Презентація на тему «Екологічна проблема»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #1

Екологічна проблема
Підготувала: ліцеїст 104 н.в. Бондаренко Оксана


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #2

Екологічна проблема
Екологічна проблема — одна з глобальних проблем сучасності, що проявляється в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою, порушенні природних процесів. Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися лічені кроки.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #3

Екологічна проблема полягає в:
Забрудненні атмосфери;
Забрудненні річок, морів, світового океану, нестачі прісної води;
Забрудненні грунтів сміттєзвалищами та хімічними відходами;
Радіаційних та хімічних викидах, кислотних дощах;
Озонові дірки.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #4

Забруднення повітря –
результат викидів забруднюючих речовин з різних джерел, має як природний, так і антропогенний характер.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #5

Забруднення повітря –
результат викидів забруднюючих речовин з різних джерел, має як природний, так і антропогенний характер.


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #6

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #7

Вихлопні гази автомобілів


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #8

Забруднення водойм


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #9

Забруднення водойм часто є результатом діяльності підприємств, промислових та хімічних викидів.
В результаті страждають водні мешканці. Вода є отруйною і риби гинуть. Також водойми є складовою колообігу води в природі, тому отруйні хімікати поширюються у природі також у вигляді кислотних дощів.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #10

Забруднення водойм часто є результатом діяльності підприємств, промислових та хімічних викидів.
В результаті страждають водні мешканці. Вода є отруйною і риби гинуть. Також водойми є складовою колообігу води в природі, тому отруйні хімікати поширюються у природі також у вигляді кислотних дощів.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #11

Кислотні дощі
Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами, як діоксид сірки (SO2) і різних оксидів азоту (NOx). Ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом, у результаті діяльності металургійних підприємств і електростанцій, а також при спалюванні вугілля і деревини. Вступаючи в реакцію з водою атмосфери, вони перетворюються в розчини кислот: сірчаної, сірчистої, азотистої й азотної. Потім, разом із снігом чи дощем, вони випадають на землю.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #12

Антропогенні причини утворення кислотних дощів
Міндобрива
Спалення палива
Паливо літаків
Нафтопереробка
Автотранспорт


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #13

Вплив кислотних дощів на природу


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #14

Наслідки кислотних дощів
Погіршення видимості атмосфери
Окислення грунтів
Загибель лісів
Корозія мостів, дамб
Нанесення шкоди здоров‘ю людей
Прискорення руйнації пам'яток світової архітектури


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #15

Сміттєзвалища
Сміттєзвалище – це територія площі, полігон, куди вивозиться побутове та промислове сміття. Зазвичай, сміттєзвалища виникають поблизу великих міст, бо саме там накопичується найбільше сміття.
Зі сміття утворюється велика кількість відходів - газів та кислот. Накопичується водень, вуглекислий газ, сірчана кислота, нітратна кислота, метан, що негативно впливає на рослинний і тваринний світ місцевості, на атмосферу, на грунт.
Територія під сміттєзвалищем стає непридатною для подальшого використання. Ми самі нищимо природу.


Слайд #16
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #16

Сміттєзвалища
Сміттєзвалище – це територія площі, полігон, куди вивозиться побутове та промислове сміття. Зазвичай, сміттєзвалища виникають поблизу великих міст, бо саме там накопичується найбільше сміття.
Зі сміття утворюється велика кількість відходів - газів та кислот. Накопичується водень, вуглекислий газ, сірчана кислота, нітратна кислота, метан, що негативно впливає на рослинний і тваринний світ місцевості, на атмосферу, на грунт.
Територія під сміттєзвалищем стає непридатною для подальшого використання. Ми самі нищимо природу.


Слайд #17
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #17

Сміттєзвалища
Сміттєзвалище – це територія площі, полігон, куди вивозиться побутове та промислове сміття. Зазвичай, сміттєзвалища виникають поблизу великих міст, бо саме там накопичується найбільше сміття.
Зі сміття утворюється велика кількість відходів - газів та кислот. Накопичується водень, вуглекислий газ, сірчана кислота, нітратна кислота, метан, що негативно впливає на рослинний і тваринний світ місцевості, на атмосферу, на грунт.
Територія під сміттєзвалищем стає непридатною для подальшого використання. Ми самі нищимо природу.


