Презентація на тему «Господарство Канади»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Господарство Канади» - Слайд #1

Господарство Канади
Структуру господарства Канади визначає сировинна спрямованість економіки.    Територіально Канада поділена на південну частину із великими містами та розвиненою обробною промисловістю, інтенсивним сільським господарством, сучасною інфраструктурою, і на північну - малоосвоєну, де економіка ґрунтується на видобувній промисловості, заготівлі лісу, полюванні, рибальству.


Слайд #2
Презентація на тему «Господарство Канади» - Слайд #2

У структурі ВНП сфера послуг становить 65 %, промисловість - 32 % і сільське господарство - 3 %. 
 Канада належить до промислово розвинених країн світу. У промисловості розвинені всі основні галузі індустрії з переважанням обробної промисловості. Однак експортне значення має перш за все видобувна промисловість. 


Слайд #3
Презентація на тему «Господарство Канади» - Слайд #3

За обсягом виробництва електроенергії Канада займає п'яте місце у світі.    Багаті і різноманітні енергетичні ресурси Канади значно перевищують її потреби. Це сприяє розвитку не лише енергомістких галузей, а й всього господарства в цілому.       Поблизу великих міст збудовані потужні ТЕС і АЕС. Атомна енергетика має власну сировинну базу. В Канаді видобувається щорічно 33,5 % світового видобутку уранових руд (перше місце у світі). 


Слайд #4
Презентація на тему «Господарство Канади» - Слайд #4

Серед галузей промисловості Канади домінує обробна промисловість. У її структурі перше місце посідає машинобудування. Його провідною галуззю є транспортне машинобудування, що тяжіє до машинобудівних центрів США. Добре розвиненими є автомобільне, сільськогосподарське і енергетичне машинобудування (Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Галіфакс, Ванкувер). 


Слайд #5
Презентація на тему «Господарство Канади» - Слайд #5

Сільське господарство Канади вважається високорозвиненою галуззю економіки, хоча його частка у валовому національному продукті становить 3 %.    Вирощування зернових є провідною галуззю рослинництва.
  У структурі зернового господарства провідне місце займають пшениця і кукурудза, на які припадає понад половина усього збору зернових. Вирощують також овес і ячмінь. Серед технічних культур найважливіше місце займають соєбобові, ріпак.    Тваринництво в останні десятиріччя розвивалося випереджаючими темпами. Найхарактернішою спеціалізацією для Канади є молочно-м'ясне скотарство, а також вівчарство.    Розвивається також інтенсивне птахівництво м'ясного і яєчного напрямків. 


Слайд #6
Презентація на тему «Господарство Канади» - Слайд #6

Транспорт
Показники валового внутрішнього продукту, транспортна індустрія Канади
Транспортна індустрія
Доля у відсотках
Повітряний транспорт
9 %
Залізничний транспорт
13 %
Водний транспорт
3 %
Автомобільний транспорт
35 %
Підземне і наземне метро
12 %
Трубопроводи
11 %
Екскурсійний транспорт
17 %
Всього:
100 %


Завантажити презентацію