Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #1

Глобальні проблеми tлюдства.


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #2

“Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба життя” Демокріт.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #3

У ХХІ столітті усі галузі суспільної діяльності розвиваються небаченими раніше темпами. Саме тому й соціальні перетворення стали більш глибокими. Сучасні держави демонструють органічний зв'язок внутрішньодержавних і загальноосвітніх процесів, що прискорило формування єдиного світового господарства, єдиної світової економіки – глобального світу. Визначальний вплив на ці процеси справила НТР, яка змінила виробничі відносини таким чином, що з'явилися глобальні загальнопланетарні проблеми.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #4

- Запобігання новій Світовій війні;- екологічна;- енергетична;- хвороб світу;- терористична;- ресурсна;- демографічна;- освоєння космосу;- регіональних конфліктів- використання Світового океану;- продовольча;


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #5

- Запобігання новій Світовій війні;- екологічна;- енергетична;- хвороб світу;- терористична;- ресурсна;- демографічна;- освоєння космосу;- регіональних конфліктів- використання Світового океану;- продовольча;


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #6

Особливості глобальних проблем:
1.Спричинені людською
діяльністю!


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #7

2 .Зростанням tttтехнологічної
могутності
людства.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #8

3.Неконтрольований
тиск на
природу.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #9

Глобальні проблеми людства:
1. Екологічна.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #10

Екологічна проблема це - зростання забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери; це Величезне накопичення відходів; Потрібно щоб природа самоочищалася і знешкоджувати відходи самій людині. Ці всі накопичення загрожують життю всього суспільства.Дуже шкідливі відходи від газу фреону , який руйнує озоновий шар атмосфери, що захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння. Над Анктарктидою озонова “діра” вже більша за сам материк.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #11

Це сприяє зменшенню врожайності, збільшенню шкідливих мутацій, зникненню всього живого на землі. Оксиди сірки й азоту, що викидаються в атмосферу утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної кислоти, що веде до випадання кислотних дощів. Збереження тропічних лісів. Щорічно на землі зникає 11 млн тропічних лісів, що в 10 разів перевищує лісонасадження.З кожним роком зменшуються запаси прісної води. Основні запаси – це запаси материкові та гірські льодовики.Велику загрозу становлять звалища пустої породи – терекони.З кожним роком на планеті все менше і менше родючих грунтів. Викиди від заводів і фабрик становлять небезпеку для всього живого на земній кулі.Глобальні забруднення світового океану.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #12

ЄЕС ООН
Будівля Европарламенту в Стразбурзі


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #13

ЄЕС ЕНЕРГОАТОМ ООН
2. Енергетична проблема.
Штаб-квартира ООН


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #14

Ресурсна проблемаРесурсна проблема відбиває рівень забезпеченості сировинними ресурсами процесу життєдіяльності людей і виробництва.Результати антропогенної дії на відновлювальні ресурси /вода, повітря, рослинний і тваринний світ/ - страхітливі. Біомаса суходолу зменшилася на 7%. Зменшилася площа лісів до 1/5 проти ¼ в другій половині хіх ст. Різко зросло забруднення вод, грунтів, повітря. Гостро постала проблема невідновних ресурсів. Протягом другої половини хх ст. обсяг видобутку корисних копалин збільшився у 3, 4 рази.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #15

ООН ЄЕС
Рівне
Запоріжжя
Містечко Асканія - Нова. Херсонська область.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #16

Проблема використання Світового океануІз загостренням енергетичної, ресурсної і продовольчої проблем, погляди людства все більше звертаються до ресурсів Світового океану, який розглядається як природна комора багатств. Дедалі більше зростає видобуток корисних копалин із дна океану, насамперед шельфу, зокрема нафти і газу. Величезна роль біомаси, зокрема планктону , у вирішенні продовольчої проблеми. Можливість використання енергії хвиль, течій. Найважливіший потенціальний ресурс світового океану – дейтерій, паливо для термоядерних установок


