Презентація на тему «Звук» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #1

Звук
Підготувала учениця 11 класу
Стрельчук Катерина


Слайд #2
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #2

Звук – це коливання фізичних тіл (наприклад, повітря, води, металу), що поширюються від джерела коливань та сприймаються вухом людини та тварин.


Слайд #3
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #3

Ударимо по камертону молоточком. Якщо піднести до камертона кульку то вона почне коливатись і вдарятись в камертон до тих пір поки він буде звучати.Коливання поширюються в просторі та утворюють звук, що ми чуємо.


Слайд #4
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #4

Джерела звуку-це тіла що звучать


Слайд #5
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #5

Джерела звуку-це тіла що звучать


Слайд #6
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #6

Гучність звуку.
Гучність звуку, обумовлена його дією на вухо, є оцінкою суб'єктивною. Чим більше потік енергії, що притікає до вуха, тим більше гучність. Для вимірювання гучності користуються децибелами (дБ)


Слайд #7
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #7

Розрізняють наступні види акустичних хвиль:
повздовжні хвилі — для яких коливання в кожній точці простору паралельні до напрямку розповсюдження. Характерні для газів рідин і твердих тіл;
поперечні (зсувні) хвилі — у яких коливання відбуваються в площині, перпендикулярній до напрямку поширення. Характерні для твердих середовищ.
Повздовжні хвилі
Поперечні хвилі


Слайд #8
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #8

Сприйняття за допомогою слуху створює акустичний простір, центр якого в кожен даний момент перебуває там, де перебуває джерело звуку, — на відміну від візуального простору, центром якого є кожна сприймаюча за допомогою зору людина.


Слайд #9
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #9

Серед вловимих звуків варто особливо виділити фонетичні, мовні звуки й фонеми (з яких складається усне мовлення) і музичні звуки (з яких складається музика).


Слайд #10
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #10

Провідники звуку
Звукова хвиля може проходити самі різні відстані. Звуки передаються по повітрю. Але провідником звуку може бути не тільки повітря.
Необхідна умова поширення звукових хвиль - наявність матеріального середовища.


Слайд #11
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #11

Слух у людини не найкращий серед представників живої природи. Чому ж не усі звукові коливання чує людина? Виявляється тіла можуть мати різну частоту коливань.


Слайд #12
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #12

Ми чуємо лише звуки, які створюють тіла, що здійснюють від 16 до 20 000 коливань за секунду (16 Гц – 20 000 Гц). Такі коливання називають акустичними (з грецької akustikos – слуховий). Розділ фізики, який вивчає такі звуки, називають акустикою.


Слайд #13
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #13

Якщо тіло здійснює менш як 16 коливань за одну секунду (16 Гц), то такі коливання називаються інфразвуком .
Якщо тіло здійснює понад 20 000 коливань за одну секунду (20 000 Гц), то такі коливання називаються ультразвуком .


Слайд #14
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #14

Як виникає луна (відлуння)?
Явище полягає в тому, що звук від джерела, дійшовши до якої-небудь перешкоди, відбивається від неї і повертається до місця, де він виник. Отже, луна є відбитою від перешкоди звуковою хвилею.


Слайд #15
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #15

Як виникає луна (відлуння)?
Явище полягає в тому, що звук від джерела, дійшовши до якої-небудь перешкоди, відбивається від неї і повертається до місця, де він виник. Отже, луна є відбитою від перешкоди звуковою хвилею.


Слайд #16
Презентація на тему «Звук» (варіант 4) - Слайд #16

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію