Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #1

Екологічні проблеми


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #2

Екологі́чна пробле́ма — це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Поняття екологічної проблеми є антропоцентричним, оскільки негативна зміна в природі оцінюються щодо умов існування людини.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #3

Класифікація екологічних проблем
Атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове);
Водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів);
Геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і геологічної будови);
Ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.);
Біотичні (зменшення рослинності, деградація лісів, пасовищна дигресія, скорочення видової різноманітності і ін.);
Комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних територій.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #4

Атмосферні


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #5

Водні


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #6

Геолого-геоморфологічні


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #7

ґрунтові


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #8

Біотичні


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #9

Комплексні (ландшафтні)


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #10

Причини виникнення екологічної кризи
Екологічна криза - фаза розвитку біосфери, яка характеризується якісним оновленням живої речовини(вимиранням одних видів та виникненням інших).


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #11

Причини виникнення екологічної кризи:
Демографічний вибух
Урбанізація
Інтенсифікація с/г
Нераціональне використання ресурсів
Аварії, катастрофи, випробування, війни
Підвищене використання енергії і
транспортних засобів.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #12

Наслідки екологічної кризи:
Дефіцит води
Виснаження земельних ресурсів
Забруднення атмосфери
Активізація екзогенних геологічних процесів
Зниження біорізноманітності й біопродуктивності
Демографічна криза й зростання захворюваності населення


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #13

Шляхи подолання екологічних проблем:
Нові види відновлювальної енергії та зміна існуючих
Чиста вугільна енергетика
Дотримання екологічних стандартів
Регулювання зростання народонаселення
Раціональне лісокористування
Екологічний світогляд
Екологічні інвестиції
Екологічно безпечні технології …


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 12) - Слайд #14

Дякую за увагу 


Завантажити презентацію