Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #1

ПідготувавУчень 8 – П класуТишкевич Юрій
Екологічна безпека


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #2

Екологія – галузь знань про взаємовідносини живих організмів між собою та з навколишнім середовищем, людського суспільства і природи. Умови існування організмів у будь-якій місцевості.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #3

Екологічна безпека – один знайважливіших напрямків безпеки людина, суспільства, людства загалом. Вона пов'язана з необхідністю відновлення порушеної взаємодії людини і природи, гармонізації їхнього співіснування, раціонального природокористування.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #4

За останні 100 років стан навколишнього середовища значно погіршився.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #5

В результаті антропогенної діяльності людини відбуваються значні зміни в навколишньому середовищі. А зміни довкілля впливають на всю екосистему на землі. Так при регулярних надходженнях забруднювачів в атмосферу, наприклад, вздовж автомобільних трас, або поблизу промислових підприємств, концентрація полютантів протягом доби часто перевищує фонову концентрацію, доходячи до гранично допустимої концентрації статистичної, а часто і вище. В таких умовах мають місце регулярне руйнування клітинних мембран покривних тканин листків рослин. Порушуються процеси метаболізму, рослини хворіють і гинуть незалежно від виду.


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #6

На карті представлена якість перетворення оточуючого середовища до 2010 року.
В результаті дії підприємств і викидів в атмосферу відходів виробництва створюються парникові гази, що в свою чергу впливають на оточуюче середовище.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #7

З 2000 року збільшилась кислотність води Світового океану у 10 разів.
Спостереження за змінами кислотності вод Світового океану, що проводилися з 2000 року у берегів штату Вашингтон, вказують на 10 кратне збільшення у воді концентрації вугільної кислоти, що випереджає навіть найсміливіші прогнози кліматичних змін.
Вугільна кислота утворюється внаслідок розчинення атмосферного СО2 в солоній морській воді.
Збільшення емісії СО2 в атмосферу Землі, за останні 200 років визвало збільшення кислотності вод океанів на 30%, що представляє більшу небезпеку для існування багатьох живих організмів.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #8

Стан ґрунтів
Загрозу світового голоду посилює деградація ґрунтів
Чергове дослідження довело, що в недалекому майбутньому людство може зіткнутися з проблемою голоду. Майже четверта частина ґрунтів планети перебуває в стані деградації, що істотно знижує можливості людства прогодувати себе.
Спроби оцінити стан ґрунту, основи основ існування людства, вживаються останні три десятиліття у рамках програми «Глобальні Оцінки деградації ґрунтів».


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #9

Глобальне потепліня змінює структуру грунту. В грунті міститься CO2 в 2 рази больше, ніж в атмосфері планети, але по справжньому зараз вчені приділяють недостатньо уваги вивченню цього компоненту неживої природи. До цього часу не відомо, як поводитимуться депоновані запаси вуглецю грунтів в умовах зміни клімату.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #10

В останні десятиліття світ глобально задумався про захист екології. Було створено багато товариств, щодо збереження природи, які займаються вирішенням питань із забруднення навколишнього середовища.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #11

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Бережливе відношення
суспільства до
природи
Бережливе ставлення
людини до природного
середовища


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #12

Основні напрямки сучасної екологічної безпеки:
Створення
екологічно безпечних
технологій
Очищення територій
від радонуклідів
Боротьба із
забрудненням
навколишнього
середовища
Раціональне
використання
природних ресурсів
Відновлення
флори та фауни
Поліпшення доступу
до інформації
з питань екології


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічна безпека» (варіант 2) - Слайд #13

Ми – люди і ми є складовою ланкою природи. Отже, якщо вам не байдужа ваша доля і доля світу, бережіть природу!


Завантажити презентацію