Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4.6 на основі 5 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #1

Екологiчнi проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #2

Екологічна проблема - це зміна природного середовища в результаті антропогенних впливів, що зумовлює порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Що таке екологiчнi проблеми?


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #3

Атмосферні проблеми
Забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #4

Атмосферні проблеми
В атмосферу щорічно викидається понад 20 млрд. т пилогазових відходів. Особливо їх багато там, де електроенергетика базується на спалюванні великої кількості вугілля. Результатом такого забруднення є кислотні дощі.
Унаслідок згорання органічного палива вміст вуглекислого газу у повітрі підвищений. Тим самим порушений природний колообіг вуглекислого газу в природі, що й спричинило так званий парниковий ефект і, як наслідок,загальне потепління клімату.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #5

У 70-90-х роках ХХ ст. вчені все частіше стали фіксувати зменшення концентрації озону у стратосфері. Це явище отримало назву озонових дір. Вони небезпечні тим, що зменшення вмісту озону дає змогу вільно проникати на Землю ультрафіолетовим променям.
Над Антарктидою і над Антарктикою з'явилися озонові діри і вони збільшуються в розмірах, що загрожує людству спалахом раку шкіри і захворювань очей.Також збільшення дози ультрафіолетового проміння може послабити імунну систему людини, а за одно зменшити урожай полів, скоротивши тим самим продовольче постачання Землі.
Атмосферні проблеми


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #6

Водні проблеми
Виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #7

Щорічно до гідросфери надходить близько 1800 млрд метрів кубічних викидів неочищених і слабо очищених стічних вод.
Проблема дефіциту чистої прісної води виникла через забруднення багатьох водойм, зміни клімату, а також зростання водоспоживання у зв'язку із зростанням чисельності населення. Як наслідок нині приблизно 1 млрд осіб не мають доступу до чистої води.
Водні проблеми


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #8

Ґрунтові проблеми
Забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #9

Ґрунтові проблеми
Одна з головних екологічних проблем пов'язана з погіршенням стану земельних ресурсів. За історичний час внаслідок прискореної ерозії, дефляції і інших негативних процесів людство втратило майже 2 млрд га продуктивних земель. До утворення пустель схильна площа в 4,5 млрд га, на якій проживає близько 850 млн чол. Пустелі швидко розвиваються (до 5 — 7 млн га на рік) у тропічних районах Африки, Азії і Америки, а також в субтропіках Мексики. Швидкість зникнення лісів становить 6 — 20 млн га на рік.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #10

Біотичні проблеми
Зменшення рослинності, деградація лісів, скорочення видової різноманітності і ін.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #11

Значення лісів є глобальним і життєво важливим для всього комплексу екологічних систем Землі. Ліси – акумулятори і носії енергії, яка бере участь у ході природних процесів і розвитку біосфери. Донедавна вважалося, що лісам як
винятково складним екосистемам притаманна висока стійкість до антропогенних навантажень. Однак нагромаджені протягом останнього десятка років дані похитнули оптимістичні концепції про динамічну стійкість лісових екосистем до тривалого поглинання доз речовин - забрудників.
Обезліснення та деградація лісових екосистем є однією з найактуальніших екологічних проблем сучасності. Зменшення площі лісів і зниження їхньої стійкості залежать не тільки від надмірного споживання лісових ресурсів та ступеня забрудненості середовища, а й від економічного розвитку держави та рівня культурного розвитку населення.
Біотичні проблеми


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #12

10 найзабрудненіших місць світу за версією Інституту Блексмітаза 2013 рiк
Iнститут США, що займається проблемами екології та забруднення навколишнього середовища.


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #13

Агбогблоши, Гана
Тип забруднення - свинець. Тут розташоване друге за величиною звалище побутової електроніки в Західній Африці


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #14

Чорнобиль, Україна
Тип забруднення - радіація (уран, плутоній, цезій-137, стронцій-90 і інші метали).


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #15

Річка Чітарум, Індонезія
Тип забруднення - свинець, кадмій, хром, пестициди та інші речовини


Слайд #16
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #16

Дзержинськ, Росія
Тип забруднення - численні токсичні речовини. Дзержинськ - один з найбільших центрів хімічної промисловості в СРСР і Росії, в т.ч. виробництва хімічної зброї


Слайд #17
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #17

Хазарібагх, Бангладеш
Тип забруднення - шестивалентний хром. Хазарібагх - центр шкіряного виробництва в Бангладеші.


Слайд #18
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #18

Кабве, Замбія
Тип забруднення - свинець. Забруднення свинцем відбулося в результаті неконтрольованої видобутку свинцю в XX столітті. В даний час рудники закритi.


Слайд #19
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #19

Калімантан, Індонезія
Тип забруднення - ртуть, кадмій. Ртуть використовувалася золотодобувними компаніями в технологічних процесах.


Слайд #20
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #20

Річка Ріачуело, Аргентина
Тип забруднення - летючі органічні сполуки


Слайд #21
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #21

Річка Нігер, Нігерія
Тип забруднення – нафта.


Слайд #22
Презентація на тему «Екологічні проблеми людства» (варіант 3) - Слайд #22

Норильськ, Росія
Тип забруднення - мідь, оксиди нікелю, інші важкі метали, діоксид сірки, феноли. У Норильську розташований один з найбільших в світі центрів кольорової металургії.