Презентація на тему «Франція» (варіант 39)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #1

ФРАНЦІЯ
Підготував:
Учень 10 – Б класу
Карабиньош Богдан


Слайд #2
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #2

ПРАПОР ФРАНЦІЇ


Слайд #3
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #3

ГЕРБ ФРАНЦІЇ


Слайд #4
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #4

Столиця Франції - ПАРИЖ


Слайд #5
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #5

«Візитна картка Франції»
Офіційна назва — Французька Республіка.
Площа — 547 тис. Км2 (48-ме місце у світі, 2-ге — в Європі).
Населення — 61,9 млн чол. (20-е місце у світі, 2-ге — в Європі).
Столиця — Париж.
Тип країни — високорозвинена держава, країна «Великої сімки».
ВВП на душу населення — $ 45 858.
Державний устрій — президентська республіка, унітарна держава.
Склад території — 95 департаментів, особлива територіальна одиниця Корсика, 4 «заморські департаменти», 4 «заморські території», 2 спеціальні територіальні одиниці (о-ви Майотта, о-ви Сен-П'єр і Мікелон).
Член міжнародних організацій — ООН, НАТО, Європейського Союзу та ін.
Офіційна мова — французька.
Релігія — християнство (католицтво).
Валюта — євро.


Слайд #6
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #6

Економіко – географічне положення
Франція – високорозвинена приморська держава Західної Європи. Країна межує з високорозвиненими державами, що є її партнерами по Європейському Союзу. Усі сусідні країни, крім Швейцарії, входять до військово-політичного блоку ЯЛТО. Франція розташована на перетині найважливіших транзитних шляхів Європи, 2/3 її кордонів — морські. Франція є одночасно середземноморською та приатлантичною країною, Її морські порти Марсель і Гавр належать до найбільших у світі. Сприятливим чинником для розвитку господарства країни є її близькість до важливих мінерально-сировинних баз Європи (залізорудних басейнів Швеції, лісових масивів Скандинавських країн), Північної Африки (нафтогазових родовищ Алжиру та Лівії), Південно-Західної Азії (нафта Перської затоки).


Слайд #7
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #7

Природні умови та природні ресурси
Природні умови Франції загалом сприятливі для розвитку господарської діяльності. Більшу частину території становлять рівнини:Північнофранцузька й Аквітанська. У центрі країни простягаються давні зруйновані вулканічні гори — Центральний масив, що використовуються як район відпочинку і туризму. Молоді високі гори заходять на територію Франції лише на півдні Піренеї та південному сході Альпи. Клімат на півночі морський з надмірним зволоженням, на півдні — субтропічний з вологою і теплою зимою та сухим спекотним літом.


Слайд #8
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #8

Мінеральними ресурсами Франція забезпечена краще за інші країни Західної Європи. З паливних корисних копалин відомі родовища кам'яного вугілля на сході в Лотарингії. Є значні поклади руд: на півдні — алюмінієвих, у центрі уранових. З нерудних корисних копалин істотними є запаси калійної та кухонної солей на сході. Країна добре забезпечена водними ресурсами . Найбільшими річками є Рона, Луара, Сена, Гаронна, Рейн. Значний гідроенергопотенціал мають Рона та її альпійські притоки. Багаті на енергію морські припливи північно-західного узбережжя Франції використовуються в електроенергетиці. Найбільш родючі бурі лісові ґрунти сформувалися на вулканічних породах Центрального масиву. Лісов і ресурси обмежені. Широко відомі природно-рекреаційн і ресурси Лазурного берега та Альп.


Слайд #9
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #9

Населення
Нині для демографічної ситуації Франції характерний перший тип відтворення населення. Природний приріст низький — 3 чол./тис. Наслідком цього є «старіння нації». Країна має додатне сальдо міграцій. Сюди прибуває багато тимчасових робітників із Португалії, Іспанії, країн північної Африки. Франція — однонаціональна країна. Понад 82 % її населення — французи. Більшість населення є християнами - католиками. Франція — одна з найбільш густозаселених та високоурбанізованих країн світу. Середня густота населення становить 111,3 чол./км2. Особливо густо заселені околиці Парижа та Ліона. Рівень урбанізації — 73 %.


