Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #1

Екологічні проблеми України


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #2

Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у зв'язку з чим проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів набуває першорядного значення.
Проблема охорони навколишнього середовища зумовлена історичними та екологічними факторами розвитку економіки


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #3

Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
Забруднення повітря


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #4

Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
Забруднення повітря


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #5

Найбільш гостро постали екологічні проблеми у високоурбанізованих районах з розвинутою важкою промисловітю, де негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище став значним, а в багатьох випадках забруднення повітря. Саме до таких територій і належить значна частина України.


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #6

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #7

Повітря забруднюють практично всі види сучасного транспорту, кількість якого постійно збільшується у всьому світі. Майже всі складові вихлопних газів автомобілів шкідливі для людського організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні фотохімічного смогу. Одна вантажівка або один легковик викидає в повітря відповідно 6 м3 чадного газу СО. Забруднюється повітря і пилом гуми з покришок автомобілів і літаків (один автомобіль утворює близько 10 кг гумового пилу).
В промислово розвинутих країнах основним джерелом забруднення атмосфери є автотранспорт, парк якого безупинно росте. Якщо в 1900 р. на планеті нараховувалося біля 6 тис. автомобілів, то до 2000 р. чисельність світового парку автомашин досягла 500 млн. одиниць.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #8

Забруднення води
Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруд­нені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південний Буг, річки Донецької і Луганської обла­стей, Чорноморського узбережжя півдня України.
Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн тонн со­лей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив і отрутохімікатів зми­вається з полів у ріки. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10— 40 % неорганічних речовин (40 % азоту, ЗО % фосфору, 20 % калію) і практично не вилучають солі важких металів. Деградація, висихання малих річок невідворотно призве­де до деградації великих рік, тому проблема їхнього збере­ження й оздоровлення є однією з найгостріших для нашої молодої держави.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #9

Забруднення води
Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруд­нені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південний Буг, річки Донецької і Луганської обла­стей, Чорноморського узбережжя півдня України.
Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн тонн со­лей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив і отрутохімікатів зми­вається з полів у ріки. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10— 40 % неорганічних речовин (40 % азоту, ЗО % фосфору, 20 % калію) і практично не вилучають солі важких металів. Деградація, висихання малих річок невідворотно призве­де до деградації великих рік, тому проблема їхнього збере­ження й оздоровлення є однією з найгостріших для нашої молодої держави.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #10

Особливо актуальною проблемою України є охорона водних ресурсів. У розрахунку на одного жителя припадає 1000 м3 води місцевого стоку на рік, але забезпечення неоднакове в різних частинах країни. Так, у Західній економічній зоні воно у 7 разів вище, ніж у Південній, та у 3 рази вище, ніж у Східній. З урахуванням транзитного стоку (Дунай, Дніпро, Сіверський Донець) середнє забезпечення водою становить 3500 м3 на одного жителя.
Забезпечення населення і промисловості прісною водою здійснюється в основному завдяки забору води з річок, яких близько 73 тис.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #11

Забруднення грунту


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #12

Боротьба із забрудненнями ґрунтів як дуже важлива проблема сьогодення вирішується в Україні двома шляхами. Перший з них — попереджувальні (профілактичні) заходи, які не допускають надходження токсикантів у ґрунт, другий — очищення ґрунту від тих токсичних речовин, що вже потрапили до нього. Ґрунт — найважливіший ресурс людства. Не буде ґрунту, придатного для одержання продуктів харчування, всі інші людські цінності втратять своє значення. Разом з тим ґрунт — це відновний ресурс, проте його відновлення на два-три порядки дорожче, ніж охорона. Саме тому питаннями охорони ґрунтів повинні володіти всі спеціалісти сільськогосподарського виробництва. Необхідно також докласти значних зусиль спеціалістам в інших галузях народного господарства, тому що руйнування, деградація та забруднення ґрунтів відбувається не тільки на землях сільськогосподарського використання, а й у лісовому та водному господарствах, при будівництві доріг і міст, видобуванні корисних копалин тощо. Слід також сформувати і суспільну думку про важливість для людства ґрунтоохоронних заходів, тому що від цього залежатиме, чи будуть розроблені й впроваджені національні програми з охорони ґрунтів. Необхідна всенародна екологічна освіта.


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #13

Висновок (що треба зробити?)
- Насадження лісів та парків;
- підвищення якості палива;
- заборона використання етильованого бензину;
- маловідходне та безвідходне виробництво;
- встановлення додаткових фільтрів та очисних споруд;
- використання циркуляційної системи водопостачання та біологічна очистка стічних вод;
- використання дизельного палива та заміна вугілля біопалив.


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #14

Збережем довкілля! Збережем природу! Збережем своє життя!!!


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічні проблеми України» (варіант 1) - Слайд #15

Дякую за увагу!
Виконала
Учениця 11-А класу
Безнощенко Валентина