Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #1

глобальны проблеми людства
Підготувала учениця 10-Ф класу
Семененко Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #2

Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст., коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і втягнуті у світове господарство. У цей час зародилася і перша глобальна політична криза, що вилилась в Першу світову війну.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #3

Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст., коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і втягнуті у світове господарство. У цей час зародилася і перша глобальна політична криза, що вилилась в Першу світову війну.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #4

Найнебезпечнішими для людства є політичні проблеми:
війни і миру та гонки озброєнь в глобальному масштабі;
економічного і політичного протистояння Сходу і Заходу, Півночі та Півдня;
вирішення регіональних релігійних і військово-політичних конфліктів в Європі, Азії та Африці. ;
На друге місце вийшли екологічні проблеми:
знищення природних ресурсів;
забруднення довкілля, збіднення генофонду Землі.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #5

Політичні проблеми


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #6

Саме світові війни, до яких були залучені людські і матеріальні ресурси більшості країн світу, показати, що світові проблеми, насамперед політичні, треба якось вирішувати. Для цього після Першої світової війни була створена Ліга Надій, що трансформувалась після Другої світової в Організацію Об'єднаних Націй.
Зараз більшість регіональних конфліктів виникає на національній і релігійній основі. Особливо небезпечною є широка смуга регіональних конфліктів, що виникла на південних межах колишньої світової соціалістичної системи У багатьох мусульманських країнах посилюється ісламський фундаменталізм, який становить суттєву загрозу для міжнародної стабільності.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #7

Регіональні конфлікти часто породжують ще одну важливу сучасну проблему - міжнародний тероризм. Щоб досягти своєї мети, ворогуючі сторони часто вдаються до захоплення заручників, вибухів у літаках, поїздах, супермаркетах та інших місцях масового скупчення людей.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #8

Вирішення проблеми регіональних конфліктів можливе лише при виясненні їх причин, які найчастіше полягають в існуванні тоталітарних режимів, національному, релігійному і соціальному гнобленні.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #9

Проблеми народонаселення


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #10

В останній чверті XX ст. - у розвинених країнах Європи, Північної Америки, Австралії, Японії природний приріст не перевищує 1 % на рік. Зниження показників народжуваності викликає зменшення його кількості в працездатному віці, депопуляції в майбутньому. Новий тип вікової структури викликає складні проблеми економічного, політичного і культурного характеру. У країнах Азії, Африки, Латинської Америки швидке зростання кількості населення призводить до загострення важливих соціально-економічних проблем в цих регіонах: значного переважання темпів приросту населення над темпами економічного росту і до ще більшого відставання від аналогічних показників розвинених країн; швидкі темпи урбанізації, збільшення числа безробітних і осіб, що не знаходять застосування своєї праці (30% працездатного населення світу), зростання чисельності неграмотних поряд з ростом частки грамотного населення в світі.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #11

Потенційна загроза розвитку сучасної демографічної ситуації полягає в тому, що населення світу розпочинає XXI ст. з 1 млрд. безробітних, 1 млрд. голодуючих, 1 млрд. неграмотних, 2 млрд., що живуть в умовах відносного або абсолютного перенаселення, 1,5 млрд. знедолених, що знаходяться за "межею бідності".
Глобальність проблеми народонаселення в тому, що вона не може бути локалізована в якомусь певному регіоні, І нерівномірне зростання чисельності населення в окремих країнах може викликати помітні зміни на геополітичній карті світу.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #12

Екологічні проблеми


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #13

В останні десятиріччя суспільство все більше турбує стан навколишнього середовища, бо людина як біологічна істота не може існувати без чистого довкілля. Основною причиною виникнення глобальних екологічних проблем с нераціональне природокористування.
Проблема виснаження природних ресурсів посилюється тим, що слаборозвинені країни намагаються подолати свою економічну відсталість за рахунок посиленої експлуатації природних ресурсів, що призводить до погіршення стану довкілля.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #14

У другій полонині XX ст. загострилися проблеми забруднення навколишнього середовища, які можна розглядати у кількох аспектах.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #15

