Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #1

Білорусь


Слайд #2
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #2

Білору́сь, застаріла назва — Білору́сія — держава у Східній Європі, що проголосила незалежність від СРСР 1991 року. Раніше існувала, як Білоруська Радянська Соціалістична Республіка
Прапор
Герб


Слайд #3
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #3

Державна влада
Державна влада здійснюється на основі поділу її на законодавчу, виконавчу й судову. Білорусь — напівпрезидентська республіка. Президент Республіки Білорусь є главою держави, гарантом Конституції, прав і волі людини й громадянина. Згідно з Конституцією законодавчим органом влади Республіки Білорусь є Парламент, що складається з двох палат. Виконавчу владу в республіці здійснює Уряд — Рада Міністрів, яка є центральним органом державного управління.


Слайд #4
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #4

Державний устрій
Республіка Білорусь (коротка назва Білорусь) - унітарна демократична соціальна правова держава. Діє конституція від 15 березня 1994 р. зі змінами і доповненями, прийнятими на референдумах 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.


Слайд #5
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #5

Глава держави - президент, який обирається загальним голосуванням на 5-річний строк (конституційними поправками від 17 жовтня 2004 р. зняті обмеження на кількість президентських термінів) на основі загального, вільного, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Президентом може бути обраний громадянин республіки не молодше 35 років,  який постійно проживає в республіці не менше десяти років безпосередньо перед виборами. Президент за згодою Палати представників призначає на посаду прем'єр-міністра, визначає структуру уряду, призначає на посаду і звільняє з посади заступників прем'єр-міністра, міністрів і інших членів уряду, приймає рішення про відставку уряду. За згодою Ради республіки  призначає голів Конституційного суду, Верховного суду і Вищого господарського суду. Президент є Головнокомандувачем збройними силами. Президент - Олександр Григорович ЛУКАШЕНКО, обраний 19 грудня 2010 р. , приведений до присяги 21 січня 2011 р.  Раніше обирався 10 червня 1994 р., на референдумі 24 листопада 1996 р. повноваження президента були продовжені до 2001 р., після обирався 9 вересня 2001 р. та1 9 березня 2006 р.


Слайд #6
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #6

Законодавча влада - Національні збори (двопалатний парламент). Складається з Ради Республіки (64 місця: 56 депутатів обираються таємним голосуванням місцевими радами депутатів по 8 від кожної з шести областей і міста Мінська і ще  8 призначаються президентом) та Палати представників - 110 місць. Обрання депутатів Палати представників здійснюється на основі загального, вільного, рівного і  прямого виборчого права шляхом при  таємному голосуванні за мажоритарною системою. Строк повноважень парламенту - 4 роки. Палата представників, обрана 23 вересня 2012 р.Національні збори п'ятого скликання.  Голова Палати представників - Володимир Павлович АНДРЕЙЧЕНКО, обраний 18 жовтня 2012 р., раніше обирався 27 жовтня  2008 р. Голова Ради Республіки - Анатолій Миколайович РУБІНОВ, обраний 19 жовтня 2012 р., раніше обирався 24 травня 2010 р.
Володимир Павлович АНДРЕЙЧЕНКО


Слайд #7
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #7

Виконавчу владу здійснює уряд - Рада міністрів Республіки Білорусь. Уряд у своїй діяльності підзвітний президенту і відповідальний перед парламентом Республіки Білорусь. Уряд складається з прем'єр-міністра, який призначається президентом республіки за погодженням з Палатою представників, його заступників і міністрів. У склад уряду можуть входити і керівники інших республіканських органів державного управління.  Уряд сформовано 28-30 грудня 2010 р.  Прем'єр-міністр Республіки Білорусь - Михайло Володимирович МЯСНИКОВИЧ.


Слайд #8
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #8

Членство в міжнародних організаціях
Після розпаду СРСР Білорусь є членом наступних міждержавних утворень:
Співдружність незалежних держав,
Союзну державу Росії і Білорусії,
Організація договору про колективну безпеку,
Євразійське економічне співтовариство,
Єдиний економічний простір,
Організація з безпеки і співробітництва в Європі,
Програма НАТО "Партнерство заради миру",
Міжнародний валютний фонд,
Світовий банк


Слайд #9
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #9

Зовнішня політика
Зовнішня політика Білорусі створює двоїсте враження. З одного боку, стратегічні орієнтири цієї політики офіційно проголошені та регулярно підтверджуються. З іншого боку, як і раніше, відсутня переконлива і виразна артикуляція національних інтересів країни в контексті змін міжнародного середовища на европейському континенті.


Слайд #10
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #10

В даний час Республіка Білорусь підтримує дипломатичні відносини з 154 державами світу, в 46 з яких відкрито 53 дипломатичних представництва. У їх числі 44 посольства, 2 постійних представництва при міжнародних організаціях, 6 генеральних консульств і 1 консульство. За кордоном також функціонують 12 відділень посольств Республіки Білорусь.


Слайд #11
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #11

Головний пріоритет зовнішньої політики Республіки Білорусь - країни-сусіди. Перш за все, Росія - не тільки наш основний торговий партнер, а й джерело широкої підтримки Білорусі на міжнародній арені. Для Республіки Білорусь співпрацю з Російською Федерацією має стратегічне значення. Важливо і те, що, будуючи свої відносини на союзницької основі, Білорусь і Росія зберігають свій суверенітет, залишаючись повноправними суб'єктами міжнародного права.


Слайд #12
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #12

Наступний пріоритет на даному напрямку
зовнішньої політики Республіки Білорусь –
партнери по СНД. Білорусь завжди була
послідовним прихильником відновлення
розірваних після розвалу СРСР зв'язків в ім'я успішного та стабільного розвитку наших країн і народів. Разом з тим функціонування існуючого сьогодні далеко не досконалого механізму взаємодії держав-учасників СНД відчуває певні проблеми. Це спонукає Республіку Білорусь шукати нові формули взаємодії в рамках СНД.


Слайд #13
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #13

Сьогодення Білорусії
Прийшовши до влади Лукашенко нав'язав Білорусії власну редакцію конституції, яка суттєво підвищувала роль і функції глави держави. За час перебування при владі президент установив жорстокий авторитарний режим ,який не визнає прав опозиції.


Слайд #14
Презентація на тему «Білорусь» (варіант 3) - Слайд #14

Сьогодення Білорусії
Підпорядкувавши собі парламент, суди та наділені широкими повноваженнями каральні органи (МВС і КДБ), О. Лукашенко значно обмежив права та свободи громадян. Нормою суспільного життя в Білорусі стало обмеження свободи слова. Адміністрація президента запровадила політичну цензуру. Небажані видання постійно закривалися. Тому й не дивно, що країни Європи і США презирливо ставляться до білоруської влади і не дозволяють Лукашенкові та іншим високопосадовцям в'їжджати на свою територію.
Отже, авторитарний режим, в якому не існує місця людині, її правам, свободам і прагненням це і є сьогодення білорусії. Все це відбувається так, як цього хоче державна машина, побудована президентом Білорусії- Олександром Лукашенком.