Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #2

 «Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами»
Глобальні проблеми — проблеми, пов'язані з природними, природно-антропогенними, суто антропогенними (у т. ч. економічними, соціальними) явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер як за масштабами та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль усього світового співтовариства.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #3

Характеристика глобальних проблем:
мають всезагальний характер,загальнопланетарного значення,принципово важливі для долі всього людства;
безпосередньо стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, країн і народів планети;
мають взаємопов'язаний характер і впливають на всі сфери суспільного життя;
відображають поглиблення та ускладнення світогосподарських зв'язків;
потребують залучення колосальних технологічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, невідкладних і рішучих дій світового співтовариства;
можуть бути успішно вирішені за умови створення адекватної моделі гармонійного розвитку людської цивілізації.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #4

1. Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи і суспільства:
Надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо;раціональне природокористування і збереження навколишнього природного середовища;раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного простору;утилізація відходів життєдіяльності тощо.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #5

2. Глобальне потепління


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #6

3. Кислотні дощі


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #7

4. Руйнування озонового шару


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #8

5. Спустелювання


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #9

6. Накопичення токсичних речовин


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #10

7. Вітрова ерозія
Під вimровою ерозією розуміють видування, перенесения i відкладення найдрібніших грунтових часток вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості грунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу й від інших чинників. Значно впливають на  розвиток й антропогенні чинники. Активізують ерозійні процеси знищення рослинності, нерегульований випас худоби, неправильне застосування агротехнічних заходів.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #11

Водна ерозія грунтів (земель). Під водною ерозією розуміють руйнування грунтів тимчасовими водними потоками. Розрізняють такі форми водної ерозії: площинну, струменисту, яружну, берегову. Умови для прояву водної ерозії створюють природні чинники, а основною причиною  розвитку є виробнича діяльність людини.
Поширення водної ерозії в світі


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #12

Необхідні умови забезпечення екорозвитку:— відбір запасів відтворюваних ресурсів не повинен перевищувати їх природне відтворення;— споживання невідтворюваних ресурсів має відбуватись лише в замкнутих циклах, а їх вичерпання— компенсуватись замінниками чи технологічними нововведеннями;— шкідливі викиди в навколишнє середовище не повинні перевищувати можливості самовідтворення екосистеми.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 8) - Слайд #13

Шляхи вірішення глобальних екологічних проблем
енергетичне забезпечення
високого рівня життя і
охорони довкілля
використання науково-технічного
прогресу для охорони
природи і забезпечення
високого рівня життя
обмеження споживчого
відношення до природи
Екологічна культура
витрати на рішення
екологічних проблем
Результат:
Високий рівень життя
Збереження планети,клімату,біосфери.