Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #1

Презентація з економіки
учня 11-Б
СЗСШ №1 м.Чернігова
Афанасьєва Ярослава
Глобалізація


Слайд #2
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #2

Вступ
Світ на межі другого та третього тисячоліть стрімко змінюється. Новим змістом наповнюються усі сфери суспільного життя. Людство перебуває на порозі нової історичної епохи, найважливішою ознакою якої є стрімке наростання процесів світової глобалізації, що є об'єктивними і здійснюються незалежно від волі чи бажання окремих країн.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #3

Глобалізація - явище багатогранне. Це комплекс, що охоплює різні сфери світового співтовариства. В основі глобалізації лежать процеси у сфері економіки та фінансів, що є фундаментом глобальних процесів в інших сферах.
Залежно від масштабів і сфери розповсюдження виділяють наступні види глобалізації:
Політична
Економічна
Правова
Культурна


Слайд #4
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #4

Неоднозначно трактується поняття глобалізації.Глобалізація світової економіки – це перетворення світового простору в єдину зону, де вільно переміщаються інформація, товари та послуги, капітал, де невимушено поширюються ідеї і безперешкодно пересуваються їх носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів і налагоджуючи механізми їх взаємодії.
Питання про глобалізації став досить актуальним в 1990-ті роки.
Поняття економічної глобалізації світу


Слайд #5
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #5

Економічна глобалізація є вихідною ланкою процесів глобалізації. Вона є результатом функціонування сучасної міжнародної економіки та розвитку науково-технічного прогресу. В її основі лежать міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського життя.
Як якісно нове явище глобалізація включає різні процеси, механізми дії, сфери і форми прояву та наслідків.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #6

Поняття політичної глобалізації
Політична глобалізація характеризує домінування Сполучених Штатів, інших міжнародних та неурядових інститутів. Незаперечні переваги глобалізації обмежуються її лімітування, яка виключає багато бідних країн через нерівномірного економічного розвитку і соціальних умов.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #7

Культурна глобалізація - складний і глибокий процес. Це інтенсивний культурний обмін між людськими суспільствами, обумовлений небувалим розвитком засобів комунікації в сучасному світі, а також постійними переміщеннями (легальними і нелегальними) по світу величезних мас людей.
Поняття культурної глобалізації


Слайд #8
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #8

Правову глобалізацію можна визначити як процес формування-нової, загальносвітової системи правових норм, які організовують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію в різних сферах життя сучасного суспільства, в процесі якого міжнародне право, національне право, а. також право міжнародних господарських об'єднань виявляються в стані тісній взаємозалежності.
Поняття правовоїглобалізації


Слайд #9
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #9

Правову глобалізацію можна визначити як процес формування-нової, загальносвітової системи правових норм, які організовують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію в різних сферах життя сучасного суспільства, в процесі якого міжнародне право, національне право, а. також право міжнародних господарських об'єднань виявляються в стані тісній взаємозалежності.
Поняття правовоїглобалізації


Слайд #10
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #10

Етапи глобалізації
Початок глобалізації знаменували події після 1945 р.
Друга світова війна стала глобальною війною, у яку тією чи іншою мірою були залучені всі континенти.
У 1945 р.була створена ООН, а також могутні наддержавні фінансові установи — Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк.
Науково-технічна революція стала впливовим суспільним явищем.
Другий період 1970 — 1990-ті рр., тривав на тлі розвалу радянського блоку, а згодом і самого СРСР, завершення «холодної війни». У цей період людство усвідомило наявність глобальних проблем і здійснило спроби їх вирішення.
З початку XXI ст. розпочався третій період глобалізації:
11 вересня 2001 р., після атак на США, глобального характеру набула боротьба проти світового тероризму;
у 2007 р. свідченням глобального характеру економіки стали спільні дії центробанків провідних держав та початок світової фінансової кризи.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #11

