Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #1

Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми
Виконала учениця 11-Е класу
Пирятинського ліцеюНечипоренко Марина


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #2

В останні десятиріччя суспільство все більше турбує стан навколишнього середовища, бо людина як біологічна істота не може існувати без чистого довкілля. Основною причиною виникнення глобальних екологічних проблем с нераціональне природокористування.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #3

Проблема виснаження природних ресурсів посилюється тим, що слаборозвинені країни намагаються подолати свою економічну відсталість за рахунок посиленої експлуатації природних ресурсів, що призводить до погіршення стану довкілля (більшість "промислових революцій" у світі відбувалось саме завдяки нещадному використанню мінеральних, лісових, водних та інших ресурсів).


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #4

Забруднення атмосфери.
У зв'язку з неперервністю повітряного простору та швидким кругообігом речовин в атмосфері тут спостерігається велике розсіювання забрудників.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #5

Тому глобальні зміни в цій оболонці можливі вже у найближчі десятиріччя, якщо людство не вживе кардинальних заходів. Для атмосфери найбільш гострими є проблеми "парникового ефекту", "озонових дір", кислотних дощів, пилового забруднення.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #6

"Парниковий ефект", тобто різке потепління клімату на земній кулі, спричинений зростанням у повітрі вмісту вуглекислого газу (СО2), шо утворюється внаслідок згоряння органічного палива. За нормальних умов вміст СО2 в атмосфері незначний і складає всього 0,03 %.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #7

Згідно з оцінками, подвоєння вмісту CO2 в повітрі може привести до підвищення середньої температури повітря на планеті на 2-4 °С. Це можна очікувати вже у 2030 р.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #8

Сприяє потеплінню клімату і безпосереднє теплове забруднення повітря, що зумовлене низьким коефіцієнтом корисної дії більшості машин і механізмів. Це вже яскраво помітно над великими агломераціями, мікроклімат яких значно тепліший, ніж на навколишніх територіях.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #9

Кардинально проблема "парникового ефекту" може бути вирішена лише при переході людства до альтернативних джерел енергії і водневої енергетики.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #10

У кінці XX ст. учені все частіше стали фіксувати зменшення концентрації озону (О3) у стратосфері, особливо над полярними і приполярними районами. Це явище отримало назву "озонових дір".


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #11

Вони небезпечні тим, що зменшення вмісту О3 дає змогу вільно проникати на поверхню Землі ультрафіолетовим променям, які є шкідливими для живих організмів. Зменшення вмісту озону спричинене викидами різних речовин, насамперед фреонів (вони використовуються у холодильниках і морозильниках) і розпилювачів.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #12

Для тих регіонів світу, де електроенергетика базується на спалюванні великої кількості вугілля, актуальною є проблема "кислотних дощів".


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #13

Уперше з цією проблемою зіткнулися на Північному Сході США. у Великобританії і Німеччині. Зараз кислотні дощі завдають значної шкоди екосистемам Центральної і Східної Європи, скандинавських країн, багатьох районів Росії, Китаю та Індії.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #14

Негативно впливають кислотні дощі і на органічний світ водойм. Значних збитків завдають окисли і кислоти сірки також матеріалам й спорудам.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #15

Посилюється корозія чорних і кольорових металів, мармур та вапняки внаслідок хімічних реакцій перетворюються у гіпс. Це особливо несприятливо позначається на стані архітектурно-історичних пам'яток європейських країн, які, простоявши століття або навіть тисячоліття, можуть бути зруйновані за декілька десятків років (Парфенон в Афінах, будівлі в імператорському Римі, середньовічні статуї і храми багатьох міст Італії, Франції і Німеччини).


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #16

Антропогенне забруднення повітря пилом значно поступається природному надходженню пилу в атмосферу і має переважно локальний характер.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #17

На окремих промислових територіях щільність пилу у повітрі настільки значна, що впливає на зміну мікроклімату і сприяє формуванню смогів. З пилюкою в атмосфері розсіюється велика кількість шкідливих важких металів - свинцю, кадмію, миш'яку, цинку та ін.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #18

Забруднення гідросфери.
Вода є надзвичайно цінною сировиною і важливим для життя елементом лише в тому випадку, коли вона не містить великої кількості розчинених речовин. Практично непридатною є вода, в якій навіть у невеликих кількостях розчинені отруйні або агресивні хімічні елементи.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #19

Найбільш забрудненими у гідросфері є річкові і озерні води. Ще кілька десятиліть тому (50-70-ті роки XX ст.) в найгіршому стані були поверхневі води Західної Європи (річки Рейн, Ельба, Маас, По)


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #20

США (річки басейну Міссісіпі, р. Гудзон, Великі Американські озера), зараз найбільше нечистот с в ріках Східної Європи (Дунай в середній і нижній течії, Дніпро, Волга). Загрозливих масштабів набуває забруднення поверхневих вод у країнах, що розвиваються.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #21

Підземні води, завдяки природним фільтруючим властивостям гірських порід, забруднені значно менше. Масове проникнення шкідливих речовин у горизонти міжпластових вод відбувається переважно при аваріях на нафтових свердловинах або при закачуванні забруднених стічних вод під землю.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #22

Просторам відкритого океану найбільшої шкоди завдає забруднення нафтопродуктами. Найбільшим джерелом надходження нафти є аварії танкерів.


Слайд #23
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #23

Нафтова плівка, яка надзвичайно швидко розтікається, може мати площі у сотні і тисячі квадратних кілометрів. В районі утворення плівки припиняється обмін повітрям і водою між атмосферою та гідросферою, що призводить до загибелі морських організмів і різкого зменшення вологості повітря, а відповідно і клімату прилеглих територій.


Слайд #24
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми» - Слайд #24

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію