Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу»


Рейтинг презентації 3.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #1

Антропогенний вплив на літосферу


Слайд #2
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #2

    Антропогенний вплив на літосферу проявляється в вилученні родючих земель, створенні штучного рельєфу і підземних структур, порушенні геодинамічної і теплової рівноваги надр, хімічному і радіоактивному забрудненні ґрунтів. Антропогенним впливом охоплено біля 60% площі Землі на глибину більше 10 км.


Слайд #3
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #3

    Антропогенний вплив на літосферу проявляється в вилученні родючих земель, створенні штучного рельєфу і підземних структур, порушенні геодинамічної і теплової рівноваги надр, хімічному і радіоактивному забрудненні ґрунтів. Антропогенним впливом охоплено біля 60% площі Землі на глибину більше 10 км.


Слайд #4
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #4

Техногенний рельєф стає причиною штучної ерозії, яка призводить до виснаження ґрунтового шару. Темпи антропогенної ерозії перевищують темпи природного грунтотворення (для відтворення 2 см шару необхідно 300-1000 років). Ґрунтову ерозію пришвидшує вирубка і спалювання лісів, розробка корисних копалин.


Слайд #5
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #5

Техногенний рельєф стає причиною штучної ерозії, яка призводить до виснаження ґрунтового шару. Темпи антропогенної ерозії перевищують темпи природного грунтотворення (для відтворення 2 см шару необхідно 300-1000 років). Ґрунтову ерозію пришвидшує вирубка і спалювання лісів, розробка корисних копалин.


Слайд #6
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #6

      В межах природно-антропогенних систем при інтенсивному відкачуванні підземних вод з карбонатних горизонтів активуються процеси карстоутворення і суфозії. Вони супроводжуються утворенням в водоносних горизонтах порожнин. В результаті на поверхні утворюються депресивні воронки і провали, деформуються будинки і споруди.


Слайд #7
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #7

      В межах природно-антропогенних систем при інтенсивному відкачуванні підземних вод з карбонатних горизонтів активуються процеси карстоутворення і суфозії. Вони супроводжуються утворенням в водоносних горизонтах порожнин. В результаті на поверхні утворюються депресивні воронки і провали, деформуються будинки і споруди.


Слайд #8
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #8

      Довгий час пустині виникали лише в результаті природної зміни клімату (пустиня Сахара в Африці, Каракуми в Туркменістані). Сучасне опустинювання – результат дії не тільки природних факторів, але і нераціональної дії людини (за підрахунками ООН 9 млн.км²). Деградація земель починається при скороченні природного рослинного покриву із-за вирубки тропічних лісів (6 млн. га в рік). Він прискорюється водною і вітровою ерозією (дно Аральського моря).


Слайд #9
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #9

1960
2011


Слайд #10
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #10

а)механічне 
б)хімічне 
в)біологічне 
Забруднення  ґрунтів


Слайд #11
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #11

Механічне 


Слайд #12
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #12

хімічне


Слайд #13
Презентація на тему «Антропогенний вплив на літосферу» - Слайд #13

       За ступенем забруднення ґрунти поділяються на сильнозабруднені, середньозабруднені, слабкозабруднені. У сильнозабруднених грунтах кількість забруднюючих речовин в декілька разів перевищує ГДК. Вони мають низьку біологічну продуктивність та істотні зміни фізико-хімічних, хімічних та біологічних характеристик, внаслідок чого вміст хімічних речовин у вирощуваних культурах перевищує норми. У середньозабруднених ґрунтах перевищення ГДК незначне, що не при­зводить до помітних змін його властивостей. У слабкозабруднених ґрунтах вміст хімічних речовин не перевищує ГДК,  але перевищує фон.