Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #1

Фізичне забруднення навколишнього середовища


Слайд #2
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #2

Забруднення
Забруднення — це внесення у навколишнє середовище або виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних хімічних і біологічних речовин, агентів або внесення в надлишковій кількості будь-яких уже відомих речовин, які чинять шкідливий вплив на природні екосистеми й людину і яких природа не здатна позбутися самоочищенням.
Забруднення поділяють на природні (повені, виверження вулканів, селевий потік тощо), і антропогенні, що виникають внаслідок діяльності людей. Антропогенні забруднення за типом походження поділяють на механічні, хімічні, фізичні та біологічні.


Слайд #3
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #3

Фізичне забруднення
Фізичне забруднення - це забруднення, пов'язане зі зміною фізичних параметрів навколишнього середовища.
Фізичні забруднення поділяються на підвиди:
теплове забруднення;
світлове;
електромагнітне;
радіоактивне;
шумове.


Слайд #4
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #4

Теплове забруднення
Теплове забруднення - форма фізичного забруднення, що відбувається в результаті підвищення температури середовища, головним чином у зв'язку з промисловими викидами нагрітого повітря, газів, води.
Теплове забруднення поверхні водойм та прибережних морських акваторій виникає в результаті скиду нагрітих стічних вод електростанціями та деякими промисловими виробництвами.


Слайд #5
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #5

Скиди нагрітих вод в багатьох випадках зумовлюють підвищення температури води у водоймах на 6-8 °С. Площа плям нагрітих вод в прибережних водах може досягати 30 км2. Більш стала температурна стратифікація перешкоджає водообміну поміж поверхневими та придонними шарами води. Розчинність кисню у водах зменшується, а споживання його зростає, оскільки із збільшенням температури підсилюється активність аеробних бактерій, які розкладають органічні речовини, підсилюється видове різноманіття фітопланктону і всієї флори водоростей в цілому


Слайд #6
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #6

Світлове забруднення
Результатом світлового забруднення є феномен „світіння“ неба: штучне світло спрямоване нагору розсіюється часточками атмосфери і виробляє світіння. Світіння неба, що є присутнім під час спостережень з астрономічних обсерваторій, відіграє роль світлової вуалі, яка знижує видимість неба і створює труднощі при спостереженні за зірками.
Світлове забруднення - це вид фізичного забруднення, пов'язаний з порушенням природної освітленості в результаті дії штучних джерел світла (яскравий спалах світла, включені на близькій відстані вогні далекого світла у зустрічного автомобіля).


Слайд #7
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #7

Електромагнітне забруднення
Головними їхніми джерелами є радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач, електротранспорт. Поблизу кожного обласного центру, багатьох районних центрів, великих міст розташовані телевізійні центри або ретранслятори, радіоцентри, засоби радіозв'язку різного призначення.
Електромагнітне забруднення - зміна електромагнітних властивостей середовища, викликана забрудненням природного середовища електромагнітними випромінюваннями (полями).


Слайд #8
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #8

Мірою забруднення електромагнітними полями є напруженість поля. Ці поля завдають шкоди перш за все нервовій системі. Так, напруженість поля 1000 В/м спричинює головний біль і сильну втому, більші значення зумовлюють розвиток неврозів, безсоння, важкі захворювання.


Слайд #9
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #9

Радіоактивне забруднення
Радіоактивне забруднення - це забруднення, пов'язане з перевищенням природного рівня радіації над природним фоном.
Джерелами радіоактивного забруднення є як природні, так і штучно створенні об'єкти. До основних джерел потенційної ядерної та радіаційної небезпеки належать атомні електростанції, дослідницькі реактори, підприємства по вибудовуванню по переробці урану, підприємства, які використовують радіаційно небезпечні технології.


Слайд #10
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #10

Шумове забруднення
Шум – одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки чи їхню сукупність, які заважають нормально працювати, сприймати інформаційні звукові сигнали, відпочивати. Він виникає в наслідок стиснення і розрідження повітряних мас, тобто коливних змін тиску повітря. Розрізняють шум постійний, непостійний, коливний, переривчастий, імпульсний.
Джерелами шумів є всі види транспорту, промислові об'єкти, гучномовні пристрої, ліфти, телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти, юрби людей і окремі особи.


Слайд #11
Презентація на тему «Фізичне забруднення навколишнього середовища» - Слайд #11

При будь-якому випадку об'єктом будь-якого забруднення є біогеоценоз. Надлишок одних речовин у природному середовищі або наявність інших призводить до зміни екологічних факторів (змінюються склад атмосфери, води, ґрунту тощо). При цьому порушуються процеси обміну речовин, знижується інтенсивність аси­міляції продуцентів і біопродуктивність біогеоценозу загалом. Завдається велика шкода всім процесам життєдіяльності, яка в кінцевому підсумку призводить до екологічної кризи та екологічної катастрофи.


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з географії