Забруднення атмосфери
У зв'язку з неперервністю повітряного простору та швидким кругообігом речовин в атмосфері тут спостерігається велике розсіювання забрудників. Тому глобальні зміни в цій оболонці можливі вже у найближчі десятиріччя, якщо людство не вживе кардинальних заходів. Для атмосфери найбільш гострими є проблеми "парникового ефекту", "озонових дір", кислотних дощів, пилового забруднення.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #16

Забруднення гідросфери
Вода є надзвичайно цінною сировиною і важливим для життя елементом лише в тому випадку, коли вона не містить великої кількості розчинених речовин. Практично непридатною є вода, в якій навіть у невеликих
кількостях розчинені
отруйні
або агресивні хімічні елементи.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #17

Найбільш забрудненими у гідросфері є річкові і озерні води. Ще кілька десятиліть тому в найгіршому стані були поверхневі води Західної Європи (річки Рейн, Ельба, Маас, По) і США (річки басейну Міссісіпі, р. Гудзон, Великі Американські озера), зараз найбільше нечистот с в ріках Східної Європи (Дунай в середній і нижній течії, Дніпро, Волга). Загрозливих масштабів набуває забруднення поверхневих вод у країнах, що розвиваються.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #18

Підземні води, завдяки природним фільтруючим властивостям гірських порід, забруднені значно менше. Масове проникнення шкідливих речовин у горизонти міжпластових вод відбувається переважно при аваріях на нафтових свердловинах або при закачуванні забруднених стічних вод під землю. Проте можливе і природне погіршення якості підземної води при дуже активному її використанні через зміну геохімічних процесів. Крім того, посилене відкачування підземних вод призводить до просідання території, часом на кілька метрів .


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #19

Просторам відкритого океану найбільшої шкоди завдає забруднення нафтопродуктами. Найбільшим джерелом надходження нафти є аварії танкерів. Нафтова плівка, яка надзвичайно швидко розтікається, може мати площі у сотні і тисячі квадратних кілометрів. В районі утворення плівки припиняється обмін повітрям і водою між атмосферою та гідросферою, що призводить до загибелі морських організмів і різкого зменшення вологості повітря, а відповідно і клімату прилеглих територій.


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #20

Широке використання в господарстві і побуті виробів із пластичних синтетичних волокон, які легші за воду і майже не розчиняються в природних умовах, призвело до їх значного нагромадження у водах Світового океану. Особливо багато сміття плаває в Атлантичному океані, що неодноразово відзначали вчені-дослідники А. Бомбар, Ж.-І. Кусто, Тур Хейєрдал. Потрапляючи у стравохід і дихальні шляхи великих морських організмів пластикові вироби нерідко стають причиною їх загибелі.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #21

Деградація земель
Деградацію земель спричиняє багато факторів: 1) гірничі розробки;
2) посилення водної і вітрової ерозії внаслідок людської діяльності;
3) хімічне забруднення грунтів міндобривами та отрутохімікатами.
Відкритий видобуток корисних копалин і сильна ерозія грунтів призводять до повної втрати родючого шару землі. Внесення мінеральних добрив, гербіцидів і пестицидів хоч і дає змогу підвищити урожайність сільськогосподарських культур і навіть тимчасово підвищити родючість земель, проте з часом в ґрунті нагромаджуються шкідливі хімічні сполуки. Потрапляючи в культурні рослини, тканини комах і тварин через харчові ланцюги, вони часто у дуже значних концентраціях досягають організму людини, збільшуючи захворюваність і смертність.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #22

1) перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, а в перспективі - до замкнутих циклів використання ресурсів, що дасть змогу перейти до маловідходного виробництва;
2) використання нагромадженого за тисячоліття людської діяльності досвіду раціонального природокористування. Розробка регіональних схем використання ресурсів в залежності від природних, економічних та соціальних особливостей території;
3) розосередження екологічно шкідливих виробництв, які в даний час ще не можна закрити;
4) розширення природно-заповідних територій, особливо в районах з нестабільними екологічними системами (тундра, пустеля, вологі екваторіальні ліси);
5) екологічна освіта і виховання населення.
Серед основних шляхів розв'язання екологічних проблем є такі:


Слайд #23
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #23

Економічні проблеми


Слайд #24
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #24

До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу.
Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Викликані вони, передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням. Вже доводиться експлуатувати родовища, які знаходяться у гірших гірничо-геологічних умовах, у районах з екстремальними природними умовами (Сибір, Канадська Арктика, пустелі Африки і Австралії), з нижчим вмістом корисних компонентів у рудах. Усе це приводить до подорожчання сировинної та енергії, а значить, і всієї продукції згаданих галузей господарства. Тому основним шляхом вирішення сировинноенергетичної кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідхідного і безвідходного виробництв


Слайд #25
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #25

Значна економія сировини досягається за рахунок використання вторинних матеріалів - металобрухту, макулатури, пластмас. Запаси їх у багатьох країнах настільки значні, що можуть значною мірою компенсувати дефіцит природних ресурсів. У старопромислових районах Західної і Східної Європи та США обсяги заготівлі вторинних ресурсів навіть перекривають місцеві потреби і частково експортуються в інші країни.


Слайд #26
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #26

Розв'язання енергетичної проблеми, крім повсюдної економії енергії і вдосконалення існуючої теплової енергетики на принципово нових технологічних основах (спалювання вугілля у "киплячому шарі", МГД-генератори), передбачає широке використання альтернативних джерел енергії, передусім сонячної, вітрової, внутрішнього тепла Землі.


Слайд #27
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #27

Продовольча проблема визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління планети. До певної міри це наслідок того, то харчування є фізіологічною потребою людини.
Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), нині на планеті голодують понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. осіб постійно недоїдають. Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки і загрожує поширитися на інші території.


Слайд #28
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #28

Причиною голоду є не відсутність запасів зерна, а неспроможність країн, що розвиваються, через власні низькі доходи закуповувати на світовому ринку продукти харчування. У структурі сімейного бюджету частка продовольчих затрат у них перевищує 60 %, тоді як у Німеччині 17%. у США - 19%, у країнах Дніпровсько-чорноморського субрегіону, Російській Федерації, через невисокі доходи населення цей показник наближається до 70 %, при цьому обмежується споживанням хліба, круп, картоплі.


Слайд #29
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #29

Соціальні проблеми


Слайд #30
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #30

Численні глобальні проблеми існують в галузі взаємовідносин між людиною і суспільством. Це проблеми охорони здоров'я, освіти, культури, злочинності та ін. Можливості розв'язання цих проблем залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн, тому особливої гостроти вони набирають у слаборозвинених регіонах світу.


Слайд #31
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #31

Незважаючи на ліквідацію багатьох масових епідемій (віспа, чума, холера), стан охорони здоров'я у багатьох країнах викликає тривогу. Багато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих, виникають нові епідемії, найбільш загрозливою серед яких є СНІД.


Слайд #32
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #32

У країнах, що розвиваються, важливою причиною смертності залишаються інфекційні хвороби (шлунково-кишкові і гострі респіраторні захворювання, туберкульоз). У промислове розвинених країнах більшість людей помирає від серцево-судинних і ракових захворювань.


Слайд #33
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #33

Умовами вирішення проблем охорони здоров'я є перехід до здорового способу життя, забезпечення повноцінного харчування, поліпшення екологічних умов проживання і, звичайно, розвиток медицини, пропаганда здорового способу життя, боротьба з курінням, алкоголізмом, наркоманією.


Слайд #34
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 16) - Слайд #34

Складна соціально-економічна ситуація в багатьох країнах світу, всесвітня криза духовної культури сприяла переростанню такого негативного явища у проблему глобального масштабу, як злочинність, Інтернаціоналізація злочинності у багатьох випадках значно випереджує темпи світової інтеграції в економічній, соціальній і культурній сферах. Особливо небезпечним стало явище злочинності після того, як вона набрала організованих форм, сформувала і постійно розширює світовий ринок наркотиків і зброї.