Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #1

Виконав
Учень 10-А класу
Закони Ньютона


Слайд #2
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #2

Основна задача механіки
Визначити положення тіла в будь-який момент часу за відомим початковим положенням, швидкістю та силами, що діють на тіло


Слайд #3
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #3

Перший закон Ньютона
Будь-яке тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо воно не змушене змінити його під впливом діючих сил.


Слайд #4
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #4

Інерційні системи відліку
Системи відліку відносно яких тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху


Слайд #5
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #5

Принцип відносності Галілея
У всіх інерційних систем відліку усі фізичні явища протікають однаково при однакових початкових умовах


Слайд #6
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #6

Маса
При взаємодії тіла змінюють сою швидкість – набувають прискорення.
Властивість тіл змінювати свою швидкість при взаємодії називають інертністю
Маса – кількісна міра інертності


Слайд #7
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #7

Вимірювання маси
Маса не залежить від швидкості руху (класична механіка)
Маса тіла дорівнює сумі мас частинок з якої воно складається
Маса системи тіл зберігається


Слайд #8
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #8

Сила
Кількісна міра взаємодії в результаті якої тіла набувають прискорення чи деформуються називають силою


Слайд #9
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #9

Другий закон Ньютона
Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній усіх сил, які діють на тіло та обернено пропорційне масі тіла і напрямлене в напрямку дії рівнодійної


Слайд #10
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 2) - Слайд #10

Третій закон Ньютона
Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені


Завантажити презентацію