Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #1

Глобальна проблема людства. Економічні проблеми.
Виконала учениця 11-Е класуПирятинського ліцею
Ілляшенко Ольга


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #2

До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #3

Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Викликані вони, передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням. Вже доводиться експлуатувати родовища, які знаходяться у гірших гірничо-геологічних умовах, у районах з екстремальними природними умовами (Сибір, Канадська Арктика, пустелі Африки і Австралії), з нижчим вмістом корисних компонентів у рудах.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #4

Усе це приводить до подорожчання сировинної та енергії, а значить, і всієї продукції згаданих галузей господарства..


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #5

Тому основним шляхом вирішення сировинноенергетичної кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідхідного і безвідходного виробництв.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #6

До зменшення використання сировини повинна привести і заміна багатьох видів природних матеріалів на штучні і синтетичні, які можуть створюватися із наперед заданими властивостями.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #7

Більшість цих матеріалів є надзвичайно складними хімічними сполуками, нерідко вони мають токсичні і канцерогенні властивості. Тому в світі існує тенденція до ширшого використання екологічно безпечних матеріалів на основі відновних біологічних ресурсів (деревина, натуральні волокна, шкіра) та найбільш розповсюджених корисних копалин (будівельне каміння, пісок, глина).


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #8

Значна економія сировини досягається за рахунок використання вторинних матеріалів - металобрухту, макулатури, пластмас. Запаси їх у багатьох країнах настільки значні, що можуть значною мірою компенсувати дефіцит природних ресурсів. У старопромислових районах Західної і Східної Європи та США обсяги заготівлі вторинних ресурсів навіть перекривають місцеві потреби і частково експортуються в інші країни.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #9

Приклади високоефективного використання вторинної сировини показують "малі" високорозвинені країни Західної Європи. Тут використовується 80-90 % щорічного надходження металобрухту, 50-70 % макулатури і багатьох видів пластмас, до 75% побутового сміття спалюється з метою виробництва енергії.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #10

Розв'язання енергетичної проблеми, крім повсюдної економії енергії і вдосконалення існуючої теплової енергетики на принципово нових технологічних основах (спалювання вугілля у "киплячому шарі", МГД-генератори), передбачає широке використання альтернативних джерел енергії, передусім сонячної, вітрової, внутрішнього тепла Землі.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #11

Загальний вітроенергетичний потенціал Землі майже в ЗО разів перевищує річне споживання електрики в усьому світі.
Вітрові електростанції функціонують в ФРН, США, Росії, Казахстані, Туркменистані. Кубі, Швеції та ін.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #12

Використання енергії припливів і відпливів найбільш характерно для Франції, Росії, США та ін., а геотермальної енергії - для Ісландії, Росії.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #13

Зонами критичної продовольчої ситуації у світі є територія у центральній Африці (Мавританія, Сенегал, Гамбія, Малі, Нігерія, Чад), де слабо розвинена промисловість, і у Північно-Східній та в південній Африці (за винятком ПАР).


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #14

Найбільш критичне становище склалося у 20 країнах "зони голоду", що розташована в сухих саванах і напівпустелях. Тут темпи приросту населення у два рази перевищують виробництво продовольства. Середньодобова забезпеченість їжею оцінюється у цих країнах на 80-85 % від рекомендованих ФАО норм (не менше 2400 ккал на добу)


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #15

Серед чинників, які мають особливе значення для вирішення продовольчої проблеми, с земля. Однак не вся земля с придатною для вирощування сільськогосподарських культур.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #16

Тільки 11,3% земної суші придатні до обробітку, тобто є орними землями. Приблизно ще 1800 млн. га (12% поверхні суші) може бути освоєна під орні землі та багаторічні насадження.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #17

Особливою проблемою є деградація (погіршення) землі. Це не лише виснаження грунтів, їх ерозія, а й забруднення різними хімічними сполуками, що вносяться при удобренні. За даними ООН, площа орних земель лише у країнах "третього світу" на початок XXI ст. скоротиться на 17,7 %, а їх потенційна продуктивність - на 28,9 %.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #18

Компенсувати втрати можна за рахунок підвищення продуктивності оброблювальних земель, тобто збільшення збору врожаїв. Спеціалісти вважають, що цього можна досягнути, поєднавши апробовані форми землеробства із сучасними досягненнями біотехнології. Допускається, що таким шляхом можна збільшити врожайність, наприклад, кукурудзи і пшениці у країнах, то розвиваються, у 2-3 рази. Цього було б достатньо для задоволення потреб населення цих країн у зернових культурах.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #19

Для продовольчого забезпечення людства суттєве значення мають біологічні ресурси Світового океану. Адже в ньому видобувається близько 20 % харчових білків тваринного походження.


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #20

Особливий інтерес представляє розширення нетрадиційного виробництва продуктів харчування, зокрема розробка технологій виробництва білків такої якості, які б використовувалися для виробництва нових харчових продуктів, особливо таких, що імітують тваринницькі.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальна проблема людства. Економічні проблеми» - Слайд #21

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію