Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #1

ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ
Творчий проект
учениці 10-А класуВеликокринківської ЗОШПопової Каріни


Слайд #2
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #2

Емблема


Слайд #3
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #3

Девіз:
Чтобы физику знать,Нужно все законы уважатьЧтобы физику любить –
Нужно всю теорию учить.Чтобы нам всем побеждать,Нужно нам практиковать.


Слайд #4
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #4

ТЕОРІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ


Слайд #5
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #5

Імпульс тіла
Імпульс тіла – це векторна фізична величина, яка характеризує рух тіла і дорівнює добутку маси тіла на його швидкість.
Імпульс тіла ще називають кількістю руху.
Одиниця імпульсу тіла в CI – кілограм-метр на секунду


Слайд #6
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #6

Імпульс сили
Імпульс сили – фізична величина, яка описує взаємодію тіл і дорівнює добутку сили на час її дії.
Імпульс сили напрямлений так, як і сила, що діє на тіло.
Імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла:
Одиниця імпульсу тіла в CI – ньютон-секунда


Слайд #7
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #7

Замкнена система тіл
Замкнена система тіл – це така система тіл, на яку не діють зовнішні сили,а будь-які зміни стану цієї системи є результатом дії внутрішніх сил системи


Слайд #8
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #8

Закон збереження імпульсу
У замкненій системі тіл геометрична сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює геометричній сумі імпульсів тіл після взаємодії


Слайд #9
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #9

Реактивний рух . Ракети


Слайд #10
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #10

Реактивний рух - це рух,що виникає внаслідок відділення з певною швидкістю від тіла якоїсь частини
Ракета - літальний апарат,який переміщується в просторі завдяки реактивній тязі,що виникає внаслідок відкидання ракетою частин власної маси


Слайд #11
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #11

Механічна робота.Потужність


Слайд #12
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #12

Механічна робота – це фізична величина,яка дорівнює добутку модуля сили на модуль переміщення,що його здійснює тіло під дією цієї,і на косинус кута між вектором сили та вектором переміщення
Потужність - це фізична величина,яка характеризує швидкість виконання роботи й дорівнює відношенню роботи до проміжку часу,за який вона виконана.


Слайд #13
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #13

Енергія


Слайд #14
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #14

Механічна енергія
Механічна енергія W - це фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконати роботу.


Слайд #15
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #15

Кінетична енергія. Потенціальна енергія


Слайд #16
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #16

Кінетична енергія – це фізична величина,яка характеризує тіло,що рухається,і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху.
Кінетична енергія
Теорема про кінетичну енергію: робота рівнодійної всіх сил, які діють на тіло дорівнює зміні кінетичної енергії тіла


Слайд #17
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #17

Потенціальна енергія
Потенціальна енергія – це енергія,яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою
Теорема про потенціальну енергію: Робота всіх консервативних сил,які діють на тіло, дорівнює зміні потенціальної енергії тіла,взятій із протилежним знаком


Слайд #18
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #18

Кінетична і потенціальна енергії тіл можуть змінюватись з часом, але в замкненій системі їх сума залишається сталою.


Слайд #19
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #19

Закон збереження повної механічної енергії


Слайд #20
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #20

Повна механічна енергія системи тіл – сума кінетичної і потенціальної енергії системи
Закон збереження повної механічної енергії:
У замкненій системі тіл,які взаємодіють тільки консервативними силами,повна механічна енергія залишається незмінною(зберігається)


Слайд #21
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #21

Пружний і абсолютно непружний удари


Слайд #22
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #22

Пружний удар
Пружний удар – зіткнення тіл,за якого деформація тіл виявляється оборотною,тобто повністю зникає після припинення взаємодії.
Приклади: зіткнення більярдних куль, атомних ядер і елементарних частинок.


