Презентація на тему «Глобальні небезпеки»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #1

Глобальні небезпеки. Людський фактор у формуванні безпеки людей
Як ви думаєте, чи є такі небезпеки, що торкаються відразу всіх людей, які живуть на планеті Земля?
Обміркуйте ситуацію.
Тема уроку 3.


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #2

1. Поняття про небезпеку
Небезпека – це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. Небезпекам не притаманна вибірковавластивість, їхнього впливу зазнає і людина, і природне середовище, і матеріальні цінності, створені людиною.
Небезпеки можуть бути
індивідуальними, що стосуються конкретної людини,
колективними, що загрожують групі людей,
та глобальними, що загрожують усьому людству.
Джерелами небезпек є природні процеси та явища, техногенне середовище й дії людей, тому розрізняють небезпеки природного й антропогенного походження.
Природні небезпеки спричинюють стихійні явища, кліматичні умови, рельєф місцевості тощо.
Антропогенні небезпеки
пов'язані з діяльністю людей.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #3

2. Глобальні небезпеки і глобальні проблеми
До глобальних проблем людства належать:
проблема збереження миру й забезпечення процесів обмеження озброєнь;
проблема ліквідації голоду й хвороб;
проблема охорони навколишнього середовища;
проблема питної води;
демографічна проблема;
проблема забезпечення сировиною й енергією;
проблема використання ресурсів Світового океану;
проблема освоєння космічного простору;
проблема глобального потепління.
Глобальні проблеми сучасності (від латин. «globus» — «куля») — це головні, ключові проблеми, від розв'язання яких залежить саме існування, збереження й розвиток цивілізації, це проблеми, які стосуються всієї земної кулі, всього людства


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #4

Групи глобальних проблем людства
До них належать:
проблема запобігання війни й забезпечення миру;
проблема встановлення справедливого міжнародного економічного порядку.
Першу групу проблем становлять ті, що пов'язані з відносинами між групами держав, яким притаманні схожі політичні, економічні й інші інтереси –інтерсоціальні проблеми.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #5

До них належать:
проблеми забезпечення енергією, паливом, сировиною, прісною водою;
проблема охорони природи від незворотних змін негативного характеру;
завдання розумного освоєння Світового океану й космічного простору.
Друга група проблем об'єднує ті, які породжені взаємодією суспільства й природи.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #6

До них належать
(становлять ті проблеми, що безпосередньо стосуються окремої
людини й залежать від здатності суспільства надати реальних
можливостей для розвитку особистості):
проблеми охорони здоров'я й освіти;
питання контролю кількості народонаселення;
проблеми забезпечення здорового способу життя.
Третя велика група проблем безпосередньо пов'язана з людиною, з її індивідуальним буттям.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #7

3. Глобалістика
Вичерпаність природних ресурсів і небезпека самознищення людства — лягли в основу методу вивчення глобальних проблем. Цей метод називають методом глобального моделювання.
Особлива роль у розробці й застосуванні глобального моделювання належить Римському клубу — організації вчених, бізнесменів, політиків та суспільних діячів, які переймаються розробкою заходів щодо запобігання глобальним загрозам.
Римський клуб був створений у 1968 році. З того часу за підтримки цієї організації була проведена ціла низка досліджень глобальної проблематики.
Це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв'язання глобальних проблем.
Глобалістика тісно пов'язана з іншими науками:
біологією, екологією, геологією, геохімією,
геофізикою, ґрунтознавством.
Римський клуб


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #8

демографічна проблема (негативні наслідки зростання кількості населення);
енергетична проблема (дефіцит енергії, що породжує пошук нових її джерел, і пов'язані а їх видобутком та використанням забруднення);
харчова проблема (необхідність досягнення повноцінного рівня харчування кожної людини спричинює виникнення питань у галузі сільського господарства й використання добрив);
проблема збереження природних ресурсів (сировинні й мінеральні ресурси виснажуються ще з часів бронзового віку, актуальне збереження генофонду людства та біорізноманітності, прісна вода й кисень атмосфери обмежені);
проблема захисту навколишнього середовища й людини від впливу шкідливих речовин (відомі невтішні факти масового викидання китів на узбережжя, ртутних і тому подібних катастроф та спричинених ними отруєнь).
Глобальні екологічні проблеми є результатом взаємодії людської цивілізації й навколишнього середовища в епоху промислового розвитку.
До глобальних екологічних проблем належать:


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #9

Метод глобального моделювання передбачає вивчення глобальних процесів за допомогою математичних моделей та комп'ютерної техніки.
необхідність визнання того факту, що в центрі уваги перебувають люди, які повинні мати право на здорове й плідне життя в гармонії з природою;
охорона навколишнього середовища повинна стати невід'ємною частиною процесу розвитку;
забезпечення рівною мірою задоволення потреб у розвитку й збереженні навколишнього середовища як нинішнього покоління, так і майбутніх поколінь.
У Концепції сталого розвитку світу, прийнятої міжнародним співтовариством, є такі положення:


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #10

4. Людський фактор у формуванні безпеки людей
Основною метою культури безпеки життєдіяльності є зниження ризиків за рахунок людського фактора.
Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Культура безпеки життєдіяльності — це соціальний процес, спрямований на реалізацію таких умов існування й діяльності людей, соціальних груп, суспільства, за яких значення всіх ризиків не перевищують допустимих меж.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #11

Опорні точки.
Небезпека — це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям.
Розрізняють небезпеки природного й антропогенного похо­дження. Глобальні проблеми сучасності — це головні, ключові проблеми, від розв'язання яких залежить саме існування, збереження й розвиток цивілізації, проблеми, що стосуються всієї земної кулі, всього людства.
Безпека самої людини багато в чому визначається людським фактором, культура безпеки життєдіяльності є одним з основних чинників створення безпеки людей, стабільного соціально-економічного розвитку суспільства й держави.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #12

Словничок
Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості,суспільства й держави від внутрішніх та зовнішніх загроз.
Глобалістика — це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв'язання глобальних проблем.
Культура безпеки життєдіяльності — це соціальний процес, спрямова­ний на реалізацію таких умов існування й діяльності людей, соціальних груп, суспільства, при яких значення всіх ризиків не перевищують допустимих меж.
Домашнє завдання.
Опрацювати § 3. Сторінка 32, питання для повторення та обговорення 1 – 6.
ДЗ


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні небезпеки» - Слайд #13

Що таке небезпека? Які небезпеки є глобальними?
Які глобальні антропогенні небезпеки ви знаєте?
Наведіть приклади індивідуальних небезпек.
Що відносять до глобальних природних небезпек?
Що таке безпека?
Для чого потрібна культура безпеки життєдіяльності?
Питання для повторення та обговорення