Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #1

Екологічні чинники
Підготувала : учениця 11-а класу Лукашук Мирослава


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #2

Екологія – це комплекс біологічних наук про взаємозв'язки організмів та їхніх угруповань між собою і довкіллям, про структуру та функціонування надорганізмових систем.
Загальна екологія
Прикладна екологія


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #3

Екологія – це комплекс біологічних наук про взаємозв'язки організмів та їхніх угруповань між собою і довкіллям, про структуру та функціонування надорганізмових систем.
Загальна екологія
Прикладна екологія


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #4

Конкуренція


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #5

Хижацтво


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #6

Паразитизм


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #7

Коменсалізм


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #8

Мутуалізм


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #9

Абіотичні фактори
Світло
Температура
Радіація
Вологість
Тиск
Вітер
Течії
Сольовий склад
Рельєф


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #10

Температура
Холоднокровні (пойкілотермні) тварини
Теплокровні (гомойотермні) тварини
пристосування


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #11

Світло
Світлолюбні
Тіньовитривалі
Тіньолюбні
адаптації
Копитняк
Дуб
Сосна
Липа
Черемха


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #12

Вологість
Екологічні групи рослин


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #13

Закон мінімуму Лібіха
відносна дія окремого екологічного фактора тим сильніша, чим більше він наближається у порівнянні з іншими екологічним факторами до мінімуму
Унаочненення закону мінімуму – «бочка Лібіха».
У процесі наповнення бочки вода починає переливатися через найкоротшу дошку, тому довжина інших дошок не має значення.


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #14

Закон толерантності Шелфорда
присутність або процвітання популяції будь-яких організмів у даному місцеперебуванні залежить від комплексу екологічних факторів, до кожного з яких в організмі існує певний діапазон толерантності (витривалості)


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #15

Антропогенний фактор


Слайд #16
Презентація на тему «Екологічні чинники» (варіант 2) - Слайд #16

Тип чинників
Характеристика чинників
Біотичні
Біотичні фактори середовища (фактори живої природи) - це вплив, що надається на рослини іншими організмами.
Абіотичні
Абіотичні фактори середовища (фактори неживої природи) - це комплекс умов довкілля, що має прямий або опосередкований вплив на рослини.
Антропогенні
Антропоге́нні фа́ктори середо́вища — фактори, зумовлені діяльністю людини. Можуть бути прямими або непрямими. Прикладами прямого впливу людини на природу можуть служити зведення лісів на значних територіях.


Завантажити презентацію