Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 10)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 10) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 10) - Слайд #2

Екологічна
Демографічна
Продовольча
Та інші
Глобальні проблеми людства:


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 10) - Слайд #3

Екологічна
Енергоресурси.
Руйнація озонового екрану Землі.
Забруднення атмосфери.
Знеліснення територій.
Головною умовою розв'язання екологічних проблем є раціональне природокористування. Основними засновами людської діяльності ма­ють бути: максимальне збереження ресурсів; розширення заповідних територій; впровадження нових технологій, що забезпечують ресурсо­збереження, нових джерел одержання екологічно чистої енергії; розум­на економія і самообмеження в усіх сферах життя і діяльності; зворотне водопостачання і багаторазове використання матеріалів у виробництві (рециклічність), перехід до безвідхідного виробництва; контроль за рівнем забруднення довкілля.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 10) - Слайд #4

Демографічна
Природний рух населення
Механічний рух населення
Демографічна криза
Методи подолання демографічної кризи : Поліпшення умов розвитку сім'ї та дітородної функції населення. Пом'якшення негативних наслідків процесу старіння. Міграційна політика.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 10) - Слайд #5

Продовольча
Типи країн за рівнем забезпеченості продовольством:
основні експортери продовольчих товарів
країни з постійно погіршується продовольчим забезпеченням у розрахунку на душу населення
країни з продовольчою кризою, що зароджується, у яких ріст населення обганяє ресурсні можливості
країни, що ледь забезпечують свої потреби в продовольстві власним виробництвом
Перспективи подальшого залучення природних ресурсів планети в сферу сільськогосподарської діяльності залишаються предметом оживлених дискусій. Це викликається як недостатньою ще вивченістю самих агроприродних факторів і імовірності більш повноцінного їхнього використання у виробництві , так і розбіжностями у відношенні перспектив агротехнічного прогресу в галузі.