Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.2 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства.
В


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #2

комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу,характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості ,від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації.
Глобальні проблеми людства взаємопов'язані охоплюють всі сторони життя людей,стосуються всіх країн народів та верств населення,стосуються як поверхні землі, так і Світового океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору.
Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків.
Глобальні проблеми людства


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #3

Екологія
Економіка
Енергетика
Здоров'я
Космос та космічні технології
Озброєння
Природа
Політика
Промисловість
Суспільство
Технології
Глобальні проблеми людства на сучасному етапі розвитку


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #4

Екологія: деградація земель — екологічні проблеми сучасності — озонові діри — парниковий ефект — проблема регулювання промислових викидів — проблеми руйнування екосистем — екологічні лиха — проблеми геоактивності — проблеми геліоактивності — проблеми світового господарства
Економіка: Вичерпання факторів виробництва — глобальна конкурентноспроможність — економічна парадигма — Інтеграція та дезінтеграція господарських ринків — затратні виробництва — нові моделі економічного розвитку — перерозподіл блага між традиційними та новими економіками — Ресурсний потенціал сучасної цивілізації — Сталий розвиток
Космос та космічні технології: космічне сміття та забруднення космосу — Ноосферно-космічна цивілізація
Енергетика: Енергетична криза — проблема безпеки АЕС, нових енергоблоків та наслідки виведення АЕС з експлуатації — Аварії на атомних електростанціях (Японія, 1997, 2011)
Здоров'я: контроль народжуваності та демографічні програми у країнах, що розвиваються — СНІД — старіння людини — санітарно-ветиринарний контроль проти пандемій та їх загроз (грип пташиний, грип свинячий)
Озброєння: контроль озброєнь — контроль атомних технологій («Атомний клуб»)


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #5

Природа: межі розуміння природи — самозародження речовини
Політика: взаємопристосування господарських механізмів та інституціональних структур на міждержавному і міжнародному рівнях — гармонізація національної й міжнародної економічної політики — уніфікація господарського законодавства
Промисловість: Постіндустріальна модель розвитку — Третя промислова революція
Суспільство: гіпотеза другого демографічного переходу — експорт демократії — зближення націй (асиміляційний характер глобалізації) — перенаселення — продовольча проблема — соціально-економічний розвиток — цивілізаційний розвиток — технологічна революція
Технології: інформатизація (у глобальному вимірі) — машинна ера — обмеженість сучасних технологій — технологізація


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #6

Основні групи проблем:
Глобальні
проблеми
людства


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #7

Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери.
Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові.
Допустимі кількості відходів, що скидають в гідро- або атмосферу регламентують нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК).
В Україні вони затверджуються Міністерством охорони здоров'я.
Забруднення навколишнього середовища:


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #8

Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери.
Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові.
Допустимі кількості відходів, що скидають в гідро- або атмосферу регламентують нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК).
В Україні вони затверджуються Міністерством охорони здоров'я.
Забруднення навколишнього середовища:


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #9

За кількістю населення Україна посідає 5 місце в Європі (після Німеччини, Італії, Великобританії, Франції) та 21 місце у світі.
На її долю припадає 7,3% населення Європи i 1% населення Землі.
Демографічна ситуація:


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #10

За кількістю населення Україна посідає 5 місце в Європі (після Німеччини, Італії, Великобританії, Франції) та 21 місце у світі.
На її долю припадає 7,3% населення Європи i 1% населення Землі.
Демографічна ситуація:


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #11

За кількістю населення Україна посідає 5 місце в Європі (після Німеччини, Італії, Великобританії, Франції) та 21 місце у світі.
На її долю припадає 7,3% населення Європи i 1% населення Землі.
Демографічна ситуація:


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #12

Виключно політично вмотивована;
Насильницька, або така, що погрожує використанням насильства;
Призначена для того, щоб мати довготривалий психологічний вплив, не лише для знищення конкретної жертви чи об'єкта;
Така, що проводиться організацією з ланцюжком управління, що розпізнається, або конспіративною сотовою структурою, чиї представники не носять уніформу та знаки розрізнення;
Така, що чиниться позадержавним угрупуванням.
Бідність.
Брак демократичних свобод.
Неспроможність влади.
Тероризм:Ознаки: Обставини:


