Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #2

У ХХІ столітті усі галузі суспільної діяльності розвиваються небаченими раніше темпами. Саме тому й соціальні перетворення стали більш глибокими. Сучасні держави демонструють органічний зв'язок внутрішньодержавних і загальноосвітніх процесів, що прискорило формування єдиного світового господарства, єдиної світової економіки – глобального світу. Визначальний вплив на ці процеси справила НТР, яка змінила виробничі відносини таким чином, що з'явилися глобальні загальнопланетарні проблеми.На цьому уроці ми з вами розглянемо такі проблеми:


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #3

- Запобігання новій Світовій війні;- екологічна;- енергетична;- хвороб світу;- терористична;- ресурсна;- демографічна;- освоєння космосу;- регіональних конфліктів- використання Світового океану;- продовольча;


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #4

Екологічна проблема це - зростання забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери; це Величезне накопичення відходів; Потрібно щоб природа самоочищалася і знешкоджувати відходи самій людині. Ці всі накопичення загрожують життю всього суспільства.Дуже шкідливі відходи від газу фреону , який руйнує озоновий шар атмосфери, що захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння. Над анктарктидою озонова “діра” вже більша за сам материк.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #5

Це сприяє зменшенню врожайності, збільшенню шкідливих мутацій, зникненню всього живого на землі. Оксиди сірки й азоту, що викидаються в атмосферу утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної кислоти, що веде до випадання кислотних дощів. Збереження тропічних лісів. Щорічно на землі зникає 11 млн тропічних лісів, що в 10 разів перевищує лісонасадження.З кожним роком зменшуються запаси прісної води. Основні запаси – це запаси материкові та гірські льодовики.Велику загрозу становлять звалища пустої породи – терекони.З кожним роком на планеті все менше і менше родючих грунтів. Викиди від заводів і фабрик становлять небезпеку для всього живого на земній кулі.Глобальні забруднення світового океану.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #6

Проблема збереження миру і відведення світової війниЦе проблема №1. За підрахунками вчених, за всю історію людства у світі було 14,5 тисяч війн, у яких загинуло 3,5 млрд. осіб. Нова світова війна неминуче буде ядерною, і наслідки її будуть жахливі - загроза існування Землі.З перемогою політики нового мислення і роззброєння відпала загроза ядерної війни. Україна перша в світі , маючи величезний ядерний потенціал, добровільно відмовилася від ядерної зброї.На даний час накопичення різних видів зброї: ядерної, хімічної, бактеріологічної, водневої становить загрозу не тільки для людства а й для планети взагалі. Від такого великого накопичення зброї може наша планета зійти з орбіти.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #7

Енергетична проблемаЕнергетична проблема зумовлена збільшенням енергоспоживання при виснаженні паливно-енергетичних ресурсівТак, за 1945-1995 рр. людство використало 2/3 усього палива, добутого за час свого існування. Запаси викопних ресурсів, зокрема вугілля, великі, крім того, сучасні технології дозволяють використовувати нетрадиційні джерела енергії. З іншого боку – відносна ресурсна обмеженість , ускладнення умов видобутку , великі затрати на видобуток, що роблять нерентабельними використання в майбутньому, а також надмірне забруднення навколишнього середовища.Шляхи вирішення проблеми – використання нетрадиційних видів палива: вітру, сонця, енергії хвиль, припливів, відпливів та геотермічна енергія.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #8

Проблема хворобВ останній час повернулися багато хвороб, які вважалися поборені людиною і залишалися тільки в країнах третього світу. Це загрожує вимиранням людей різного соціального статусу. Величезна смертність може призвести до різкого зменшення населення. Тому кожного потрібно вести здоровий спосіб життя і загартовуватися протягом всього року.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #9