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #17

ВОЗ - всесвітня організація t t здоров`я.
Світова організа́ція охоро́ни здоро́в'я (СООЗ) (англ. World Health Organization (WHO)) — спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. У 1945 році на Конференції у м. Сан-Франциско було ухвалене рішення щодо створення міжнародної організації з питань охорони здоров'я. У 1946 році Міжнародна конференція охорони здоров'я, яка проходила у Нью-Йорку, схвалила Статут Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ). День набуття чинності Статуту СООЗ — 7 квітня 1948 р. — вважається Днем заснування цієї організації і щорічно відзначається як Світовий день здоров'я.
Штаб-квартира розташована у Женеві.
4. Ліквідація tt tнебезпечних tttхвороб.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #18

Проблема хворобВ останній час повернулися багато хвороб, які вважалися поборені людиною і залишалися тільки в країнах третього світу. Це загрожує вимиранням людей різного соціального статусу. Величезна смертність може призвести до різкого зменшення населення. Тому кожного потрібно вести здоровий спосіб життя і загартовуватися протягом всього року.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #19

5. Демографічна проблема.
ООН
ЄЕС
Населення Ефіопії, яке складає на даний момент 83 мільйони чоловік і посідає 15 місце у світі, збільшиться до 174 мільйонів чоловік і займатиме 9 місце до 2050 року.
ООН: Прогноз населення Землі до 2050 року.


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #20

Демографічна проблемаДемографічна проблема – це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, які зачіпають інтереси всього людства. Це стрімкий ріст населення – демографічний вибух у країнах , що розвиваються. Протягом хвилини населення Землі збільшується на 172 людини.Демографічна криза в економічно-розвинутих країнах, неконтрольована урбанізація , стихійна внутрішня та зовнішня міграція, безробіття призводять до загострення інших глобальних проблем. Шляхи розв'язання : обмеження народжуваності в країнах, що розвиваються; підвищення культурно-освітнього рівня населення; планування сім'ї.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #21

Демографічні процеси:
Т.Р.МАЛЬТУС
ХYIII-ст.
Депопуляція;
Відтворення;
Планування сім`ї.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #22

6.Продовольча проблема-ООН
1.Статистика: 6 -10 лю -
дина недоїдає!
У світі налічуєть-
ся 1,2 мільярда людей, які голодують t Щодня з голоду помира-
ють 10 тисяч дітей і 25 тисяч дорослих.
                                
news.yahoo.com
Проблема голоду на земній кулі з роками не слабшає.
Про це йдеться в доповіді Продовольчої і сільськогосподарcької tорганізації ООН (FAO), оприлюдненій представництвом tорганізації в Каїрі, (повідомляють Єгипетські ЗМІ).


Слайд #23
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #23

продовольча проблемаЗемля спроможна прогодувати нинішнє і перспективне населення. За теорією Мальтуса, населення зростає в геометричній прогресії, а виробництво продовольства в арифметичній. Цю гіпотезу розкритиковано, але сучасні послідовники доводять правоту Мальтуса.За даними оон, кількість людей , які голодують , постійно зростає : 1970 р. – 460 млн осіб, 1990 р. – 550 млн. а в 2000 р. – 650 млн.щохвилини на Землі від голоду помирає 2000 дітей. За даними ООН , мінімальна калорійність їжі повинна дорівнювати 2400 калорій за добу.


Слайд #24
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #24

Штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного хреста і Червоного півмісяця у Женеві.
 
 
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ.


Слайд #25
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #25

Ситі: ЄВРОПА , АМЕРИКА
2.Середня норма 3300 калорій в день.


Слайд #26
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #26

Країни,що розвиваються:
3. В день-2200 калорій!
4. Мін.норма за ООН-2400
калорій!
Аджария. Грузія
Самарканд (Узбекистан)


Слайд #27
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #27

7.Збереження миру і відвернення ttttвійн.
НАТО,ООН


Слайд #28
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #28

ХХ століття. 1Світова війна:
Томас Вудро Вильсон
28-й президент США (1913-1921), лауреат Нобелевской премии


Слайд #29
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #29

2 Світова війна:
Адольф ГитлерAdolf Hitler(Шикльгрубер - Schicklgruber)1889–1945
Вуличні бої в Сталінграді


Слайд #30
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #30

Арабо-Ізраїль- Балканська ська війна: війна:


Слайд #31
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #31

Ліванська Іраксько-Аме- війна: риканська війна:


Слайд #32
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #32

Проблема збереження миру і відведення світової війниЦе проблема №1. За підрахунками вчених, за всю історію людства у світі було 14,5 тисяч війн, у яких загинуло 3,5 млрд. осіб. Нова світова війна неминуче буде ядерною, і наслідки її будуть жахливі - загроза існування Землі.З перемогою політики нового мислення і роззброєння відпала загроза ядерної війни. Україна перша в світі , маючи величезний ядерний потенціал, добровільно відмовилася від ядерної зброї.На даний час накопичення різних видів зброї: ядерної, хімічної, бактеріологічної, водневої становить загрозу не тільки для людства а й для планети взагалі. Від такого великого накопичення зброї може наша планета зійти з орбіти.


