Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #1

Кам'яне вугілля
Марьяненко Аріни 11-Б


Слайд #2
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #2

ПЛАН
1)Кам'яне вугілля-це…2)Фізичні властивості3)Хімічні властивості та склад 4)Класифікація,різновиди5)Утворення 6) Світові поклади вугілля
7)Поклади вугілля в Україні8)Застосування 9) Продукти переробки кам'яного вугілля


Слайд #3
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #3

Кам'яне́ вугі́лля — тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям  і антрацитом.  


Слайд #4
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #4

Характеристика кам'яного вугілля
Фізичні властивості Хімічні властивості та склад


Слайд #5
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #5

Фізичні властивості
Кам'яне вугілля — тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом. Щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору. Блиск смоляний або металічний. За своїми тепловими властивостями кам'яне вугілля наближається до теплоізоляторів.
Головні технологічні властивості кам'яного вугілля, що визначають його цінність: спікливість і коксівна здатність.


Слайд #6
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #6

Хімічні властивості та склад
Елементний склад (вміст вуглецю, водню, кисню і азоту) є загальноприйнятою характеристикою органічної маси вугілля. За даними елементного складу можна з достатнім ступенем точності визначити теплоту згоряння, теоретичну температуру горіння і склад продуктів горіння, вихід продуктів термічного розкладу і ступінь вуглефікації. Однак вуглець, водень і кисень входять не тільки до складу органічної маси вугілля, але й мінеральних домішок.


Слайд #7
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #7

Класифікація,різновиди
Кам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У залежності від переваження тих або інших петрографічних компонентів виділяють вітренево , кларенове, дюрено-кларенове, кларено-дюренове, дюренове і фюзенове кам'яне вугілля. Пласти вугілля можуть бути складені одним з вказаних літотипів, частіше їх чергуванням. Як правило, блискучі відміни вугілля малозольні внаслідок незначного вмісту мінеральних домішок.
Серед структур органічної речовини вугілля виділено 4 типи (телінітовий, посттелінітовий, преколінітовий і колінітовий), які є послідовними стадіями єдиного процесу розкладання лігніно-целюлозних тканин. До генетичних груп кам'яного вугілля, крім цих 4 типів, додатково включено лейптинітове вугілля. Кожна з 5 генетичних груп за типом речовини мікрокомпонентів вугілля поділена на відповідні класи.
Існує багато видів класифікації кам'яного вугілля: за речовинним складом, петрографічним складом, генетичні, хіміко-технологічні, промислові та змішані. Генетичні класифікації характеризують умови накопичення вугілля, речовинні і петрографічні — його речовинний та петрографічний склад, хіміко-технологічні — хімічний склад вугілля, процеси формування та промислової переробки, промислові — технологічне групування видів вугілля в залежності від вимог промисловості.


Слайд #8
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #8

Утворення


Слайд #9
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #9

1)Дерева й рослини гинуть і падають у воду де,розкладаючись ,перетворюються на торф.2)Рівень моря піднімається затоплюючи болота.Торф опиняється під шарами піску та мулу.3)Торф ущільнюється ,твердне і через мільйони років перетворюється на буре , а потім на кам'яне вугілля.4) Великий тиск і тепло перетворюють кам'яне вугілля на чорний ,блискучий антрацит.
Утворення


Слайд #10
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #10

Світові поклади вугілля


Слайд #11
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #11

Світові поклади вугілля


Слайд #12
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #12

Поклади вугілля в Україні


Слайд #13
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #13

Поклади вугілля в Україні


Слайд #14
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #14

Застосування
Застосування кам'яного вугілля дуже різноманітне. Воно застосовується як побутове, енергетичне паливо, як сировина для металургійної та хімічної промисловості, а також для добування з нього рідкісних елементів. Вугільна, коксохімічна промисловість, галузі важкої промисловості здійснюють переробку кам'яного вугілля методом коксування.


Слайд #15
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #15

Продукти переробки кам'яного вугілля


Слайд #16
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #16

Продукти переробки


Слайд #17
Презентація на тему «Кам’яне вугілля» (варіант 10) - Слайд #17

Дякую за перегляд!;)


Завантажити презентацію