Слайд #10
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #10

Господарство
Господарство. Франція — високорозвинена постіндустріальна держава, темпи виробництва якої неухильно зростають. За розмірами ВВП на одну особу вона посідає четверте місце серед країн Європи і дванадцяте в світі. За розмірами іноземних інвестицій у національну економіку Франції належить третє місце у світі. Її головними інвесторами є США та Німеччина. У галузеві й структур і економіки основним видом діяльності стала сфера послуг. Промисловість дає близько 1/4 ВВП, забезпечує понад 1/3 робочих місць та 80 % експорту країни. Особливе значення мають новітні галузі: автомобілебудування, авіакосмічна промисловість, електроніка, верстатобудування, хімічна промисловість.


Слайд #11
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #11

Паливно –енергетична промисловість
Паливно-енергетичн а промисловіст ь працює на імпортних нафті і природному газі та з використанням місцевого кам'яного вугілля. В електроенергетиці провідну роль відіграють атомні електростанції, які дають 76 % усієї виробленої електроенергії. Гідроелектростанції виробляють 20 % електроенергії і розміщені здебільшого у передгір'ях Альп та Піренеїв. Частка теплової енергетики незначна (4 % ). На півночі працює припливна електростанція «Ране».


Слайд #12
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #12

Чорна та кольорова металургія
Чорн а металургі я — одна з потужних галузей французької промисловості. У минулому вона тяжіла тільки до власних родовищ залізних руд та коксівного вугілля в Лотарингії. Нині галузь зміщується вбік моря, де працює на імпортній сировині. У Франції склалася потужна кольо рова металургія . Її основною галуззю є алюмінієва промисловість, яка працює на власній сировині.


Слайд #13
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #13

Машинобудування
Машинобудуванн я є найбільшою галуззю французької промисловості. Особливого значення набуло транспортне машинобудування. Країна є великим виробником автомобілів (Париж), літаків (Тулуза, Париж) та морських суден (Марсель, Нант, Брест, Тулон). Важливу роль також відіграє точне машинобудування (Париж, Ліон).


Слайд #14
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #14

Хімічна промисловість
Франція має дуже розгалужену хімічн у промисловість. З імпортної сировини в країні виробляються пластмаси, хімічні волокна, синтетичний каучук, шини (Париж, Марсель, Гавр). На власній сировині налагоджено синтез соди та калійних добрив. Традиційними для Франції є парфумерна та фармацевтична промисловість.


Слайд #15
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #15

Сільське господарство
Для сільського господарства країни характерні досить високі показники зайнятості (близько 9 % населення) та висока продуктивність. Галузь переважно забезпечує потреби населення у продовольстві, а частину зерна та цукру експортує. У галузевій структурі сільського господарства значно переважає тваринництво, в якому основну роль відіграють молочне скотарство, свинарство та птахівництво. У рослинництві головними є зернові (пшениця, кукурудза, на зрошуваних землях півдня — рис), технічні (цукрові буряки, тютюн, хміль, маслини) та кормові культури. За вирощуванням винограду Франція поступається лише Італії. Повсюдно розвинуті садівництво і картоплярство. На Корсиці вирощують цитрусові, на південному сході — квіти.


Слайд #16
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #16

Туризм
Курортне господарство і туризм є галузями міжнародної спеціалізації Франції. Найвідоміші курорти знаходяться на Лазурному березі
(Ніцца, Канн, Сен-Тропе) та в Альпах. Туристів також приваблює історична спадщина країни.


Слайд #17
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #17

Транспорт
Основним видом транспорт у є автомобільний. Він забезпечує 50 % пасажирообігу і 40 % вантажообігу. Франція — батьківщина швидкісних залізниць. Тут діють кілька ліній: Париж — Марсель, Париж — Бордо, Париж —- Страсбург.
У зовнішніх зв'язках переважають морський та авіаційний транспорт. Найбільші аеропорти країни збудовані в Парижі. Підводними трубопроводами з Північної Африки до Франції надходять нафта і природний газ. З Великою Британією здійснюється транспортний зв'язок через залізничний тунель під протокою Ла-Манш.


Слайд #18
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #18

Зовнішні економічні зв'язки
Франція підтримує тісні зовнішн і економічн і зв'язки з багатьма країнами світу, 2/3 її товарообігу припадають на країни ЄС, США та Японію. Держава експортує машини та обладнання» пластмаси, парфуми, сталь і прокат, алюміній, а також зерно, цукор, виноград та вина. Водночас до Франції імпортуються мінеральна сировина (нафта, природний газ, руди чорних та кольорових металів), ліс, деяка сільсько-господарська продукція, бавовна, вовна, кава, чай). Україна підтримує активні економічні зв'язки з Францією.


Слайд #19
Презентація на тему «Франція» (варіант 39) - Слайд #19

Дякую
за увагу!!!


Завантажити презентацію