованість населення та його участьу процесах прийняття рішень.


Слайд #19
Презентація на тему «Категорія збалансований розвиток, її еволюція» (варіант 2) - Слайд #19


Завантажити презентацію