Презентація на тему «Енергія в житті людини»


Рейтинг презентації 3.5 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #1

Енергія в житті людиниЕкологічні проблеми,пов'язані з її використанням.Теплові машини.
Підготували учні 8-А класу
Бондаренко Н.,Скиртач К.,
Каплоух Д.,


Слайд #2
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #2

Які джерела енергії людина може використовувати, не наносячи негативного впливу природі?


Слайд #3
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #3

Вступ
Сучасна людина як енергетичний ресурс найбільш часто використовує паливо.
Паливні ресурси відносять до вичерпних,і за розрахунками, при теперішньому темпу використання вони закінчаться через 200 років.
Паливні джерела енергії забруднюють навколишнє середовище.


Слайд #4
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #4

Класичні види джерел енергії
Па́ливо— горючі природні або штучні речовини, при спалюванні, що слугують джерелом теплової енергії.


Слайд #5
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #5

Альтернативні джерела енергії
Використання паливних видів енергії недоцільно та шкідливо для природи
Більш раціональним є використання невичерпних, альтернативних джерел енергії.


Слайд #6
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #6

Альтернативні
джерела енергії
Сонячна
енергія
Гідро-енергія
Енергія вітру
Гео-термальна
енергія
Біопаливо


Слайд #7
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #7

Сонячна енергія
Сонячна енергія — енергія від Сонця в формі радіації та світла.
Сонячна енергія є джерелом інших невичерпних ресурсів ,а також корисних копалин. Енергія Сонця може бути використана як джерело електроенергії і тепла. Для цього потрібно створити пристрої, які концентрують енергію Сонця на малих площах.


Слайд #8
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #8

Сонячні батареї встановлюють на дахам для автономного забезпечення енергіею.


Слайд #9
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #9

Гідроенергія
Гідроенергія-енергія, отримувана з водних ресурсів.
Для використання гідроенергії створюють гідроелектростанції. У них вода накопичується в резервуарі, що створюється перегородженням ріки дамбою. Вода з резервуару подається на турбіни, з'єднані з електричним генератором. У насосних електростанціях вода, що проходить через турбіни, подається туди по циклу знову.


Слайд #10
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #10

Вітрова енергія
Вітрова енергетика-це використання кінетичної енергії вітру.
Цей вид джерела енергії є непрямою формою сонячної енергії,належить до відновлюваних джерел енергії.
Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії із навколишнього середовища


Слайд #11
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #11

Геотермальна енергія
Геотермальна енергія це енергія термальних підземних вод.
Геотермальні електростанції розташовані на гейзерах. Потік води рухає турбіну,що з'єднана з електричним генератором.
Якість геотермальної енергії невелика і краще її використовувати для опалення будівель.


Слайд #12
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #12

Біопаливо
Біопа́ливо органічні матеріали,що використовуються для виробництва енергії.
Офіційне визначення біопалива — будь-яке паливо мінімум з 80 % вмістом матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних в межах десяти років перед виробництвом.
Біопаливо-поновлюване джерело енергії.


Слайд #13
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #13

Теплові машини
Це машини призначені для перетворення внутрішньої енергії палива на механічну енергію.
У більшості сучасних теплових машин механічну роботу здійснює газ, що розширюється в процесі нагрівання. Цей газ називають робочим тілом


Слайд #14
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #14

Цікаві факти
При згорянні 1 кг бензину виділяється понад 4,6 • 107 Дж енергії
Коефіцієнт корисної дії сучасних парових машин і турбін становить 6-30 %, автомобільних і авіаційних двигунів внутрішнього згоряння – 30 - 40 %.


Слайд #15
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #15

Теплові машини и Екологія
Теплові машини завдають серйозних пошкоджень навколишньому середовищу.


Слайд #16
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #16

Викиди в атмосферу
230-290 млн. м. куб. Золи
60 млн. м. куб. оксиду сірки
400 млн. т оксиду вуглецю;
250 млн. т сполук хлору, фтору, пилу, аерозолів;
70 млн. т сполук свинцю.
Метали: ртуть, ванадій, нікель, радіоактивні елементи.


Слайд #17
Презентація на тему «Енергія в житті людини» - Слайд #17

Висновок
Отже,людина може використовувати альтернативні джерела енергії, які не шкідливі для навколишнього середовища, однак в наш час цей метод не дуже поширений, внаслідок низької ефективності в порівнянні з паливом.