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #13

Нові страшні захворювання долають людство.
Це СНІД, атипова пневмонія, гепатит В, пташиний і свинячий грип.
Дуже гостро стоїть проблема онкологічних захворювань.
Епідемії невиліковних хвороб:


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #14

Нові страшні захворювання долають людство.
Це СНІД, атипова пневмонія, гепатит В, пташиний і свинячий грип.
Дуже гостро стоїть проблема онкологічних захворювань.
Епідемії невиліковних хвороб:


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #15

Нові страшні захворювання долають людство.
Це СНІД, атипова пневмонія, гепатит В, пташиний і свинячий грип.
Дуже гостро стоїть проблема онкологічних захворювань.
Епідемії невиліковних хвороб:


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #16

Виснаження водних ресурсів в результаті втрати їх якості є більшою загрозою ніж їх кількісне виснаження.
Забруднення багатьох водних об'єктів суші і вод Світового океану досягло небезпечного рівня.
Щорічно в океан потрапляє (млн т): 0,2 — 0,5 отрутохімікатів; 0,1 — хлорорганічних пестицидів; 5 — 11 — нафти і інших вуглеводнів; 10 — хімічних добрив; 6 — фосфорних сполук; 0,004 — ртуті; 0,2 — свинцю; 0,0005 — кадмію; 0,38 — міді; 0,44 — марганцю; 0,37 — цинку; 1000 — твердих відходів; 6,5 — 50 — твердого сміття; 6,4 — пластмас.
У Північній Атлантиці нафтова плівка займає 2 — 3% площі.
Найбільш забруднені нафтою Північне і Карибське моря, Перська затока, а також прилеглі до Африки і Америки ділянки, де здійснюється її перевезення танкерним флотом.
Вода і ресурси:


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #17

Виснаження водних ресурсів в результаті втрати їх якості є більшою загрозою ніж їх кількісне виснаження.
Забруднення багатьох водних об'єктів суші і вод Світового океану досягло небезпечного рівня.
Щорічно в океан потрапляє (млн т): 0,2 — 0,5 отрутохімікатів; 0,1 — хлорорганічних пестицидів; 5 — 11 — нафти і інших вуглеводнів; 10 — хімічних добрив; 6 — фосфорних сполук; 0,004 — ртуті; 0,2 — свинцю; 0,0005 — кадмію; 0,38 — міді; 0,44 — марганцю; 0,37 — цинку; 1000 — твердих відходів; 6,5 — 50 — твердого сміття; 6,4 — пластмас.
У Північній Атлантиці нафтова плівка займає 2 — 3% площі.
Найбільш забруднені нафтою Північне і Карибське моря, Перська затока, а також прилеглі до Африки і Америки ділянки, де здійснюється її перевезення танкерним флотом.
Вода і ресурси:


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #18

Виснаження водних ресурсів в результаті втрати їх якості є більшою загрозою ніж їх кількісне виснаження.
Забруднення багатьох водних об'єктів суші і вод Світового океану досягло небезпечного рівня.
Щорічно в океан потрапляє (млн т): 0,2 — 0,5 отрутохімікатів; 0,1 — хлорорганічних пестицидів; 5 — 11 — нафти і інших вуглеводнів; 10 — хімічних добрив; 6 — фосфорних сполук; 0,004 — ртуті; 0,2 — свинцю; 0,0005 — кадмію; 0,38 — міді; 0,44 — марганцю; 0,37 — цинку; 1000 — твердих відходів; 6,5 — 50 — твердого сміття; 6,4 — пластмас.
У Північній Атлантиці нафтова плівка займає 2 — 3% площі.
Найбільш забруднені нафтою Північне і Карибське моря, Перська затока, а також прилеглі до Африки і Америки ділянки, де здійснюється її перевезення танкерним флотом.
Вода і ресурси:


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 2) - Слайд #19

Знищення тварин і рослин: