Презентація на тему «Звук» (варіант 3)



Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #1

Звук
Підготувала учениця 11 класу
Єніна Анастасія


Слайд #2
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #2

Що таке звук?
Звук — коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні під звуком мають на увазі ці коливання, розглянуті стосовно того, як вони сприймаються органами чуттів тварин і людини. Більшість  явищ у природі супроводжуються характерними звуками, які сприймаються та розпізнаються  вухом людини і тварин, і служать для орієнтування та спілкування. Розділ науки, що вивчає звуки, називається акустикою


Слайд #3
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #3

Характеристиками звуку є частота, довжина хвилі, амплітуда і швидкість, а також тембр. Звичайно людина чує коливання, передані по повітрю, у діапазоні частот від 16—20 Гц до 15—20 кгц.


Слайд #4
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #4

Найпростішим типом звуку є звук, в якому  тиск  у кожній точці простору змінюється за синусоїдним законом, тобто здійснює гармонічні коливання з певною частотою.
Частота — це кількість коливань певної точки звукової хвилі в секунду. Одному циклу коливання в секунду відповідає величина 1 Гц (1/с).
Людина чує звук з частотами від 16 Гц до 20 кГц. Границі чутності визначені не строго і змінюються від людини до людини. Деякі тварини можуть чути звуки з частотою, нижчою від 16 Гц, інші - з частотою понад 20 кГц.
Діапазон від 16 Гц до 20 кГц називають чутним діапазоном. Звуки з частотами до 16 Гц називаються інфразвуком, понад 20000 Гц — ультразвуком. Звуки з частотою 109-1013 Гц називають гіперзвуком


Слайд #5
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #5

Швидкість звуку — швидкість поширення звукових хвиль у середовищі
Швидкість звуку в повітрі за нормальни умов становить 340 м/с .Вона дещо зростає з підвищенням температури і зменшується при її пониженні. Швидкість звуку в повітрі практично не залежить від частоти, тому звук розповсюджується на великі відстані без спотворень.
Швидкість звуку в будь-якому середовищі обчислюється по формулі:
де   — адіабатична стисливість середовища;   — густина.


Слайд #6
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #6

Довжина звукової хвилі визначається її частотою та швидкістю:
де   - довжина хвилі,    - частота,   - швидкість звуку.
Довжини звукових хвиль чутного діапазону лежать у межах від приблизно 2 см до приблизно 20 м.


Слайд #7
Презентація на тему «Звук» (варіант 3) - Слайд #7

Гучність звуку — суб'єктивне  сприйняття сили звуку (абсолютна величина слухового відчуття). Гучність головним чином залежить від звукового тиску, амплітуди й частоти звукових коливань. Також на гучність звуку впливають його спектральний склад, локалізація в просторі, тембр, тривалість впливу звукових коливань, індивідуальна чутливість слухового аналізатора людини й інші фактори
Гучність звуку визначається амплітудою коливань, однак гучність - суб'єктивна характеристика інтенсивності звуку, тоді як об'єктивною фізичною характеристикою є звуковий тиск.
Людське вухо сприймає гучність у приблизно логарифмічному масштабі за законом Вебера-Фехнера, тому гучність вимірюється в логарифмічних одиницях - децибелах, тоді як звуковий тиск вимірюється в паскалях.


Завантажити презентацію