Слайд #23
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #23

Пружна взаємодія
m1 > m2
v01
A
v1
v2
m1
m2
m1
m2
До зіткнення
Після зіткнення
m1v01 = m1v1 + m2v2
m1
m2
Пружна взаємодія


Слайд #24
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #24

Пружна взаємодія
m1 < m2
v01
B
v1
v2
m1
m2
m1
m2
До зіткнення
Після зіткнення
m1v01 = -m1v1 + m2v2
m1
m2


Слайд #25
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #25

Пружна взаємодія
m1 = m2
v01
C
v2
m1
m2
m1
m2
До зіткнення
Після зіткнення
m1v01 = m2v2
m1
m2


Слайд #26
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #26

Пружна взаємодія
m1<v01
D
v1
m1
m2
m1
До зіткнення
Після зіткнення
m1v01 = -m1v1
m2
m1
m2


Слайд #27
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #27

Абсолютно непружний удар
Абсолютно непружний удар – зіткнення тіл,у результаті якого тіла рухаються як єдине ціле.
Приклади непружної взаємодії: зіткнення пластилінових кульок, автозчеплення вагонів


Слайд #28
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #28

Непружна взаємодія
m1 < m2
m1 > m2
m1 = m2
v01
A
v
m1
m2
m1
m2
До зіткнення
Після зіткнення
m1v01 = (m1 + m2)v
m1
m2


Слайд #29
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #29

m1<v01
B
m1
m2
m1
До зіткнення
Після зіткнення
m1v01 = 0
m2
Непружна взаємодія
m1
m2


Слайд #30
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #30

Видатні фізики


Слайд #31
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #31

Ісаак Ньютон  — англійський учений, який заклав основи сучасного  природознавства, творець класичної фізики та один із засновників числення нескінченно малих. Отримав уявлення про силу вітру, виражену в футах. Ньютон сформулював основні закони класичної механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння, дисперсію світла, розвив корпускулярну теорію світла, диференціальне та інтегральне числення.


Слайд #32
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #32

Галілео Галілей  — італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик. Саме від нього бере початок фізика як наука. Найважливішим вкладом Галілео Галілея в науку була свідома й послідовна заміна пасивного спостереження активним експериментом. Результатами цих експериментів стали зроблені ученим наукові відкриття. Галілей заклав основи механічної системи відліку.


Слайд #33
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #33

Закони збереження в механіці.Їхнє застосування в житті


Слайд #34
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #34

Загадки
І роботу, і їжу готує, а їсти не просить.
(Млин)
Летить-дрижить на вітерці,
Стрічка на просторі,
Вузенький кінчик в джерельці,
А широкий в морі.
(Річка)
Простягнувся ремішок.
І лежить — та не підняти,
І біжить — та не спіймати.
( Струмок)
Ни пера, ни крыла, а быстрее орла,Только выпустит хвост -Понесется до звезд.
(Ракета)
Ось лежить вантаж на лаві - Ані руху, ні клопот!І прямує вже в поход! Тільки збори почалися В русі зміни відбулися.  ( Імпульс.)
Я справжній рух, проте який! Не звичайний, не простий! Виняткова сила в мені є.( Реактивний) рух – Ім'я моє.


Слайд #35
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #35

Вірші


Слайд #36
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #36

Как хорошо, что не арбузУпал! А то бы - финиш!Теперь под древо не суюсь –Меня с сучка не скинешь!Сижу на верхних  ветках яМне древо вместо трона.Закон – надежда ветхая -Предложен Нью-Ньютоном… 


Слайд #37
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #37

Физика рядом
Нас физика, увы, повсюду окружает.
Из дома в школу утром провожает.
Набраться бы ученикам терпения:
Подняться из постели тяготения,
 
Умыться, применяя силу трения,
В кабине лифта ощутить падение,
На тротуаре – сильное скольжение.
А вот и школа - вечное движение!
 
Всем физикам– почёт и уважение!


Слайд #38
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #38

Великий учёный Галилей
Много выдвинул идей,
Крупный физик Галилей,
Мысль одна ему пришла,
С башни он бросал тела.
 
Изучал он их движенье,
И узнал про ускоренье,
Независимо от массы,
Знать обязан школьник в классе.
 
