Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15)


Рейтинг презентації 4.25 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства
Підготувала:учениця 11-а класуЗапорізької СШФК № 18Зайцева Катерина


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #2

Глобальні проблеми сучасності — це проблеми, які є загальносвітовими, такими, що зачіпають інтереси усіх держав і націй, класів, соціальних груп, політичних партій, кожної людини зокрема.
Фактично, це сукупність суперечливих процесів, які становлять зміст сучасної кризи світової цивілізації. Ці проблеми створюють загрозу розвиткові і навіть існуванню всіх країн світу і потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль.
Усі глобальні проблеми можна поділити на:


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #3

Глобальні проблеми сучасності — це проблеми, які є загальносвітовими, такими, що зачіпають інтереси усіх держав і націй, класів, соціальних груп, політичних партій, кожної людини зокрема.
Фактично, це сукупність суперечливих процесів, які становлять зміст сучасної кризи світової цивілізації. Ці проблеми створюють загрозу розвиткові і навіть існуванню всіх країн світу і потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль.
Усі глобальні проблеми можна поділити на:


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #4

Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
накопичено стільки зброї, що можна знищити людство декілька разів;
відволікання на озброєння матеріальних, фізичних і інтелектуальних сил;
80-ті рр. - "зоряні війни";
90-ті рр. - локальні війни (етнічні, територіальні)
проблема біженців (1994 р. - 50 млн. чол., в т.ч. Югославія > 2 млн чол. (І)
Наявність зброї масового знищення: хімічної, ядерної, бактеріологічної. "Ядерний клуб" - 5 офіційних ядерних держав: США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай. Неофіційні його члени: Індія, Пакистан, Ізраїль. "Порогові" ("навколоядерні") країни (мають технології): Японія, ПАР, КНДР, Іран, Ірак. Бразилія, Тайвань.
Існування в минулому великих колоніальних імперій, що не враховували етнічних меж...
Скорочення торгівлі зброєю (в 90-х рр. вдвічі);
2. Рада Безпеки ООН і "блакитні шоломи" (контингент ООН) в 17 країнах (90-ті рр.): Афганістан.Анґола, Камбоджа...
3. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї (відмова України, Білорусі, Казахстану від ядерної зброї на своїй території);
4. Заборона виробництва хімічної зброї (1992 р. - 130 держав);
5. Програма "Партнерство заради миру" (1994 р., 24 держави)
Проблема війни і миру


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #5

Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
накопичено стільки зброї, що можна знищити людство декілька разів;
відволікання на озброєння матеріальних, фізичних і інтелектуальних сил;
80-ті рр. - "зоряні війни";
90-ті рр. - локальні війни (етнічні, територіальні)
проблема біженців (1994 р. - 50 млн. чол., в т.ч. Югославія > 2 млн чол. (І)
Наявність зброї масового знищення: хімічної, ядерної, бактеріологічної. "Ядерний клуб" - 5 офіційних ядерних держав: США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай. Неофіційні його члени: Індія, Пакистан, Ізраїль. "Порогові" ("навколоядерні") країни (мають технології): Японія, ПАР, КНДР, Іран, Ірак. Бразилія, Тайвань.
Існування в минулому великих колоніальних імперій, що не враховували етнічних меж...
Скорочення торгівлі зброєю (в 90-х рр. вдвічі);
2. Рада Безпеки ООН і "блакитні шоломи" (контингент ООН) в 17 країнах (90-ті рр.): Афганістан.Анґола, Камбоджа...
3. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї (відмова України, Білорусі, Казахстану від ядерної зброї на своїй території);
4. Заборона виробництва хімічної зброї (1992 р. - 130 держав);
5. Програма "Партнерство заради миру" (1994 р., 24 держави)
Проблема війни і миру


