Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.67 на основі 9 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #1

Глобальні екологічні
проблеми сучасності


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #2

Глобальні проблеми – нагальні проблеми, які зачіпають життєві інтереси народів всіх країн світу, важливі з точки зору збереження людської цивілізації і можуть бути вирішені лише спільними зусиллями
Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #3

Екологічні проблеми людства
Нині, лише в результаті спалювання паливних ресурсів, в атмосферу планети щорічно потрапляє понад 22 млрд. тон двоокису вуглецю. Щорічно світова промисловість скидає в річки понад 160 км3 шкідливих стоків, щорічно в ґрунти людством вноситься 500 млн. тон мінеральних добрив і близько 4 млн. тон пестицидів, більша частина яких осідає в ґрунтах або виноситься поверхневими водами в річки та моря. За останні 45 років використання мінеральних добрив зросло в 43 рази, а отрутохімікатів - у десять разів.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #4

Атмосфера
Спостереження метеорологів, які працюють у Антарктиді, свідчать, що озоновий шар над цим материком почав зменшуватись. В ньому виникла пульсуюча діра, вміст озону в якій менший від звичайного на 40-50%. Нині її площа перевищує площу материка Антарктиди.
Тривожні повідомлення надходять з Північної півкулі: тут також виявлено озонову діру (над архіпелагом Шпіцберген), щоправда, менших розмірів.
Зниження вмісту озону в атмосфері загрожує зменшенням врожаїв, захворюваннями тварин і людей, збільшенням шкідливих мутацій тощо; а якщо озон зникне зовсім, буде знищено все живе на нашій планеті.
У 1985 році у Відні урядами більшості країн світу було підписано конвенцію, а в тому ж році в Монреалі – протокол про охорону атмосферного озону.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #5

Спеціалісти вважають, що близько 80-86 забруднювачів повітря сконцентровано над сильно розвиненими промисловими районами, 10-15 - над містами, 1-2 - над сільською місцевістю. Якщо у великому місті за добу осідає 1,5 тон пилу на кожен квадратний кілометр, то вже в 100 км від нього - приблизно 100 разів менше.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #6

Вода
Проблема забезпечення населення якісною питною водою висувається на перше місце.
За даними Світової організації з охорони здоров'я, виникнення близько 80% різноманітних захворювань пов'язане зі споживанням неякісної питної води.
Маса прісної води на планеті – 35х106 км3 (усього 2% її загальної кількості). Вода забруднюється різними хімічними домішками (кислоти, луги, миючі засоби, нафта й нафтопродукти). Більшість з них є токсичними для мешканців водойм. Найбільше забруднюють водойми підприємства целюлозно-паперової промисловості й нафтопереробні заводи.
Ряд регіональних договорів спрямовані на захист міжнародних прісноводних басейнів:
- Договір про економічне співробітництво між державами басейну річки Нігер (1963 рік);
- Конвенція про захист річки Рейн від забруднення хімічними речовинами (1976 рік)
- Договір про співробітництво у басейні річки Амазонки (1978 рік);
- Угода про економічно-раціональне використання Загальної системи річки Замбезі (1987 рік) та інші.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #7

Ось, що робиться з річкою коли в неї розливається нафта


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #8

Проблема відходів
Ще однією - не менш важливою ніж попередні проблеми, є проблема відходів. Збитки від неї - це не лише величезні площі землі, зайняті звалищами, (наприклад, на площі, де розташовані звалища навколо Києва, можна було б побудувати місто з населенням 300 тисяч чоловік), а й забруднення атмосфери. Здавалося б, дрібниця - биті люмінісцентні лампи на звалищах. Але кожна така лампа містить 150 мг ртуті, що здатна отруїти близько 500 м3 повітря.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #9

Забруднення земної поверхні
Злочинно халатне відношення людей до природи спостерігається і у втраті величезних масивів землі. За останні 100 років людство втратило 200 млн. кв. км землі, а на сьогодні щорічно втрачає близько 6-7 млн. га родючих земель.
Ґрунт, який не є продуктом праці людини й створювався природою протягом тисячолітть, нині в результаті хижацького користування, нерозумної аграрної політики та розбазарювання під різні види будівництва та полігони. Ґрунти почали орати дедалі глибше і частіше, завозити на поля величезні кількості мінеральних добрив та пестицидів для боротьби з шкідниками. Структура ґрунтів деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними речовинами. Повсюдно врожайність ґрунтів катастрофічно зменшується.
Нині охорона й раціональне використання земельних ресурсів – одна з найактуальніших проблем.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #10

Дерева
Щорічно у світі знищується 15 млн. га лісів, на одне посаджене дерево припадає 10 вирубаних. Одним з найважливіших компонентів рослинного світу є ліси – це легені планети.
Дерева вирубуються скоріше, ніж виростають. Підраховано, що за сучасних темпів лісозаготівель, навіть у багатих лісом країнах його вистачить на 50-60 років (на відновлення потрібно 100-200 років). Дуже багато лісів страждає через пожежі, які викликані необережним ставленням людини з вогнем.
Ще на початку ХХ ст. тропічні ліси були поширені на площі 24 млн. км2. Зараз площа цих лісів скоротилась до 10 млн.км2.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #11

Захист лісів
Основними заходами захисту лісів є такі як: обмежене їх вирубування, повна переробка деревини, раціональне використання й збереження ягідних, кормових, лікарських рослин , створення водоохоронних лісосмуг та ін.
Австралійська програма "Мільярд дерев", розпочата в 1991 році, передбачає відновлення лісів континенту в найближчі десять років (планувалося відновити понад 10 млн га лісу)


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #12

Проблеми тваринного світу
За останню тисячу років з лиця Землі зникло понад 100 видів тварин, 140 видів птахів.
Великої шкоди тваринам завдає бурхлива активність браконьєрів, які вбивають від 65 до 75 тисяч слонів (за останні роки ціна на слонові бивні зросла в десять разів, на ріг носорога - в 21 раз). У 1988 році через забруднення нафтопродуктами в Північному морі загинуло близько 3 тисяч тюленів.
Серед найважливіших заходів щодо охорони тварин слід назвати такі:
виховання природоохоронної свідомості у людей з
дитинства;
найсуворіша боротьба з браконьєрством, посилення
інспекторського контролю в лісах, степах, на водоймах;
допомога звірям (охорона від епідемій, забруднень, контроль
за кількістю хижаків тощо).
Крім того необхідне ретельне дослідження рідкісних і зникаючих видів тварин і причин їх вимирання.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #13

Основними шляхами вирішення екологічної проблеми є:
використання таких видів самовідновлюваної енергії як сонячна, вітрова,
океанічна;
зміни у використанні невідновлюваних видів енергії, а саме: збільшення
використання вугілля при зменшенні долі нафти і газу, оскільки запаси
останніх на планеті значно менші, а їх цінність для хімічної промисловості
набагато більша;
необхідність створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б
працювала без шкідливих викидів газу;
дотримання всіма країнами екологічних стандартів – чистоти повітря,
водних басейнів, раціонального споживання енергії;
призупинення вирубки лісів, особливо тропічних, забезпечення їх
раціонального використання;
формування у людей екологічного світогляду;
розробка законодавства про охорону навколишнього середовища, в тому
числі про відходи.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні екологічні проблеми сучасності» (варіант 1) - Слайд #14

Дякую за Увагу!Виконала:Гуцул Анастасія 11-В