Презентація на тему «Інженерна географія»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #1

Інженерна географія


Слайд #2
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #2

Виділяються два методологічних підходи до вирішення інженерно-географічних завдань
Перший — комплексна інженерна оцінка ПТК і окремих компонентів з точки зору їх впливу на діяльність людини і реакцій на цю діяльність, включаючи їх подальшу трансформацію та еволюцію.


Слайд #3
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #3

Другий — узагальнення знань про характер і напрямки змін природного середовища під впливом виробничої діяльності людини, про формування геотехнічних систем і про прогноз їх функціонування в майбутньому.


Слайд #4
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #4

Методи дослідження інженерної географії
Конструктивний та природоохоронний


Слайд #5
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #5

Конструктивний метод дослідження
Суть конструктивного методу полягала у застосуванні вже запропонованих наукою теорій і методів до вирішення конкретних завдань на практиці (досліджень для проектування різноманітних інженерних споруд і транспортних магістралей, пошуку мінеральних ресурсів, тощо).


Слайд #6
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #6

Слід виділити найбільш важливі методологічні особливості конструктивно-географічних робіт.


Слайд #7
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #7

Географія, як стара наука, що здавна вивчала і описувала природу Землі, населення світу і окремих країн, спосіб їх життя і господарювання, накопичила величезний і цінний інформаційний матеріал.


Слайд #8
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #8

Отже конструктивна географія це…


Слайд #9
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #9

Науковим діячем конструктивного методу є Петро Григорович Шищенко.


Слайд #10
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #10

Природоохоронний метод дослідження
Природоохоронна географія — це наука, котра вивчає закони взаємодії літосфери та біосфери з врахуванням специфіки людини та її діяльності .


Слайд #11
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #11

В межах інженерної географії природоохоронний метод забезпечує належну експлуатацію та побудову об'єктів техногенної діяльності людини з мінімальною їх шкодою для навколишнього середовища та оцінкою їх екологічності на перспективу і, зокрема, безпечне виведення їх з експлуатації.


Слайд #12
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #12

Висновок


Слайд #13
Презентація на тему «Інженерна географія» - Слайд #13

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію