Презентація на тему «Економічне життя суспільства»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #1

Економічне життя
суспільства.


Слайд #2
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #2

Знайти відмінності у двох економічних підсистемах: макроекономіці та мікроекономіці;
Ознайомити учнів з історією розвитку економіки суспільства;
Дати визначення таким поняття:менеджмент,маркетинг,АТ,
акція,НБ,НД,ВНП…;
Розкрити суть та характерні риси ринкової економіки;
Обговорити права людини щодо економічного аспекту життя t суспільства;
Розглянути економічний розвиток та шлях України;
Виховувати в учнів :
а) працелюбність;
б) навчити учнів орієнтуватися в економічній ситуації, t як рідної країни, так і поза її межами;
г) вчитися жити економно.
Мета :


Слайд #3
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #3

1. Предмет основи економічних tзнань та його суть.
2. Ринкова економіка та її суть.
3. Менеджмент та маркетинг.
4. Економічні права людини.
План


Слайд #4
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #4

Адам Людвіг Давид Смітт Едгард Юм
1.Теорія “… неви- 2. “ Німецьке 3.” Трактат про
димої руки ринку ”. економічне диво ” природу люди-
ФРН. ни та власніст ”.
(18 ст.)


Слайд #5
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #5

1.
Доіндустріальне Індустріальне Постіндустріальне
суспільство суспільство суспільство
Економічний
прогрес
його стадії


Слайд #6
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #6

Обговорюємо схему: ” Підсистеми еконо- ttttt мічної системи ”.
Економічна система tта її підсистеми
Макроекономіка
Мікроекономіка
Національна
економіка
Державний Приватний
сектор сектор


Слайд #7
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #7

Робота з підручником: визначте завдання ttt економіки з &19 ст.212
1. Економічне зростання;
2. Повна зайнятість населення;
3. Економічна свобода;
4. Соціальна справедливість.
Економічні завдання:


Слайд #8
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #8

Максимум результатів
за мінімум витрат ?
Подумайте та прокоментуйте:
"золоте правило" економіки:


Слайд #9
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #9

2. Економічна система за способами організації поділяється на типи:
А) традиційний;
Б) ринковий;
В) командний;
Г) змішаний


Слайд #10
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #10

2.Ринкова економіка та її характерні риси:
1.Цінновий механізм узгодження.
2.Регулювання поведінки
окремих учасників.


Слайд #11
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #11

Виконайте задачу: Якщо до внутрішньогонаціонального продукту додати національ-ний дохід, то до чого це призведе? ВНП + НД = ?
3.Обмежена роль 4.Система спеціальних
держави. показників.


Слайд #12
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #12

5.Циклічний характер економки.
Фази промислового розвитку :
Піднесення
Криза
Депресія
Пожвавлення
Піднесення
Криза


Слайд #13
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #13

Які характерні риси економічної кризи вибачите?


Слайд #14
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #14

6.Мікрорівні-фірми:
1. Форма власності
Державна Приватна
Одноосібне
Партнерство
АТ
Акція
ВАТ
ЗАТ
Фондова
біржа
Між заснов-
никами


Слайд #15
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #15

2.За кількісними
критеріями
Малі
?
Середні
?
Великі
?
3.За маштабами
Національні
Транснаціональні
(Корпорації)
Подумайте,скільки працівників повин-но працювати на фірмі,щоб вона отри-мала характеристику:мала,середня,вели-ка?


Слайд #16
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #16

Дайте відповідь:
Які ви знаєте найбільші
фондові біржі, де можна
купити цінні папери - АКЦІЇ?
Які фірми за кількісними
критеріями поширені в УКРАЇНІ? Чому?


Слайд #17
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #17

3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:
1.Менеджмент- англ. сл. озна-
чає ” управління ”.
Рівні менеджменту
Стратегічний
Оперативний
Сутність менеджменту:
планування;
організація;
мотивація;
контроль.


Слайд #18
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #18

2.МАРКЕТИНГ-АНГЛ. СЛ. ОЗНАЧАЄ “РИНОК”.
7.Аналіз
навколишнього
середовища
11.Післяпродажа
обслуговування
8.Управління
маркетингом
10.Планування
асортименту


Слайд #19
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #19

3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- tницької діяльності з'явилися такі поняття як:
Менеджмент
Американський
Японський
Європейський
В.І.Терещенко –
теоретик і практик
укр. менеджменту.
Маркетинг
Простий
маркетинг
Інтегрований
маркетинг


Слайд #20
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #20

Робота з підручником: 19 ст.222
1.Перечисліть, які компоненти
об'єднує в собі інтегрований
маркетинг?;
2.Що є основою розповсюдження
товарів у даних косметичних
фірмах?


Слайд #21
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #21

4.Економічні права людини:
Девід Юм
(англ. філософ) 18 століття
“ Трактат про природу людини ”.
“ Наша власність це
тільки ті блага, воло-
діння якими закріплені
законами суспільства,
тобто юридичним
законами…”
Право на власність


Слайд #22
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #22

Право на працю
1. Професійна спілка;


Слайд #23
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #23

Найманий працівник
Роботодавець
Тарифна
угода
Колективний
договір
трудове право
схему
Пригадаємо
та обговоримо


Слайд #24
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #24

Фрикційне Структурне Циклічне
Безробіття:


Слайд #25
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #25

Заробітна плата
Право на оплату праці
Почасова
Відрядна
Номінальна
Реальна


Слайд #26
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #26

1 липня 2000 рік –
118 гривень
Яка мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2010 року:
А) 200 гр.;
Б) 215 гр.;
В) 860 гр.;
Г) Ваша відповідь
Мінімальна зарплата


Слайд #27
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #27

Хто
зображений на
фото
та про що
їхні
дослідження?


Слайд #28
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #28

Які стадії економічного Які типи економічних систем прогресу зображені? за способом організації зобра - tttt жені ( озвучте також країни)?


Слайд #29
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #29

Дані спец. показники - характеризують:
А) Макроекономіку;
Б) Мікроекономіку;
В) “ Золоте правило економіки ”;
Г) Тип економіки.
ВНП,НД,НБ


Слайд #30
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #30

Сформулюйте економічні завдання та “ золоте правило економіки “:
“ … результату та … затрат ”.
1. … … …;
2. … … …;
3. … … …;
4. … … … .


Слайд #31
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #31

А) Цінновий механізм узгодження;
Б) Регулювання поведінки окремих учасників;
В) Система спец. позначок;
Г) Фази промислового розвитку;
Д) Домінуюча роль держави.
визначенні ринкової економіки?
Що є зайвим у


Слайд #32
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #32

Прокоментуйте
дану
схему


Слайд #33
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #33

Поставте правильно навпроти поняття визначення:
А) Акція
Б) Менеджмент
В) Маркетинг
Г) Макроекономіка
1. Система управління розробкою,
виробництвом і збутом товарів
на основі вивчення ринку з ме-
тою одержання прибутків;
2. Процеси, які відбуваються на
рівні національної економіки як
єдиного цілого;
3. Система заходів із планування,
організації та контролю
виробництва…;
4. Особливий цінний папір.


Слайд #34
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #34

Що таке “ фірма ”? За якими основними озна –
ками здійснюється класифікація фірм?;
Чому виникає безробіття і які його форми ви знаєте? Яка ситуація існує на ринку праці в Україні?
Дайте відповідь
на запитання:


Слайд #35
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #35

Ват
Зат
фірми
Фондові біржі
Які поняття
зображені
на малюнках


Слайд #36
Презентація на тему «Економічне життя суспільства» - Слайд #36

Які права людини
зображені на малюнках: