Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #1

Демографічна проблема
Виконали учениці 10-Б класу
Гаврилюк Ольга і Матвієць Аліна


Слайд #2
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #2

Вступ
Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства.
Найважливіші проблеми народонаселення це:
стрімке зростання населення у країнах, що розвиваються
загроза депопуляції, або демографічна криза, в економічно розвинутих країнах
неконтрольована урбанізація в країнах, що розвиваються
криза великих міст у деяких розвинутих країнах,
стихійна внутрішня й зовнішня міграцію.


Слайд #3
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #3

Розподіл населення
Частка населення економічно розвинутих регіонів неухильно знижується, тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки зростає.
Абсолютне зростання населення світу


Слайд #4
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #4

Розподіл населення
Частка населення економічно розвинутих регіонів неухильно знижується, тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки зростає.
Абсолютне зростання населення світу


Слайд #5
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #5

Депопуляція
У країнах Західної Європи, Північної Америки та Японії посилилася тенденція до різкого падіння народжуваності, що призводить до зменшення кількості дітей i молоді.


Слайд #6
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #6

Демографічний вибух
Стрімке зростання населення в країнах Азії, Африки та Латинської Америки.
У сучасному світі спостерігається ціла низка "парадоксів відсталості":
збільшення розриву у рівнях національного доходу на душу населення між розвинутими і тими країнами, що розвиваються,
урбанізація супроводжується одночасним швидким збільшенням чисельності сільського населення
зростання числа безробітних в країнах, що розвиваються.


Слайд #7
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #7

Міграції
Можна виділити такі країни та регіони, які є точками тяжіння мігрантів з інших країн: США, Канада і Австралія.
Крім того, досить високим є рівень міграції до країн Західної Європи. 


Слайд #8
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #8

Вирішення проблеми
З метою вирішення демографічної проблеми ООН прийняла «Всесвітній план дій у галузі народонаселення», за яким урядам країн пропонується проводити активну демографічну політику.


Слайд #9
Презентація на тему «Демографічна проблема» (варіант 2) - Слайд #9

Висновки
Подолання економічної відсталості регіонів, що розвиваються, необхідне для нормальних відносин між державами і для прогресу людства в цілому.
Протягом останніх двадцяти років у вирішенні демографічної проблеми беруть участь країни всього світу, до яких долучилися і впливові організації, напр. ООН.
В країнах, що розвиваються, стрімкий ріст населення веде до загрози забруднення навколишнього середовища, скупчення гігантського числа людей у великих містах.


Завантажити презентацію