Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6)


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #1

БЕЗРОБІТТЯ
Горбушина Дар'я


Слайд #2
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #2

Безробіття – соціально-економічне явище в суспільстві, за якого частина активного працездатного населення не може знайти роботи, яку вона здатна виконувати, що обумовлено перевищенням пропозиції праці над попитом на неї.


Слайд #3
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #3

Населення віком від 14 до 70 років
Економічно активне населення
(робоча сила)
Економічно неактивне населення


Слайд #4
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #4

Економічно активне населення(робоча сила)
Зайняті
Безробітні


Слайд #5
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #5

Економічно неактивне населення
Ув'язнені
Втративші надію
Домогосподарки
Пенсіонери
Студенти


Слайд #6
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #6

Причини безробіття


Слайд #7
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #7

Види безробіття
Фрикційне
Застійне
Технологічне
Циклічне
Приховане


Слайд #8
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #8

Фрикційне
Пов'язане з пошуком нового місця роботи з різних причин
*зміна місця проживання
*тимчасова втрата сезонної роботи
*звільнення
*пошук більш вигідної роботи


Слайд #9
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #9

Застійне
Породжується тривалою відсутністю роботи


Слайд #10
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #10

Приховане
Виражається в режимі неповного робочого дня


Слайд #11
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #11

Циклічне
Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу.


Слайд #12
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #12

Технологічне (структурне)
Пов'язане зі змінами в технології виробництва з причин:
*ліквідація застарілих технологій
*поява нових професій, пов'язаних з технічним прогресом
*зміна споживчих смаків


Слайд #13
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #13

Рівень безробіття
показник відсоткового відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення (робоча сила)


Слайд #14
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #14

Наслідки безробіття
не виробляється якась частина товарів і послуг
зниження податкових надходження
зниження рівня життя родини безробітного
погіршується психологічний стан безробітного
зниження кваліфікації працівників
поява невпевненості в майбутньому


Слайд #15
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #15

Наслідки
Економічні
Втрата частини ВВП
Скорочення податкових надходжень до державного бюджету
Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіттям
Соціальні
Зниження рівня життя населення
Зниження рівня народжуваності і підвищення рівня смертності
Від'їзд інтелектуальної еліти за кордон


Слайд #16
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #16

Статистика
Зареєстроване безробіття в Україні 2013 рік


Слайд #17
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #17

Статистика
Зареєстроване безробіття в Україні 2013 рік


Слайд #18
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #18

Статистика
Зареєстроване безробіття в Україні 2013 рік


Слайд #19
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6) - Слайд #19

Державні програми
зайнятості


Завантажити презентацію