Слайд #33
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #33

8.Глобальна злочинність.
ІНТЕРПОЛ
ЄВРОПОЛ


Слайд #34
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #34

Проблема регіональних конфліктівЗниження гонитви озброєнь і військового напруження, утвердження нового стану політики знизили ймовірність ядерного конфлікту, але й надалі гостро стоїть проблема регіональних військових конфліктів, першопричиною яких часто стоять міжнаціональні проблеми.Після Другої світової війни до початку 90-х років відбулося понад 30 міжнародних конфліктів. У зонах таких конфліктів гине втричі більше цивільних, ніж військових (Придністров'я, чечня, абхазія, Близький схід, Афганістан, ірак, країни колишньої югославії


Слайд #35
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #35

Наркобізнес: Торгівля людьми:
19 червня у Посольстві Федеративної Республіки Німеччина Руслана в якості президента Міжнародного Благодійно-го Фонду «Український Світанок» отои-
мала грант для розвитку соціальної програми з протидії торгівлі людьми - Music to break the Silence.


Слайд #36
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #36

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ


Слайд #37
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #37

Проблема тероризмуПроблема тероризму рахують, що виникла у ХХ столітті, але її коріння сягають значно далі. Що ж таке тероризм?. Це суспільнонебезпечна діяльність, яка полягає в свідомому , цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, вибухів, убивств, тортур, залякування населення ні в чому не винних людей або погрози вчиненню злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. В Україні є закон по боротьбі з тероризмом, де виділяють декілька напрямів тероризму:технологічний – із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної та іншої зброї масового ураження.Міжнародний тероризм – здійснюється за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей, суспільнонебезпечні, насильницькі діяння. Терорист – це особа, яка бере участь у терористичній діяльності.Заручник – фізична особа, яка захоплена або утримується з метою спонукання здійснити якусь дію.Як потрібно діяти особі, яка захоплена терористами?


Слайд #38
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #38

8 листопада у Дніпропетровську суд почав слухати справу теракту – найбільшого в історії України.27 квітня чотири вибухи прогриміли в центрі дніпропетровська. Тоді постраждала 31 людина, 10 з яких – діти.Під час досудового слідства у цій справі зібрано беззаперечні докази вини осіб у скоєнні цього теракту. Їм загрожують великі терміни перебування за гратами та довічне ув'язнення. Справу розглядають кваліфіковані судді в тому числі і голова підкомітету верховної ради з питань судоустрою суддів дмитро шпенов


Слайд #39
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #39

9.Збереження людської культури:
Найнаселеніший регіон - Монгкок, Китай
Тільки 11% дітей закінчують школу, а в вузах вчаться – лише 1,4% (країни Африки).
ЮНЕСКО: кін. ХХ
століття чисельність
не писемних людей зросла
до 1 МЛРД. осіб.


Слайд #40
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #40

Українські архітектурні пам`ятки у списку
ЮНЕСКО.
Церква св. Архистратига Михаїла в с. Ужку Великоберезнянського району. Львів
Зарваниця (Тернопільщина)
Тульчин - палаци Потоцьких


Слайд #41
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #41

А земля та стане пустинею через вину жителів її, через плід діянь їхніх. Міхей 7.13.Земля – не рабиня наша, а мати,Сонце – не вітчим, а рідний батько, Ліси – наші брати. Річки і озера – сестри,дощі, вітри, сніги мусять бути добрими гостями. І ми всі на планеті не тимчасові мешканці, А мудрі , дбайливі господарі і ми з вами повинні зберегти планету Земля для нас і наших нащадків.


Слайд #42
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 7) - Слайд #42