Етапи глобалізації
Початок глобалізації знаменували події після 1945 р.
Друга світова війна стала глобальною війною, у яку тією чи іншою мірою були залучені всі континенти.
У 1945 р.була створена ООН, а також могутні наддержавні фінансові установи — Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк.
Науково-технічна революція стала впливовим суспільним явищем.
Другий період 1970 — 1990-ті рр., тривав на тлі розвалу радянського блоку, а згодом і самого СРСР, завершення «холодної війни». У цей період людство усвідомило наявність глобальних проблем і здійснило спроби їх вирішення.
З початку XXI ст. розпочався третій період глобалізації:
11 вересня 2001 р., після атак на США, глобального характеру набула боротьба проти світового тероризму;
у 2007 р. свідченням глобального характеру економіки стали спільні дії центробанків провідних держав та початок світової фінансової кризи.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #12

Сутність глобалізації
Глобалізація охоплює практично всі сфери суспільної діяльності, включаючи політику, ідеологію, культуру, спосіб життя, самі умови існування людства. Глобалізація виражається в таких процесах:
зміцнення зв'язків між найвіддаленішими куточками планети, небувале поширення по всій планеті ідей та інформації, технологій, культури, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки;
зростаюча інтенсивність взаємозв'язків у сфері торгівлі, фінансів, міграції населення в наслідок розвитку всеосяжних систем транспорту та комунікацій;
виникнення спільних для світового співтовариства проблем, процес зростання загальнолюдських інтересів у всіх сферах людського буття, стертя граней між місцевими й всепланетарними подіями.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #13

Які ж зміни відбулися в світі?


Слайд #14
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #14

Перехід від індустріального суспільства до інформаційного, до високих технологій
Перехід від централізації економіки до її децентралізації
Перехід від національної економіки до світової
Перехід від альтернативного вибору (або / або) до різноманіття вибору
Використання нових комунікаційних технологій: Інтернету, супутникового телебачення
Причины


Слайд #15
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #15

Основні риси глобалізації
Посилення взаємозв'язку всіх дій країн в соціально-економічній сфері, політиці, культурі. В цьому відношенні значною є стимулююча роль міжнародних організацій, особливо системи ООН і регіональних інтеграційних об'єднань;
Територіальне поширення інтернаціоналізаційних процесів, які сьогодні охоплюють увесь світ;
Універсалізація міжнародних економічних відносин; вона має, зокрема, таке вираження:
втілення єдиних міжнародних стандартів у всі сфери міжнародної економічної діяльності (у торгівлі, у кредитно-валютній діяльності тощо);
використання однакових критеріїв в макроекономічній політиці;
уніфікація вимог до податкової політики (зокрема, єдиний підхід до встановлення митного законодавства).


Слайд #16
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #16

Позитивні наслідки глобалізаціі :
Прискорення процесу поширення передових технологій, розвитку творчості та нововведень;
Удосконалення механізму розподілу ресурсів, підвищення ефективності їх використання на основі розвитку глобальної конкуренції;
Підвищення якості життя, покращення добробуту сімей, розширення можливостей вибору та доступу до нових ідей, знань;
Посилення міжнародної координації, зменшення загрози міжнародних конфліктів, локальних воєн;
Поширення ідей гуманізму, демократії, захисту громадянських прав.
Негативні наслідки глобалізаціі :
Поглиблення нерівності соціально-економічного розвитку країн у глобальних масштабах;
Зростання розриву між товарними та фінансовими ринками, загрози глобальної кризи;
Наростання конфліктів різного характеру та масштабу, створення глобальної мережі злочинного бізнесу, міжнародного тероризму;
Втрата національної ідентичності, поширення єдиних стандартів;
Загострення глобальних проблем.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #17

Лідируючу роль у глобальній системі відіграє невелика
кількість держав, головним чином, об'єднаних в рамках
«Великої сімки» (G7) - США, Англія, Німеччина, Італія,
Канада, Франція, Японія. Вони і визначають політику
ключових міждержавних організацій, їм у першу чергу
дістаються плоди економічної глобалізації.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #18

Висновок
Глобалізація є ключовим поняттям, яке
характеризує процеси світового розвитку.
Глобалізація поглиблює, розширює і прискорює
всесвітні взаємозв'язку і взаємозалежності у всіх
сферах сьогоднішньої суспільного життя. Як
бачимо, глобалізація в світовому масштабі має
як позитивні, так і негативні сторони, але це
об'єктивний процес, до якого треба
пристосовуватися всім суб'єктам міжнародного
життя.


Слайд #19
Презентація на тему «Глобалізація» (варіант 4) - Слайд #19


Завантажити презентацію