Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів

SСлайд #1
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #1

Альтернативні види палива


Слайд #2
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #2

До нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини належить:
сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, нафтові, газові, газоконденсатні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми


Слайд #3
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #3

Альтернативне пальне повинно відповідати багатьом вимогам, а саме:
Альтернативні види палива повинні давати менше викидів, які усилюють смог, забруднення повітря і глобальне потепління.
Більшість альтернативних видів палива повинно проводитися з невичерпних запасів сировини.
Альтернативні види палива повинні мати низьку вартість.
Альтернативні види палива не повинні погіршувати роботу двигуна.
Використовування альтернативних видів палива повинно дозволяти будь-якій державі підвищити енергетичну незалежність і безпеку.


Слайд #4
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #4

До альтернативних видів рідкого палива належать:
горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців);
спирти, олії, інше рідке біологічне паливо, одержане з біологічної сировини;
горючі рідини, одержані з промислових відходів, стічних вод та інших відходів промислового виробництва;
паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення, якщо воно не належить до традиційного виду палива.


Слайд #5
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #5

До альтернативних видів газового палива належать:
газ вугільних родовищ, а також газ, одержаний у процесі підземної газифікації та підземного спалювання вугільних пластів;
газ, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф);
газ, що міститься у водоносних пластах нафтогазових басейнів з аномально високим пластовим тиском, а також у газонасичених водоймищах і болотах;
газ, одержаний з природних газових гідрантів;
біогаз, генераторний газ, інше газове паливо, одержане з біологічної сировини;
газ, одержаний з промислових відходів (газових викидів, стічних вод промислової каналізації, вентиляційних викидів, відходів вугільних збагачувальних фабрик тощо).


Слайд #6
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #6

До альтернативни видів твердого палива належать:
паливні гранули — пресовані горючі біовідходи.


Слайд #7
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #7

Найбільш ефективні види палива:
біодизельне паливо, що містить 90% енергії нафтових палив
етиловий спирт (етанол) - 50%
метиловий спирт (метанол) - третю частину


Слайд #8
Презентація на тему «Альтернативні види палива» (варіант 4) - Слайд #8

Дякую за увагу
Виконав: Фурка
Тарас