Говорил он, не тая,
Что вращается Земля,
Вокруг солнца по кривой,
Школьник знает, по какой!
 
Чтобы школьник это знал,
Галилей всё доказал,
Но церковники мешали,
Правду много лет скрывали.
 
Он механик, астроном,
Математик был при том,
Очень важен для детей,
Галилео Галилей!


Слайд #39
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #39

Ньютоново яблоко
Жил давно один учёный в Англии, Ньютон,
Он в науку, как в невесту, по уши влюблён,
Много сделал он открытий, в физике узнал,
Три закона знаменитых в книгах описал!
 
С ветки яблоко упало, и по голове,
И Ньютона осенило, плод нашёл в траве,
Он достал свою тетрадку, записал закон,
Понял тайну всей Вселенной, гением был он!
 
И по этому закону движутся тела,
Чтоб Ньютон узнал об этом, яблоня цвела,
Много в Космосе секретов, мир другим не стал,
И летит к Земле комета, как он предсказал!
 
Если ты ленивый малый, не привык мечтать,
И тебе закон не снится, любишь сладко спать,
Даже пусть счастливый случай, груша упадёт,
Никаких тебе открытий, шишку лишь набьёт!


Слайд #40
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #40

Закон сохранения импульса
Импульс сохраняется,
Знает каждый школьник,
Взял воздушный шарик,
Он летит, разбойник!
 
Пусть выходит воздух,
И толкает шарик,
Взвился и летает,
Выше, чем комарик!
 
В космосе полёты,
Замысел был дерзкий,
Принцип реактивный,
Выдал Циолковский


Слайд #41
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #41

Прислів'я
1. Біда, коли на дорогу кобила худа.
2. Вівса шкапа з'їла, так і віз побила.
3. Не кінь тягне віз, а овес.
4. Бистрий кінь скоро втомлюється.
5. Його натощак не обійдеш.
6. Для коня не батіг купляй, а овес.
7. Залий в бак бензину, щоб не пхати машину.
8. Кому що, а мельнику вітер.
9. Не тоді до млина, як вітру нема.
10. Без води млин не меле.
11. Вода і землю риє і камінь довбе.
12. Крапля по краплі води як упаде, то і в камені дірка буде.
13. Вода і млин лама.
14. Вода шлях знайде.
15. В ступі воду не товчуть.
16. Під гору вскач, а на гору хоч плач.
17. На гору тяжко віз котити.


Слайд #42
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #42

Задача
Снаряд масою 20 кг, що летів горизонтально зі швидкістю 100 м/с, влучив у пісок на залізничній платформі і не розірвався. Якої швидкості набула платформа масою 8 т, якщо до падіння снаряда вона рухалася зі швидкістю 0,5 м/с у тому ж напрямі, що і снаряд?


Слайд #43
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #43

Відповідь:


Слайд #44
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #44

Задача
Яку потужність розвиває підіймальний кран, якщо роботу 9 МДж він виконує за 5 хв?


Слайд #45
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #45

Задача
Яку потужність розвиває підіймальний кран, якщо роботу 9 МДж він виконує за 5 хв?


Слайд #46
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #46

Вікторина
1.Чому дорівнює зміна імпульсу тіла? (Імпульсу тіла)
2.Фізична величина,яка характеризує швидкість виконання роботи й дорівнює відношенню роботи до проміжку часу,за який вона виконана. (Потужність)
3.Короткочасна взаємодія тіл,у ході якої тіла безпосередньо торкаються одне одного. (Удар)
4.Як ще по-іншому називають кінетичну енергії? (Енергія руху)


Слайд #47
Презентація на тему «Закони збереження в механіці» (варіант 1) - Слайд #47

Побажання
Фізика – це щось набагато більше, ніж набір законів… Фізика – перш за все жива творчість рук та мозку… Вона втілює мистецтво вирішувати проблеми матеріального світу. І тому фізики потрібно вчитись, але вчитися
як мистецтву.


Завантажити презентацію