Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #1

Презентація на тему: Глобальні сировинні та енергетичні проблеми


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #2

Глобальні проблеми — проблеми, пов'язані з природними, природно-антропогенними, суто антропогенними (у т. ч. економічними, соціальними) явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер як за масштабами та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль усього світового співтовариства.
Використання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів на нашій планеті постійно зростає. Так, щорічне споживання енергії у світі сягнуло нині понад 10 млрд т умовного палива, а в 1950 р. воно становило приблизно 2,5 млрд т, збільшується енергоозброєність безпосередніх виробників. Нині промисловий робітник у процесі праці застосовує енергію приблизно у 1000 кінських сил. На кожного жителя планети припадає більше 2 кВт енергії, а для забезпечення загальновизнаних норм якості життя необхідно 10 кВт енергії на людину.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #3

Основною причиною загострення паливно-енергетичної проблеми є зростання масштабів залучення природних ресурсів у господарський обіг та їх обмежена кількість на нашій планеті. Наприклад:


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #4

Основними шляхами розв'язання екологічної, паливно-енергетичної та сировинної проблем є:
1) швидкий розвиток і використання відновлюваної енергії: сонячної та вітрової, океанічної та гідроенергії річок. Цей напрям в Україні лише розробляється.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #5

Основними шляхами розв'язання екологічної, паливно-енергетичної та сировинної проблем є:
1) швидкий розвиток і використання відновлюваної енергії: сонячної та вітрової, океанічної та гідроенергії річок. Цей напрям в Україні лише розробляється.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #6

2) структурні зміни у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії, а саме: зростання частки вугілля в енергобалансі і зменшення газу та нафти, оскільки запасів цих корисних копалин на планеті менше, а їхня цінність для хімічної промисловості набагато більша.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #7

3) вивчення запасів усіх ресурсів з використанням найновіших досягнень. Як відомо, нині розвіданий відносно неглибокий шар земної кори — до 5 км, тому важливо відкрити нові ресурси на більшій глибині Землі, а також на дні морів і Світового океану.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #8

4) припинення хижацького вирубування лісів, особливо тропічних, раціональне лісокористування, коли кількість посаджених дерев значно перевищуватиме кількість вирубаних (що стосується й України).


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні сировинні та енергетичні проблеми» - Слайд #9

5) формування в людей екологічного світогляду
(насамперед у представників владних структур), що дало б змогу розглядати всі економічні, політичні, юридичні, соціальні, ідеологічні, національні, кадрові питання як у межах окремих країн, так і на міжнаціональному рівні насамперед з погляду розв'язання екологічної проблеми, впроваджувати на всіх рівнях принципи пріоритету екологічних проблем.


Завантажити презентацію