Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства
Екологічна проблема
Презентацію підготувала учениця 10 класу Герман Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #2

До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети, й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести екологічні проблеми. Викликані недалекоглядним, необгрунтованим ставлення людини до природи. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу бурхливим зростанням кількості населення не Землі, обсягів виробництва та його відходів проблема стосунків між природою та суспільством дедалі загострюється.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #3

Що таке екологічна проблема?
Екологічна проблема - це зміна природного середовища в результаті антропогенних впливів, що зумовлює порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #4

Причини екологічних проблем:
2
Нераціональне природокористування
1
Бурхливі темпи зростання виробництва
3
Забруднення навколишнього середовища відходами виробництва та суспільства


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #5

Екологічні проблеми:


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #6

Забруднення атмосфери.
Величезну тривогу в світі викликає перезабруднення атмосфери шкідливими газами, що призводить до збільшення площ озонових дір та активізації парникового ефекту на планеті. Перше явище спричинило зниження захисної дії озонового шару від сонячного ультрафіолетового випромінювання й, як наслідок, - масові захворювання людей(рак шкіри, опіки, втрата зору)


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #7

Що таке парниковий ефект?
Парниковий ефект – це явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів, частіше вуглекислим.
До атмосфери при згоранні палива надходить дедалі більша кількість вуглекислого газу, і це посилює парниковий дефект, внаслідок якого підвищується температура повітря .
до 2030 очікується підвищення температури на 2-4 С


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #8

Явища спричинені забрудненням атмосфери:
Озонові діри - це локальне падіння концентрації озону в озоновому шарі Землі.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #9

Смог
Смог - це скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери внаслідок посиленої роботи численних котелень, які спалюють вугілля, мазут і соляр. Смог виникає через велику загазованість територій міст автотранспортом та внаслідок шкідливих викидів у повітря підприємствами, які переважають в індустріальних містах.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #10

Кислотні дощі
До кислотних дощів зазвичай відносять всі види опадів, які відрізняються завищеним вмістом оксидів азоту та оксидів сірки. Збільшується вміст кислотних оксидів в підсумку промислових викидів, які насичені шкідливими випарами. Через них гине риба в озерах, ліс втрачає листя, швидше руйнуються будівлі.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #11

Забруднення гідросфери
Вода — найважливіший для людства ресурс. Багато регіонів Євразії і Північної Америки почали відчувати гостру нестачу прісної води (водяна криза). Це пов'язано з широким використанням води в промисловості, сільському і комунальному господарстві. Постійне зниження якості поверхневих вод обмежує можливості їх застосування в питному водопостачанні, потребує досконаліших систем очистки тощо. Забруднюються людиною води Світового океану, особливо внутрішні моря. Це призводить до зменшення рибних ресурсів, рекреаційної цінності курортних зон та ін.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #12

Забру́днення вод — насичення вод водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки.
Види забруднення вод


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #13

Забруднення вод


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #14

Забруднення довкілля 4 % землі в Україні - смітники


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #15

Скорочення флори та фауниЧерез діяльність людини природне вимирання прискорилось в 100 разів Тварини яких вже не існує………


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #16

Екологічна криза - фаза розвитку біосфери, яка характеризується якісним оновленням живої речовини(вимиранням одних видів та виникненням інших.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #17

Сучасна екологічна криза має якісно іншу природу порівняно з усіма попередніми кризами. Це перша криза, що охопила всю планету і яка повністю спричинена не природними процесами, а діяльністю людства. Темпи зміни параметрів біосфери, породжені цією екологічною кризою, виявились у сотні тисяч разів вищими за темпи природної еволюції. Розпочалася загальна глобальна деградація природного середовища проживання, яка проявляється в двох типах:
порівняно невеликих за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу;
разових катастрофічних, які виникають у разі аварій і небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #18

Екологічна криза грізно нависла над усім світом, вона вже "схопила нас за горло". Спричинений економічними, політичними помилками та серйозними екологічними прорахунками теперішній стан природного середовища світу оцінюється як критичний, коли вже неможливі його самовідновлення і самоочищення: відбувається активна деградація й небезпечне знищення останніх природних ресурсів. Найавторитетніші вчені США, Японії, Росії, України в результаті поглибленого аналізу, ретельних досліджень і моделювання сучасних природних процесів, які розвиваються в біосфері, дійшли висновку, що вже в наступному столітті наша Земля може обернутися на безлюдну пустелю, а ресурсів біосфери вистачить всього на кілька десятиліть.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #19

Ставтесь до природи не так, ніби ви отримали її у спадок від батьків, а так, наче позичили її у дітей…


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #20

Ставтесь до природи не так, ніби ви отримали її у спадок від батьків, а так, наче позичили її у дітей…


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 26) - Слайд #21

Дякую за увагу 


Завантажити презентацію