Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #1

Демографічна та продовольча проблеми
Виконав Проданчук Олег
10-А клас


Слайд #2
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #2

Продовольча проблема
Демографічна та продовольча проблеми
Демографічна
проблема
Оберіть один з пунктів для продовження презентації


Слайд #3
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #3

Проблема продовольства для людини існувала завжди. Це одна з найдавніших глобальних проблем. Голод, як крайній її прояв і величезне соціальне лихо, знекровлював людей і в давнину, і в середні віки, і в нові, й навіть у новітні часи.
Продовольча проблема


Слайд #4
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #4

Продовольча проблема належить до категорії глобальних тому, що для її розв'язання недостатньо зусиль окремих держав, а потрібне добре налагоджене співробітництво всіх країн, незалежно від їхнього суспільного ладу. Зрештою, на ній органічно зав'язані інші глобальні проблеми сучасності — демографічна, екологічна, енергетична та ін.
Важливість продовольчої проблеми


Слайд #5
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #5

• Природні умови й розміщення;
• Світовий транспорт і зв'язок, котрі забезпечують широкий вихід продуктів харчування на зовнішній ринок;
• Політична ситуація у світі;
• Світова економіка і торгівля в їхній єдності (продовольство як складова торговельних потоків, роль балансових розрахунків, кліринг).
Виділяють чотири групи чинників, які впливають на глобальну продовольчу проблему:


Слайд #6
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #6

Середня норма харчування для однієї людини має становити 2300—2400 ккал на добу. Звичайно, цей показник може трохи варіюватись залежно від статі, віку, виду праці, а також природно-кліматичних умов та деяких інших факторів. Чітко виражене недоїдання настає тоді, коли цей показник падає нижче 1800 ккал, а очевидний голод — коли він проходить критичну позначку 1000 ккал на добу.
Норма харчування


Слайд #7
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #7

Середня норма харчування для однієї людини має становити 2300—2400 ккал на добу. Звичайно, цей показник може трохи варіюватись залежно від статі, віку, виду праці, а також природно-кліматичних умов та деяких інших факторів. Чітко виражене недоїдання настає тоді, коли цей показник падає нижче 1800 ккал, а очевидний голод — коли він проходить критичну позначку 1000 ккал на добу.
Норма харчування


Слайд #8
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #8

Збільшення посівних площ під зернові;
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва;
Використання мінеральних добрив та хімікатів;
Продовольча допомога бідним країнам.
Шляхи вирішення продовольчої проблеми


Слайд #9
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #9

Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Найважливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негативними наслідками: стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демографічна криза, в економічно розвинутих країнах.
Демографічна проблема


Слайд #10
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #10

Частка населення економічно розвинутих регіонів неухильно знижується (33,1 % 1950 p., 27 % 1975 p.) і, згідно з прогнозами ООН, зменшиться на початку XXI ст. до20,5 %, тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються, відповідно зростає (1950 р. – 66,9 %, 1975 р. – 72,9 % і за оцінкою на початку XXI ст. —
79,5 %).
Частка населення економічно розвинутих регіонів


Слайд #11
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #11

Загострення проблем народонаселення поставило перед наукою нові проблеми: визначення допустимих меж чисельності народонаселення Землі (з урахуванням низки обмежувальних чинників — продовольчого, енергетичного, економічного, соціально-психологічного — називають цифри від 10 млрд. до 20 млрд. осіб); строки досягнення стабілізації чисельності населення планети (за прогнозами — середина XXI ст.)
Cтроки досягнення стабілізації чисельності населення планети


Слайд #12
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #12

Демографічна проблема людства може бути вирішена. Для цього, згідно Всесвітнього плану, потрібні, в першу чергу, соціально-економічні перетворення в країнах, що розвиваються. Програми планування сім'ї будуть сприяти поліпшенню стану відтворення населення.
Демографічна проблема з високою народжуваністю в Китаї вирішується обмеженням народжуваності: сім'ї тут заборонено мати більше 1 дитини. Обмеження є і в багатонаселеної Індії, тоді як в розвинених країнах Європи (Німеччині, Данії, Франції), навпаки — сім'ям, які мають 2-х і більше дітей, надаються різні пільги.
Вирішення демографічної проблеми


Слайд #13
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #13

Демографічна проблема у Хмельниччині


Слайд #14
Презентація на тему «Демографічна та продовольча проблеми» - Слайд #14

Дякую за увагу