Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #2

Основним глобальними проблемами людства є:
екологічна;
енергетична;
хвороби світу;
терористична;
ресурсна;
демографічна;
освоєння космосу;
регіональних конфліктів;
використання Світового океану;
продовольча.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #3

Ознаки глобальних проблем:
мають всезагальний характер, загальнопланетарне значення, принципово важливі для долі всього людства;
безпосередньо стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, країн і народів планети;
мають взаємопов'язаний характер і впливають на всі сфери суспільного життя;
відображають поглиблення та ускладнення світогосподарських зв'язків;
потребують залучення колосальних технологічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, невідкладних і рішучих дій світового співтовариства;
можуть бути успішно вирішені за умови створення адекватної моделі гармонійного розвитку людської цивілізації.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #4

Класифікація глобальних проблем за сферою діяльності
І сфера – проблеми
взаємодії природи
І суспільства
ІІ сфера – проблеми
суспільних
взаємовідносин
ІІІ сфера – проблеми
розвитку людини
і забезпечення
її майбутнього


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #5

Сфера взаємодії природи і суспільства
надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо;
раціональне природокористування і збереження навколишнього природного середовища;
раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного простору;
утилізація відходів життєдіяльності тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #6

Сфера суспільних взаємовідносин
відвернення світової термоядерної війни і забезпечення стабільності мирного становища;
подолання економічної відсталості частини регіонів і країн світу;
попередження локальних, регіональних та міжнародних конфліктів;
ліквідація наслідків світових та локальних криз;
роззброєння і конверсія військового виробництва тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #7

Сфера розвитку людини і забезпечення її майбутнього
пристосування людини до умов природного і соціального середовища, що змінюється під впливом НТР;
подолання епідемій, тяжких захворювань (серцево-судинних, онкологічних, СНІДу, наркоманії);
культурно-моральні проблеми втрати довіри до соціальних інститутів, нестабільності сім'ї та послаблення зв'язку поколінь;
боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом;
проблеми демократизації та охорони прав людини.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #8

Причини глобальних проблем
Суперечності в самому суспільстві
Суперечності між природою і суспільством


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #9

Особливості глобальних проблем
Спричинені людською діяльністю
Неконтрольований тиск на природу з боку людства
Зростання технологічної могутності людства


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #10

Глобальні проблеми людства:
Екологічна


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #11

Глобальні проблеми людства:
Екологічна


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #12

Енергетична


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #13

Енергетична


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #14

Збереження миру


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #15

Міжнародний тероризм


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #16

Демографічна


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #17

Ліквідація небезпечних хвороб


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #18

Система міжнародних екологічних організацій:
Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED),
Світова промислова рада з навколишнього середовища (WICE),
Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES),
Консультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього середовища (АСВЕ),
Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища.
Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ),
Північно-Американський екологічний фонд (МАЕЕ),
Скандинавська екологічна фінансова корпорація (МЕЕСО) та ін.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 13) - Слайд #19

Дякую за увагу!