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #6

Екологічна проблема
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
забруднення всіх оболонок Землі;
опустелювання і скорочення ріллі;
скорочення площ вологих екваторіальних лісів;
"парниковий ефект", смоги, "озонові дірки","кислотні дощі"
Бурхливі темпи зростання виробництва;
Недосконалі технології виробництва —» скидання відходів виробництва без очищення в навколишнє середовище
Перехід до безвідходних і маловідходних виробництв;
Відновлення лісів;
Раціональне використання води і перехід до "сухого" виробницва;
Вдосконалення очисних споруд;
Екологічне мислення


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #7

Екологічна проблема
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
забруднення всіх оболонок Землі;
опустелювання і скорочення ріллі;
скорочення площ вологих екваторіальних лісів;
"парниковий ефект", смоги, "озонові дірки","кислотні дощі"
Бурхливі темпи зростання виробництва;
Недосконалі технології виробництва —» скидання відходів виробництва без очищення в навколишнє середовище
Перехід до безвідходних і маловідходних виробництв;
Відновлення лісів;
Раціональне використання води і перехід до "сухого" виробницва;
Вдосконалення очисних споруд;
Екологічне мислення


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #8

Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
виснаження мінеральних ресурсів;
нестача в майбутньому енергії для виробництва і побуту
Зростання обсягу видобутку корисних копалин (подвоєння кожні 15-20 років);
Погіршення гірничо-геологічних умов видобутку сировини;
Вичерпністьtі невідновність мінеральних ресурсів;
Бурхливе зростання потреб в енергії населення і виробництва
Ресурсозберігаючі технолога (зменшення матеріаломісткості);
Комплексне використання сировини; використання відходів;
Пошук матеріалів-замінників;
Пошук нових родовищ (особливо в Океані);
Перехід до альтернативних джерел енергії і енергозберігаючих технологій
Сировинна та енергетична проблема


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #9

Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
виснаження мінеральних ресурсів;
нестача в майбутньому енергії для виробництва і побуту
Зростання обсягу видобутку корисних копалин (подвоєння кожні 15-20 років);
Погіршення гірничо-геологічних умов видобутку сировини;
Вичерпністьtі невідновність мінеральних ресурсів;
Бурхливе зростання потреб в енергії населення і виробництва
Ресурсозберігаючі технолога (зменшення матеріаломісткості);
Комплексне використання сировини; використання відходів;
Пошук матеріалів-замінників;
Пошук нових родовищ (особливо в Океані);
Перехід до альтернативних джерел енергії і енергозберігаючих технологій
Сировинна та енергетична проблема


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #10

Альтернативні джерела енергії
Енергія рік
Енергія Сонця
Атомна енергія
Вітрова енергія
Енергія Землі
Енергія Океану


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #11

Демографічна проблема
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
демографічний вибух" у країнах, що розвиваються;
"демографічна криза" в країнах розвинутих і з перехідною економікою
1. Покращення медицини і зростання обсягів виробництва у країнах, що розвиваються: знизилась смертність;
2.3мінароліжінкивжитті суспільства, рівня культури, урбанізація в розвинутих країнах;
3. Економічні та екологічні проблеми
Демографічна політика;
Пропаганда серед віруючих (католиків, мусульман)
Протизаплідні засоби;
Піднесення рівня освіченості населення в країнах, що розвиваються


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #12

Демографічна проблема
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
демографічний вибух" у країнах, що розвиваються;
"демографічна криза" в країнах розвинутих і з перехідною економікою
1. Покращення медицини і зростання обсягів виробництва у країнах, що розвиваються: знизилась смертність;
2.3мінароліжінкивжитті суспільства, рівня культури, урбанізація в розвинутих країнах;
3. Економічні та екологічні проблеми
Демографічна політика;
Пропаганда серед віруючих (католиків, мусульман)
Протизаплідні засоби;
Піднесення рівня освіченості населення в країнах, що розвиваються


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #13

Продовольча проблема
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
абсолютний і прихований голод в країнах "третього світу";
географія виробництва продовольчих культур не співпадає з географією їх споживання
"Демографічний вибух" в країнах, що розвиваються при низькому рівні виробництва;
Вирощування експортних технічних культур;
Напівфеодальні аграрні відносини, недосконалі технології у с/г;
Нестача коштів на меліоративні роботи і закупівлю техніки
Екстенсивний - розширення ріллі;
Інтенсивний:
підвищення родючості ґрунтів;
запровадження досягнень селекції;
аграрні реформи;
більш широке використання біологічної продуктивності Океану;
підвищення ефективності фотосинтезу рослин;
"конструювання" штучної їжі...


