Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4)


Рейтинг презентації 2.33 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства взаємопов'язані, охоплюють всі сторони життя людей, стосуються всіх країн народів та верств населення, стосуються як поверхні землі, так і Світового океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків.
Глобальні проблеми людства. Екологічні проблеми


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #2

Глобальні проблеми людства


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #3

Чинники, які сприяли виникненню глобальних проблем:
швидке зростання чисельності населення (демографічний вибух), яке до того ж характеризується нерівномірністю по регіонах світу і окремих країнах;
постійне нарощування промислового й сільськогосподарського виробництва;
збільшення обсягу видобутку корисних копалин;
житлове, промислове будівництво та прокладання нових транспортних магістралей і комунікацій;
забруднення навколишнього середовища


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #4

Чинники, які сприяли виникненню глобальних проблем:
швидке зростання чисельності населення (демографічний вибух), яке до того ж характеризується нерівномірністю по регіонах світу і окремих країнах;
постійне нарощування промислового й сільськогосподарського виробництва;
збільшення обсягу видобутку корисних копалин;
житлове, промислове будівництво та прокладання нових транспортних магістралей і комунікацій;
забруднення навколишнього середовища


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #5

Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища. Те, що людина зробила з навколишньою природою, по своїх масштабах катастрофічно: забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання – руйнується біосфера.
Екологічні проблеми


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #6

Взаємозалежність


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #7

Що таке екологічна проблема?
Екологічна проблема - це зміна природного середовища в результаті антропогенних впливів, що зумовлює порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #8

Які основні фактори забруднення навколишнього середовища Ви можете відзначити?


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #9

Як Ви оцінюєте екологічну ситуацію в Вашому місті (селі)?
Найбільшою мірою стурбовані екологією свого регіону жителі Львова, Києва, Донецька і Харкова.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #10

Класифікація екологічних проблем
атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове);


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #11

Джерела забруднення атмосфери


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #12

Головні наслідки забруднення атмосфери:
парниковий ефект (енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні);


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #13

Головні наслідки забруднення атмосфери:
озонова діра (локальне атмосферне явище, що виникає під час падіння концентрації озону в озоновому шарі у весняну пору року, коли хлор починає під дією сонячного випромінювання розпадатися на атоми й активно руйнувати озон, перетворюючи його на кисень)


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #14

Головні наслідки забруднення атмосфери
смог (аерозоль, що складається з диму, туману і пилу, один з видів забруднення повітря у великих містах і промислових центрах).
Смог над Сантьяго


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #15

Класифікація екологічних проблем
водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів);


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #16

Як писав один з мандрівників: "Серед океану, відкритого для Європи Колумбом, тепер не можна занурити руку в воду, щоб не вимазатись в бруді".
Забруднення води в Бангладеші (річка Буриганга)


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #17

Забруднення води:
хімічне забруднення води відбувається внаслідок надходження у водойми з стічними водами різних шкідливих домішок;
фізичне забруднення води пов'язане із нерозчинними домішками, радіоактивними речовинами;
теплове забруднення води спричинене викидом у водойми теплих вод від різних енергетичних установок;
біологічне забруднення води полягає у попаданні до водойм із стічними водами різних видів мікроорганізмів, рослин і тварин (віруси, бактерії, грибки, черви), яких раніше тут не було.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #18

Найбільші забруднювачі води


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #19

Класифікація екологічних проблем
геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і геологічної будови);


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #20

Класифікація екологічних проблем
ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.);
Нова Зеландія
Україна


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #21

Основні забруднювачі ґрунту:
пестициди (отрутохімікати);
мінеральні добрива;
відходи виробництва;
газодимові викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
нафта і нафтопродукти.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #22

Класифікація екологічних проблем
біотичні (зменшення рослинності, деградація лісів, скорочення видової різноманітності і ін.);


Слайд #23
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #23

Причини збезлісення
Вирубка лісів без достатньої висадки нових дерев;
пожежі;
урагани;
повені;
кислотні дощі;
зміна гідрологічного режиму;
зниження стійкості до фітозахворювань.
Ріо-Бранко


Слайд #24
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #24

Класифікація екологічних проблем
комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних територій.


Слайд #25
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #25

Тварини І рослини — своєрідний барометр. Якщо раптово виявляється, що тварини й рослини зникають, то це попередження: з екосистемою негаразд. Тому охорона тварин і рослин, за своєю суттю — охорона нас самих... Треба захищати їх, бо якщо підуть вони, підемо й ми.


Слайд #26
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #26

Шляхи подолання екологічних проблем


Слайд #27
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #27

Нові види відновлювальної енергії


Слайд #28
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #28

Чиста вугільна енергетика
Перша екологічно чиста вугільна ТЕС


Слайд #29
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #29

Дотримання екологічних стандартів


Слайд #30
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #30

Регулювання зростання населення


Слайд #31
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #31

Лісокористування


Слайд #32
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #32

Штучні дерева (сінгапур)


Слайд #33
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #33

Вторинна переробка паперу


Слайд #34
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 4) - Слайд #34

Дякую за увагу!!!