Ресурсна проблемаРесурсна проблема відбиває рівень забезпеченості сировинними ресурсами процесу життєдіяльності людей і виробництва.Результати антропогенної дії на відновлювальні ресурси /вода, повітря, рослинний і тваринний світ/ - страхітливі. Біомаса суходолу зменшилася на 7%. Зменшилася площа лісів до 1/5 проти ¼ в другій половині хіх ст. Різко зросло забруднення вод, грунтів, повітря. Гостро постала проблема невідновних ресурсів. Протягом другої половини хх ст. обсяг видобутку корисних копалин збільшився у 3, 4 рази.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #10

Проблема використання Світового океануІз загостренням енергетичної, ресурсної і продовольчої проблем, погляди людства все більше звертаються до ресурсів Світового океану, який розглядається як природна комора багатств. Дедалі більше зростає видобуток корисних копалин із дна океану, насамперед шельфу, зокрема нафти і газу. Величезна роль біомаси, зокрема планктону , у вирішенні продовольчої проблеми. Можливість використання енергії хвиль, течій. Найважливіший потенціальний ресурс світового океану – дейтерій, паливо для термоядерних установок


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #11

продовольча проблемаЗемля спроможна прогодувати нинішнє і перспективне населення. За теорією Мальтуса, населення зростає в геометричній прогресії, а виробництво продовольства в арифметичній. Цю гіпотезу розкритиковано, але сучасні послідовники доводять правоту Мальтуса.За даними оон, кількість людей , які голодують , постійно зростає : 1970 р. – 460 млн осіб, 1990 р. – 550 млн. а в 2000 р. – 650 млн.щохвилини на Землі від голоду помирає 2000 дітей. За даними ООН , мінімальна калорійність їжі повинна дорівнювати 2400 калорій за добу.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #12

Демографічна проблемаДемографічна проблема – це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, які зачіпають інтереси всього людства. Це стрімкий ріст населення – демографічний вибух у країнах , що розвиваються. Протягом хвилини населення Землі збільшується на 172 людини.Демографічна криза в економічно-розвинутих країнах, неконтрольована урбанізація , стихійна внутрішня та зовнішня міграція, безробіття призводять до загострення інших глобальних проблем. Шляхи розв'язання : обмеження народжуваності в країнах, що розвиваються; підвищення культурно-освітнього рівня населення; планування сім'ї.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #13

Проблема освоєння космосуУсе інтенсивніше людство посилює свою присутність у космосі і його освоєння . Людина може жити і працювати в космосі. Це підтвердив практичний досвід космічної діяльності. Завдяки освоєнню космосу було створено комплекс космічних систем прикладного і наукового призначення: космічні системи зв'язку , метеорологічні супутники , супутники дистанційного зондування землі для розслідування природних ресурсів і т.д. Характерна індустріалізація космосу, зокрема виробництво продукції, яку складно отримати на Землі.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #14

Проблема регіональних конфліктівЗниження гонитви озброєнь і військового напруження, утвердження нового стану політики знизили ймовірність ядерного конфлікту, але й надалі гостро стоїть проблема регіональних військових конфліктів, першопричиною яких часто стоять міжнаціональні проблеми.Після Другої світової війни до початку 90-х років відбулося понад 30 міжнародних конфліктів. У зонах таких конфліктів гине втричі більше цивільних, ніж військових (Придністров'я, чечня, абхазія, Близький схід, Афганістан, ірак, країни колишньої югославії


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 25) - Слайд #15

Проблема тероризмуПроблема тероризму рахують, що виникла у ХХ столітті, але її коріння сягають значно далі. Що ж таке тероризм?. Це суспільнонебезпечна діяльність, яка полягає в свідомому , цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, вибухів, убивств, тортур, залякування населення ні в чому не винних людей або погрози вчиненню злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. В Україні є закон по боротьбі з тероризмом, де виділяють декілька напрямів тероризму:технологічний – із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної та іншої зброї масового ураження.Міжнародний тероризм – здійснюється за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей, суспільнонебезпечні, насильницькі діяння. Терорист – це особа, яка бере участь у терористичній діяльності.Заручник – фізична особа, яка захоплена або утримується з метою спонукання здійснити якусь дію.Як потрібно діяти особі, яка захоплена терористами?


Завантажити презентацію