Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #2

Проблема Світового океану
Однією з проблем людства є проблема використання та збереження Світового океану


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #3

Світовий океан
Світовий океан- водний простір земної кулі за межами суходолу. Староруська назва — Море-Окіян або Окіян-Море. Площа поверхні світового океану, до складу якого входять океани і моря, становить близько 71 відсотка поверхні Землі (близько 361 мільйона квадратних кілометрів).


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #4

Океан - годувальник людини
Здавна люди ловили рибу, полювали морських тварин, споживали ракоподібних та молюсків. Океан становить собою величезну кладову природних ресурсів, котрі по своєму потенціалу можуть зрівнятися з ресурсами суходолу.
Це, по-перше, морська вода, запаси якої колосальні - 96,5% всього об'єму гідросфери. Крім того, морська вода - своєрідна "жива руда", що містить в собі 75 хімічних елементів. Морська вода також є джерелом солі, магнію, брому, йоду.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #5

Проблеми використання Світового океану
Світовий океан завжди грав
важливу роль в спілкуванні
країн і народів. По мірі розвитку
НТР всебічне використання і
освоєння Світового океану
прийняло зовсім інші масштаби.
Але людина не зуміла зберегти
рівновагу Світового океану і тому
виникають різні проблеми,
пов'язані зі Світовим океаном.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #6

Суть проблеми
Суть полягає в тому, що в нього щорічно попадає білше 1 млн.тон нафти, відходи промисловості та міст, втому числі радіоактивні відходи, що призводить до скорочення рибопродуктивності та зниження реакреаційних можливостей прибережних територій.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #7

Забруднення Світового океану
Використання Світового океану особливо різко збільшилося в останні десятиліття. В багато разів збільшився об'єм морської торгівлі, помітно виріс тоннаж флоту. В результаті бурного розвитку техніки і технології, розширення міжтериторіального розділу праці різко зросло застосування в господарському обігу ресурси Світового океану, а його проблеми набули глобального характеру. Їх сутність заключається, в тому числі, і вкрай нерівномірному освоєнні Світового океану, в збільшенні забрудненості морського середовища, у використанні його як арени бойових дій.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #8

Щорічно у Світовий в океан потрапляє більше 10 млн т нафти і до 20% Світового океану вже покриті нафтової плівкою. В першу чергу це пов'язано з тим, що видобуток нафти і газу в океанах і морях стали найважливішим компонентом нафтогазового комплекса.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #9

Основні зони забруднення


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #10

http://www.youtube.com/watch?v=igJe9pne7nM
http://www.youtube.com/watch?v=R99b7mKhZyM
http://www.youtube.com/watch?v=LK16jcyaHXI


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #11

Природні ресурси
Біологічні ресурси охоплюють всі різноманітні рослини і тварини. За підрахунками учених, біологічних ресурсів Світового океану вистачило б для того, щоб прогодувати по меншій мірі 30 млрд. чоловік. Вірно й те, що риба, багата білком і бідна на холестерин, повинна стати їжею майбутнього. Більш як 85% морської біомаси, що використовується людиною, належать рибі. Інша частина припадає на долю молюсків, ракоподібних і деяких морських ссавців. І вже зовсім мізерна доля припадає на водорості. Світовий океан щорічно дає 20% білкової їжі людства. Морепродукти використовуються як сировина для отримання висококалорійного борошна для тваринництва.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #12

Рибні ресурси Світового океану
http://www.youtube.com/watch?v=MdWtZ0EoMQ0


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #13

Мінеральні ресурси


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #14

Охорона Світового океану
З метою охорони Світового океану прийнято цілу низку багатосторонніх і регіональних угод.
Конвенція ООН з морського права 1982 р. (ст. 192) зобов'язує держави захищати та зберігати морське середовище. Держави повинні вживати всі заходи, необхідні для забезпечення того, щоб діяльність під їх юрисдикцією або контролем не завдавала шкоди іншим державам і їх морський середовищі шляхом забруднення. Ці заходи відносяться до всіх джерел забруднення морського середовища.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #15

Шляхи вирішення
Безмежні можливості для вирішення проблем Світового океану відкриває Науково Технічна Революція.
Від неї залежить вирішення таких питань, як: видобуток корисних хімічних елементів, зниження енерго- та матеріалоємності виробництва, використання нових енергоресурсів, прогрес в області атомної та водневої енергетики, та багато іншого.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #16

Шляхи вирішення
Для розв'язання глобальних проблем Світового океану необхідно грамотно, культурно освоювати океан і в таких межах, щоб не привести до згубних наслідків ні для океану, ні для навколишнього середовища.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 23) - Слайд #17

Проблеми Світового океану - це проблеми екологічні, економічні, соціальні, технічні. І від того, наскільки людина розумно їх вирішить, залежить її майбутнє.
http://www.youtube.com/watch?v=YGv8QyDfeWY


Завантажити презентацію