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #14

Продовольча проблема
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
абсолютний і прихований голод в країнах "третього світу";
географія виробництва продовольчих культур не співпадає з географією їх споживання
"Демографічний вибух" в країнах, що розвиваються при низькому рівні виробництва;
Вирощування експортних технічних культур;
Напівфеодальні аграрні відносини, недосконалі технології у с/г;
Нестача коштів на меліоративні роботи і закупівлю техніки
Екстенсивний - розширення ріллі;
Інтенсивний:
підвищення родючості ґрунтів;
запровадження досягнень селекції;
аграрні реформи;
більш широке використання біологічної продуктивності Океану;
підвищення ефективності фотосинтезу рослин;
"конструювання" штучної їжі...


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #15

Проблема освоєння Світового океану
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
забруднення вод Океану;
зниження біологічної продуктивності Океану;
нерівномірне освоєння ресурсів;
розширення Океану, як арени політичної і військової діяльності
Розвиток морського господарства (гірничодобувної промисловості, енергетики, туризму, транспорту);
Збільшення морських вантажопотоків;
Марикультура;
Випробування ядерної зброї в Океані;
Аварії на танкерах і підводних човнах з ядерними двигунами
Раціональне океанічне природокористування;
Комплексний підхід до багатств Океану всіма державами;
Нерозповсюдження ядерної зброї на території Океану;
Зменшення виливів нафти при її видобутку на шельфі;
Уникнення перевилову риби і охорона морських звірів


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #16

Проблема освоєння Світового океану
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
забруднення вод Океану;
зниження біологічної продуктивності Океану;
нерівномірне освоєння ресурсів;
розширення Океану, як арени політичної і військової діяльності
Розвиток морського господарства (гірничодобувної промисловості, енергетики, туризму, транспорту);
Збільшення морських вантажопотоків;
Марикультура;
Випробування ядерної зброї в Океані;
Аварії на танкерах і підводних човнах з ядерними двигунами
Раціональне океанічне природокористування;
Комплексний підхід до багатств Океану всіма державами;
Нерозповсюдження ядерної зброї на території Океану;
Зменшення виливів нафти при її видобутку на шельфі;
Уникнення перевилову риби і охорона морських звірів


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #17

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
маючи втричі більше населення, КЩР дають в 6 разів менше промислової про­дукції і в 15-16 разів її менше на душу населення;
низька тривалість життя населення (42-63 роки);
високий рівень безробіття (1/3-1/2 населення)
колоніальне минуле і економічна залеж­ність від розвинутих країн;
монокультурне господарство;
великі військові витрати;
"демографічний вибух"
реформи у соціально-економічній сфері (ліквідація монокультурності, створення власної обробної промисловості...)
встановлення більш справедливого економічного порядку на-світовому ринку (парітет цін);
матеріальна допомога розвинутих країн;
демографічна політика


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #18

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються
Проблема та її сутність
Причини виникнення
Шляхи розв'язання
маючи втричі більше населення, КЩР дають в 6 разів менше промислової про­дукції і в 15-16 разів її менше на душу населення;
низька тривалість життя населення (42-63 роки);
високий рівень безробіття (1/3-1/2 населення)
колоніальне минуле і економічна залеж­ність від розвинутих країн;
монокультурне господарство;
великі військові витрати;
"демографічний вибух"
реформи у соціально-економічній сфері (ліквідація монокультурності, створення власної обробної промисловості...)
встановлення більш справедливого економічного порядку на-світовому ринку (парітет цін);
матеріальна допомога розвинутих країн;
демографічна політика


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #19

ІНШІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #20

ІНШІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 15) - Слайд #21

Дякую за увагу!