Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #1

Фiзико-географiчне районування України
Його наукове i практичне значення


Слайд #2
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #2

Що ж таке фiзико-географiчне районування?
Фiзико географiчне районування-це виявлення природно-територiального комплексу на певнiй територiї .


Слайд #3
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #3

Фiзико-географiчне районування передбачає:
Визначення територiї ;
Нанесення її на карту;
Класифiкацiю її природних комплексiв;
Вивчення їх компонентiв, структури, природних процесiв та iн.


Слайд #4
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #4

У схему районування слiд вносити:
Природнi комплекси;
Фiзико-географiчну однорiднiсть комплексiв;
Можливiсть включити природний комплекс нижчого рангу до вищого;
Такi властивостi П.К., як територiальна єднiсть, а отже, цiлiснiсть i комплекснiсть.


Слайд #5
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #5

Для проведення Ф.Г.Р. застосовують метод провiдного чинника, на основi якого видiляють П.К., i метод накладання рiзних тематичних карт – клiматичної, грунтової, карти рослинностi i тваринного свiту.


Слайд #6
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #6

П.К. для складання схеми районування видiляли, грунтуючись на зональних i азональних чинниках.


Слайд #7
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #7

Майже вся територiя України лежить у помiрному географiчному поясi, який є З.К.


Слайд #8
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #8

У субтропiчному поясi перебувають:
Пiвденний берег Криму;
Пiвденнi схили Кримських гiр.


Слайд #9
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #9

Територiя України розташована в межах трьох азональних комплексiв:
Схiдноєвропейської рiвнинної країни;
Карпатської гiрської країни;
Кримської гiрської країни.


Слайд #10
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #10

Територiю України перетинають:
Зона мiшаних i широколистих лiсiв;
Лiсостепова i степова зони.


Слайд #11
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #11

Края-це рiвниннi ландшафти, кiлькiсть яких визначається ступенем континентальностi клiмату.


Слайд #12
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #12

Отже, карта фiзико-географiчного районування територiї України включає:
Два географiчнi пояси;
Три фiзико-географiчнi країни;
Три природнi зони.


Слайд #13
Презентація на тему «Фiзико-географiчне районування України» - Слайд #13

Презентацiю виконала:
Соломко Юлiя


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з географії