Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства
Чи існує рішення проблеми?


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #2

Зміст роботи
Вступ
Політичні проблеми
Проблеми народонаселення
Екологічні проблеми
Деградація земель
Економічні проблеми
Продовольча проблема
Соціальні проблеми
Висновок


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #3

Зміст роботи
Вступ
Політичні проблеми
Проблеми народонаселення
Екологічні проблеми
Деградація земель
Економічні проблеми
Продовольча проблема
Соціальні проблеми
Висновок


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #4

Вступ
Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними. Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст., коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і втягнуті у світове господарство.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #5

Вступ
Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними. Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст., коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і втягнуті у світове господарство.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #6

Політичні проблеми
Упродовж багатьох століть на політичний розвиток людського суспільства впливали дві протилежні тенденції - створення світових імперій і національних держав. Тривалий час інтеграційні процеси, яких вимагає розвиток світового господарства, відбувалися шляхом створення велетенських наддержав - імперій, де можна було мобілізувати великі трудові і фінансові ресурси, створити місткий внутрішній ринок.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #7

Вирішення проблеми регіональних конфліктів можливе лише при виясненні їх причин, які найчастіше полягають в існуванні тоталітарних режимів, національному, релігійному і соціальному гнобленні.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #8

Проблеми народонаселення
Переважна більшість населення світу живе в країнах, що розвиваються (4,2 млрд. осіб). До 2025 р. населення цих країн зросте ще на 3 млрд. осіб, що становитиме 95 % приросту населення світу.
Прогнозні розрахунки 00Н свідчать, що при сучасних темпах приросту населення у країнах Південної Азії і Африки, їх частка в населенні світу до кінця XXI ст. перевищить 60 %.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #9

У групі країн нової індустріалізації (Східна Азія. окремі країни Латинської Америки) показники природного приросту становлять від 0,7 до 1,5 % у результаті втілення у життя програми планування сім'ї.
У великій групі країн тропічної Африки, Південної Азії, деяких країн Центральної і Південної Америки, а також країн мусульманського Сходу зберігаються традиції високої народжуваності і природний приріст перевищує 2,5-3 %.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #10

Екологічні проблеми
В останні десятиріччя суспільство все більше турбує стан навколишнього середовища, бо людина як біологічна істота не може існувати без чистого довкілля. Основною причиною виникнення глобальних екологічних проблем с нераціональне природокористування.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #11

Згідно з оцінками, подвоєння вмісту CO2 в повітрі може привести до підвищення середньої температури повітря на планеті на 2-4 °С. Це можна очікувати вже у 2030 р. Сприяє потеплінню клімату і безпосереднє теплове забруднення повітря, що зумовлене низьким коефіцієнтом корисної дії більшості машин і механізмів. Це вже яскраво помітно над великими агломераціями, мікроклімат яких значно тепліший, ніж на навколишніх територіях.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #12

Деградація земель
Кількість земельних ресурсів на земній кулі обмежена, до того ж їх не можна замінити жодними іншими ресурсами. Щороку з активного використання вилучаються мільйони гектарів земель, втрата кожного гектара родючої землі зменшує можливості людства вирішити продовольчу, сировинну, соціальну та інші глобальні проблеми.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #13

Фактори деградації земель (схема)
гірничі розробки
посилення водної і вітрової ерозії внаслідок людської діяльності
хімічне забруднення грунтів міндобривами та отрутохімікатами


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #14

Економічні проблеми
До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу.
Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Викликані вони, передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням. Вже доводиться експлуатувати родовища, які знаходяться у гірших гірничо-геологічних умовах,


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #15

Основним шляхом вирішення сировинноенергетичної кризи (тобото вирішення економічно проблеми) є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідхідного і безвідходного виробництва.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #16

Продовольча проблема
Визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління планети. До певної міри це наслідок того, то харчування є фізіологічною потребою людини.
Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), нині на планеті голодують понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. осіб постійно недоїдають. Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки і загрожує поширитися на інші території.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #17

Причини голоду
Причиною голоду є не відсутність запасів зерна, а неспроможність країн, що розвиваються, через власні низькі доходи закуповувати на світовому ринку продукти харчування. У структурі сімейного бюджету частка продовольчих затрат у них перевищує 60 %, тоді як у Німеччині 17%. у США - 19%, у країнах Дніпровсько-чорноморського субрегіону, Російській Федерації, через невисокі доходи населення цей показник наближається до 70 %, при цьому обмежується споживанням хліба, круп, картоплі.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #18

Серед чинників, які мають особливе значення для вирішення продовольчої проблеми, с земля. Однак не вся земля с придатною для вирощування сільськогосподарських культур.
Тільки 11,3% земної суші придатні до обробітку, тобто є орними землями. Приблизно ще 1800 млн. га (12% поверхні суші) може бути освоєна під орні землі та багаторічні насадження.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #19

Соціальні проблеми
Численні глобальні проблеми існують в галузі взаємовідносин між людиною і суспільством. Це проблеми охорони здоров'я, освіти, культури, злочинності та ін. Можливості розв'язання цих проблем залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн, тому особливої гостроти вони набирають у слаборозвинених регіонах світу.


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #20

Незважаючи на ліквідацію багатьох масових епідемій (віспа, чума, холера), стан охорони здоров'я у багатьох країнах викликає тривогу. Багато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих, виникають нові епідемії, найбільш загрозливою серед яких є СНІД.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #21

У країнах, що розвиваються, важливою причиною смертності залишаються інфекційні хвороби (шлунково-кишкові і гострі респіраторні захворювання, туберкульоз). Умовами вирішення проблем охорони здоров'я с перехід до здорового способу життя, забезпечення повноцінного харчування, поліпшення екологічних умов проживання і, звичайно, розвиток медицини, пропаганда здорового способу життя, боротьба з курінням, алкоголізмом, наркоманією.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #22

Складна соціально-економічна ситуація в багатьох країнах світу, всесвітня криза духовної культури сприяла переростанню такого негативного явища у проблему глобального масштабу, як злочинність, Інтернаціоналізація злочинності у багатьох випадках значно випереджує темпи світової інтеграції в економічній, соціальній і культурній сферах.


Слайд #23
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #23

Іншим дуже небезпечним проявом глобальної злочинності є тероризм.


Слайд #24
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #24

Висновок
Численні соціальні проблеми (охорона здоров'я, освіта, наука і культура, соціальне забезпечення) вимагають для свого вирішення великої кількості коштів і підготовки кваліфікованих спеціалістів.


Слайд #25
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #25

За останні два десятиріччя найбільших успіхів людство досягло у розв'язанні глобальних економічних проблем - сировинної і енергетичної. Проте у багатьох районах світу ці проблеми, так само як ще одна економічна проблема — продовольча, є дуже гострими.
Усе більшої актуальності набувають такі міжгалузеві проблеми, як освоєння Світового океану та космосу.


Слайд #26
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 1) - Слайд #26