Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #1

Поняття про глобальні проблеми людства та роль світової громадськості у їх розв'язанні
Презентація
На тему: «Глобальні проблеми людства»
Учня 10-а класу
Касьяненка Олександра


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #2

Глобальними проблемами називають такі, що:
по-перше, стосуються всіх країн, народів та соціальних прошарків;
по-друге, призводять до значних економічних та соціальних втрат;
по-третє, потребують для свого вирішення співнобітництва в загальнопланетному масштабі, загальних дій урядів та народів.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #3

Глобальними проблемами називають такі, що:
по-перше, стосуються всіх країн, народів та соціальних прошарків;
по-друге, призводять до значних економічних та соціальних втрат;
по-третє, потребують для свого вирішення співнобітництва в загальнопланетному масштабі, загальних дій урядів та народів.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #4

1. Глобальна безпека
Гонка озброєнь і нарощування арсеналів зброї масового знищення (1920 - 1980-і рр.);
Велика кількість регіональних військово-політичних конфліктів на національному чи релігійному грунті (держави колишньої Югославії, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Південь Росії, Афганістан, Таджикистан, Ізраїль та ін.)


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #5

Можливі шляхи подолання
Широкомасштабне розгортання антивоєнного руху;
Переговори щодо скорочення і ліквідації найбільш небезпечної зброї;
Миротворчі місії ООН, НАТО та інших міжнародних організацій


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #6

2. Міжнародний тероризм
Посилення протистояння між християнським та мусульманським світом;
Посилення впливу ісламського фундаменталізму в деяких країнах.
Причини виникнення та особливості


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #7

Захоплення заручників, терористичні акти в літаках, поїздах, інших місцях масового скупчення людей (11 вересня 2001 р. у США та ін.)


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #8

Можливі шляхи подолання
Створення складних технічних систем, комп'ютерних мереж для виявлення зброї, вибухівки;
Створення міжнародної поліцейської служби «Інтерпол»


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #9

3. Високі темпи приросту населення в країнах, що розвиваються
Збільшення кількості безробітних, безграмотних;
До 2025 р. населення цих країн зросте на 3 млрд чол., і становитиме 95% приросту населення світу.
Причини виникнення та особливості


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #10

Прогноз темпів приросту населення


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #11

Можливі шляхи подолання
Встановлення припустимої межі чисельності населення Землі;
Застосування заходів, спрямованих на зменшення показників народжуваності, підвищення якості життя населення (освіта, здоров'я).


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #12

4. Нераціональнеприродокористування
Збіднення природних ресурсів;
Знищення багатьох видів тварин;
Заміна природної рослинності на культурну;
Загострення проблеми мінеральних, енергетичних, земельних ресурсів.
Причини виникнення та особливості


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #13

Можливі шляхи подолання
Перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, закритих циклів використання ресурсів;
Розробка регіональних схем раціонального природокористування в залежності від особливостей території;
Розосередження екологічно шкідливих виробництв.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #14

5. Забруднення навколишнього середовища
Забруднення всіх оболонок Землі;
Виникнення «парникового ефекту», «кислотних дощів»;
Загроза глобальної екологічної катастрофи.
Причини виникнення та особливості


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #15

Можливі шляхи подолання
Розширення природно-заповідних територій;
Екологічна освіта та виховання населення.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #16

Можливі шляхи подолання
Розширення природно-заповідних територій;
Екологічна освіта та виховання населення.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #17

6. Сировинна та енергетична
Через експлуатації родовищ з більш складними умовами видобування дорожчають сировина і енергія і, як наслідок, вся продукція господарства
Причини виникнення та особливості


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #18

Можливі шляхи подолання
Використання альтернативних джерел енергії (сонця, вітру, припливів);
Перехід до матеріало-і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення безвідходного виробництва.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #19

7. Продовольча
Згідно з даними ФАО, в даний час на планеті голодують понад 500 млн чол., А ще 1 млрд чол. постійно недоїдають


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #20

Можливі шляхи подолання
Підвищення продуктивності сільського господарства;
Контроль за темпами приросту населення;
Освоєння біологічних ресурсів Світового океану;
Впровадження економічних реформ в країнах, що розвиваються.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #21

Глобальні прогнози
Песимістичні прогнози («екологічний песимізм») пов'язані з тим, що вирішити глобальні проблеми людства не можна, так як це вимагає здійснення таких заходів, які реалізувати практично неможливо (наприклад, припинення зростання населення, відмова від технічного і технологічного прогресу, зниження рівня споживання та т. д.). Невідворотність екологічної катастрофи, «кінця історії», загибелі людства.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 7) - Слайд #22

Помірно оптимістичні прогнози («науково-технічний оптимізм») обгрунтовують тим, що науково-технічні відкриття та технологічні новації можуть стати основою розв'язання найбільш складних з глобальних проблем. Умовою для цього є прийняття світовим співтовариством концепції «сталого розвитку», згідно з якою науково-технічна і технологічна революції повинні бути підпорядковані інтересам виживання, збереження природного середовища існування людства.