Презентація на тему «Гірнича Промисловість України»


Рейтинг презентації 4.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Гірнича Промисловість України» - Слайд #1

Гірнича Промисловість України


Слайд #2
Презентація на тему «Гірнича Промисловість України» - Слайд #2

Загальна Характеристика
Україна має потужний гірничодобувний потенціал і займає одне з провідних місць серед європейських країн з видобутку залізних і марганцевих руд, кам'яного і бурого вугілля, руд кольорових і рідкісних металів, самородної сірки, кам'яної та калійної солей, виробництву феромарганцю і глинозему. Видобувають також нафту і газ, індустріальні мінерали — доломіт, каолін, графіт, кварц та інш. Економіка України забезпечена вже розвіданими геол. запасами на 20-30 років наперед. На початку XXI ст. МСК України об'єднує понад 2000 гірничодобувних і переробних підприємств, має розвинену наукову і технологічну структуру. До промислового освоєння на кінець XX ст. залучено 3349 родов., тобто 40-75% розвіданих запасів різних видів к.к. Тут зосереджено близько 1/3 всіх виробничих фондів держави і бл. 20% трудових ресурсів промисловості, щорічно виробляється до 25% ВНП. В значній кількості видобувають з надр вуглеводневу сировину, буре вугілля, торф, цементну сировину, карбонатну сировину для хімічної і харчової промисловості, тугоплавкі і вогнетривкі глини, сировину для будівельних матеріалів, йод, бром, різноманітні мінеральні води, дорогоцінні і виробні камені, п'єзокварц і ін. У відносно невеликих обсягах видобувають також нікелеві руди, золото, скандій, гафній, янтар, цеоліти. Іде переоцінка запасів ртуті, що видобувалася раніше в значних обсягах. В різному ступені розвідані і підготовлені до експлуатації родовища хрому, свинцю, цинку, міді, молібдену, золота, берилію, літію, танталу, ніобію, скандію, ітрію, рідкісних земель, алмазів, металів платинової групи, плавкового шпату, фосфоритів, апатиту, горючих сланців, бішофіту і ін. Запаси корисних копалин та виробничі потужності України дають можливість забезпечити себе та експортувати: залізо, марганець, титан, цирконій, графіт, каолін, самородну сірку, бентонітові та вогнетривкі глини, калійну та кухонну сіль, флюсову сировину, декоративно-облицювальні матеріали. Власний видобуток паливно-енергетичної сировини (нафти, газу, окремих сортів коксівного вугілля) на початку XXI ст. не задовольняє внутр. потреби країни. В У. імпортуються: нафта, газ, глинозем, кольорові, рідкісні, рідкісноземельні метали, плавиковий шпат та ін. В країні постійно збільшується видобуток нафти і газу, буд. м-лів,
дорогоцінного каміння та ін. корисних.


Слайд #3
Презентація на тему «Гірнича Промисловість України» - Слайд #3

Основні положення стратегії України в гірничій промисловості
Основні положення стратегії України в гірничій промисловості на найближчу перспективу викладені в «Концепції розвитку мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки України на період до 2010 року». У цей період пріоритетне значення в розвитку мінерально-сировинного комплексу країни будуть мати: паливно-енергетичні ресурси; сировина для гірничо-металургійного комплексу, насамперед для діючих підприємств чорної металургії і розвитку якісної металургії сталі; сировина для гірничо-хімічного комплексу і сільського господарства; валютна мінеральна сировина — дорогоцінні метали і коштовні камені; забезпечення якісною сировиною діючих підприємств інших сфер економіки (виробництво керамічних виробів, паперу та інш.), а також оздоровчих закладів — мінеральними водами


Слайд #4
Презентація на тему «Гірнича Промисловість України» - Слайд #4

Гірниче машинобудування
Україна має розвинену машинобудівну пром-сть, яка оснащує гірн. підприємства обладнанням для ведення геол.-розвідувальних робіт, будівництва шахт і кар'єрів, машин для видобутку, транспортування і збагачення к.к. Основні підприємства на кінець XX ст.: Луганський маш.-буд. завод (грохоти, сепаратори електромагнітні, залізовідділювачі, відсаджувальні машини, центрифуги, живильники, елеватори, конвеєри скребкові); ВО «Маріупольтяжмаш» (екскаватори роторні, відвалоутворювачі, перевантажувачі); ВО Донецькгірмаш" (навантажувально-транспортні машини, роторні екскаватори і вантажні машини, відвалоутворювачі, конвеєри, перевантажувачі); Новокраматорський маш.-буд. завод" (крокуючі екскаватори, млини стержневі і кульові, дробарки, кар'єрні дробильні установки та ін.), Горлівський маш.-буд. завод (очисні комбайни, виймальні машини, насосні установки, лебідки); Новогорлівський маш.-буд. завод (гідротехніка, бурові станки і установки); Дружківський маш.-буд. завод (механізовані комплекси і вугледобувні агрегати, механізоване кріплення, індивідуальне металічне кріплення для очисних вибоїв, електровози, шахтні вагонетки, нестандартне обладнання для шахтних стовбурів); Дніпропетровський завод гірничошахтного обладнання (вагонетки і комбайни, пилки шахтні, класифікатори, флотаційні машини, гідроциклони, дешламатори магнітні, живильники дискові, перекидачі); Харківський маш.-буд. завод (скребкові конвеєри та ін.); Краснолучський маш.-буд. завод (стрічкові і пластинчаті конвеєри); Ясинуватський маш.-буд. завод (шахтні скреперні лебідки, бурильні установки, породонавантажувальні машини, комбайни прохідницькі, щитові комплекси, дробарки, кліті та ін.); Криворізький завод гірничого машинобудування.


Слайд #5
Презентація на тему «Гірнича Промисловість України» - Слайд #5

Житомирський Гірничодобувний комплекс