Презентація на тему «Екосистема. Біосфера»


Рейтинг презентації 5 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #1

Екосистема.Біосфера
виконали:
Ляшенко Аліна
Осадча Людмила


Слайд #2
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #2

Біосфера
Біом
Біогеоценоз(екосистема)
Біоценоз Геоценоз


Слайд #3
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #3

Біоцено́з— сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють певну ділянку суші або водоймища і характеризуються певними відносинами як між собою, так і з абіотичними факторами середовища.
Природні
Штучні


Слайд #4
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #4

продуценти
біогенна речовина
консументи


Слайд #5
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #5

продуценти
біогенна речовина
консументи


Слайд #6
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #6

продуценти
біогенна речовина
консументи


Слайд #7
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #7

Просторову структуру біоценозу може характеризувати вертикальна ярусність. Вертикальна ярусність у рослин визначається тим, як високо над землею та чи інша рослина виносить свої фотосинтезуючі частини:
Деревний ярус
Чагарниковий ярус
Чагарниково-трав'яний ярус
Мохово-лишайниковий ярус


Слайд #8
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #8

Вертикальну ярусність у тварин можна розглянути на прикладі комах (можлива так само ярусність птахів, наприклад, один і той же вид птахів може проживати на різних ярусах однієї рослини):
Аеробії (мешканці вищих ярусів)
Філлобіі (мешканці травостою)
Герпетобіі (мешканці поверхневого шару)
Геобії (мешканці грунтів)
Бріобіі (мешканці мохів)


Слайд #9
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #9

Екосисте́ма — це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.


Слайд #10
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #10

Розмір екосистем - різний . Це може бути тропічний ліс Амазонської низовини або домашній акваріум. Різні екосистеми зазвичай відокремлені географічними бар'єрами — пустелями, горами, океанами і т. ін., або є ізольованими іншим чином — так як річки або озера.


Слайд #11
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #11

Екологічна ніша — термін в екології, що описує взаємовідносини виду або популяції з екосистемою, та їхнє в ній розташування.
Екологічна ніша описує також як організм, популяція або вид відповідають на особливості розподілу ресурсів та конкурентів.


Слайд #12
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #12

Отже, біогеоценози— це відкриті системи, які для існування потребують постійного припливу енергії (енергії Сонця). Організми підтримують безперервний кругообіг речовин у природі, причому кожен вид використовує лише частку органічної речовини. У результаті формуються ланцюги живлення, які являють собою взаємозв'язки видів, поєднаних харчовими відносинами, що створює певну послідовність у передачі речовин і енергії.


Слайд #13
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #13

Екологі́чна пірамі́да — графічне подання зміни кількості біомаси або біопродуктивності на кожному трофічному рівні екосистеми. Піраміда біомаси показує кількість біомаси на кожному з трофічних рівнів, в той час як піраміда біопродуктивності показує кількість надлишкової біомаси, що продукується організмами на кожному з рівнів.
Екологічні піраміди починаються продуцентами на нижньому рівні і продовжуються вгору через один або кілька рівнів консументів.


Слайд #14
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #14

Стійкістю екосистеми є здатність її відновлюватися в своїх кількісно-якісних співвідношеннях після втручання зовнішніх факторів. Часто стійкість екосистеми плутають зі збереженням параметрів до втручання, це не завжди правильно, бо стабільність екосистеми – це в першу чергу здатність перебувати в аналогічному стані до втручання, а стійкість може не змінюватися, зменшуватися або збільшуватися після втручання – наприклад, якщо в системі з'являється новий елемент.


Слайд #15
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #15

Біом — термін в екології, яким позначають велике регіональне угрупування рослинних та тваринних співтовариств, адаптованих до регіональних фізичних особливостей оточуючого середовища, клімату та ландшафту.


Слайд #16
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #16

Біосфе́ра— природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему. Маса біосфери — близько 0,05% маси Землі.
Перші уявлення про біосферу як «область життя» та зовнішню оболонку Землі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» вперше застосував австрійський геолог Е.Зюсс (1875), називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський.


Слайд #17
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #17

Біосфе́ра— природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему. Маса біосфери — близько 0,05% маси Землі.
Перші уявлення про біосферу як «область життя» та зовнішню оболонку Землі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» вперше застосував австрійський геолог Е.Зюсс (1875), називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський.


Слайд #18
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #18

Основу біосфери формують циклічні потоки речовини , які по'вязані з біогенними міграціями хімічних елементів і супроводжуються перетворенням енергії.


Слайд #19
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #19

Ноосфе́ра — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства. Частина планети і навколопланетного простору зі слідами діяльності людини.
Відповідно до оригінальної теорії Вернадського, ноосфера є третьою у послідовності таких основних фаз розвитку Землі як утворення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи).


Слайд #20
Презентація на тему «Екосистема. Біосфера» - Слайд #20

Дякую за увагу!!!