Слайд #18
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #18

Вирішення проблеми
Будівництво сміттєпереробних заводів .
Основною задачею сміттєпереробних заводів є знешкодження сміття і переробка знешкоджених компонентів для подальшої утилізації.
Технології переробки :
вивіз частини сміття на полігони (ліквідаційно-біологічний метод);
спалювання частини сміття на сміттєспалюючих заводах (ліквідаційно-термічний метод);
спалювання частини сміття на СПЗ із використанням отриманого тепла (утилізаційно-термічний метод);
термічна обробка ТПВ без доступу повітря (піролиз) з утилізацією газів і інших продуктів піролизу (утилізаційно-термічний метод).


Слайд #19
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #19

Радіоактивне та хімічне забруднення
У теперішній час господарська діяльність людини все частіше стає основним джерелом забруднення біосфери. В природне середовище у все більшій кількості надходять газоподібні, рідкі та тверді відходи виробництва. Різні хімічні речовини що знаходяться у відходах, попадають до грунту, в повітря або воду, переходять по екологічних ланках від одного природного ланцюга до іншого, і в кінці кінців надходять до організму людини. Вони можуть викликати різні небажані наслідки. Подібні ознаки спостерігаються і при радіоактивному забрудненні навколишнього середовища.Для скорочення і зменшення викидів хімічних речовин в атмосферне повітря міста на промислових підприємствах необхідно вживати наступні заходи: проектувати виробництво так, щоб викиди були свідомо мінімальні, суворо дотримуватися технологічного режиму виробництва, вживати заходи щодо запобігання аварій, проводити боротьбу з емісією промислових газів в атмосферу, здійснювати переробку і утилізацію відходів з використанням вторинних матеріально-енергетичних ресурсів.


Слайд #20
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #20

Одне з найбільш обговорюваних сьогодні джерел радіаційного випромінювання є атомна енергетика. Насправді, при нормальній роботі ядерних установок збиток від них незначний. Справа в тім, що процес виробництва енергії з ядерного палива складний і проходить у кілька стадій.
На кожнім етапі відбувається виділення в навколишнє середовище радіоактивних речовин, причому їх обсяг може сильно варіюватися в залежності від конструкції реактора й інших умов. Крім того, серйозною проблемою є поховання радіоактивних відходів, що ще протягом тисяч і мільйонів років будуть продовжувати служити джерелом забруднення.


Слайд #21
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #21

Одне з найбільш обговорюваних сьогодні джерел радіаційного випромінювання є атомна енергетика. Насправді, при нормальній роботі ядерних установок збиток від них незначний. Справа в тім, що процес виробництва енергії з ядерного палива складний і проходить у кілька стадій.
На кожнім етапі відбувається виділення в навколишнє середовище радіоактивних речовин, причому їх обсяг може сильно варіюватися в залежності від конструкції реактора й інших умов. Крім того, серйозною проблемою є поховання радіоактивних відходів, що ще протягом тисяч і мільйонів років будуть продовжувати служити джерелом забруднення.


Слайд #22
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #22

Озонові дірки
Наша планета захищена Озоновим шаром. Озоновий шар поглинає ультрафіолетове випромінювання, небезпечне для живих організмів.
Озонова діра- локальне падіння концентрації озону в озоновому шарі Землі. пов'язано це з дією фреонів, зменшенням кількості кисню при запусках космічних кораблів та польотами реактивних літаків.


Слайд #23
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #23

Озонові дірки
Наша планета захищена Озоновим шаром. Озоновий шар поглинає ультрафіолетове випромінювання, небезпечне для живих організмів.
Озонова діра- локальне падіння концентрації озону в озоновому шарі Землі. пов'язано це з дією фреонів, зменшенням кількості кисню при запусках космічних кораблів та польотами реактивних літаків.


Слайд #24
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #24

Подальше наше життя на Землі залежить тільки від нас, тож потрібно
Оберігати нашу планету! заради майбутнього.


Слайд #25
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #25

Подальше наше життя на Землі залежить тільки від нас, тож потрібно
Оберігати нашу планету! заради майбутнього.


Слайд #26
Презентація на тему «Екологічна проблема» - Слайд #26

Дякую за увагу !!!


Завантажити презентацію